Poprzednia

ⓘ System płatności
                                               

Japan Credit Bureau

Japan Credit Bureau powstała w roku 1961 w Japonii. Jej członkami są banki japońskie, a posiadacze kart kredytowych JCB to w 99% Japończycy. W roku 1981 firma rozpoczęła działalność poza Japonią, by obsługiwać okazicieli kart na całym świecie. Z czasem rozpoczęto promowanie produktów finansowych wszędzie tam, gdzie instytucja kart kredytowych jest szeroko akceptowana. Obecnie wystawiane przez JCB instrumenty płatnicze akceptowane są w blisko 4 milionach punktów sprzedaży w ponad 140 krajach całego świata. Pierwszą kartę JCB w Europie wydano w czerwcu 1990 roku.

System płatności
                                     

ⓘ System płatności

System płatności – formalne porozumienie trzech lub większej liczby uczestników, nie wliczając w to banków rozrachunkowych, partnerów centralnych, izb rozliczeniowych ani uczestników pośrednich, cechujące się wspólnymi zasadami i jednolitymi uzgodnieniami służącymi realizacji poleceń przelewu pomiędzy uczestnikami.

Według ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych system płatności to system transferu środków pieniężnych oparty na formalnych i znormalizowanych regułach oraz wspólnych zasadach dotyczących przetwarzania, rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych.