Poprzednia

ⓘ Tomasz Misiak




Tomasz Misiak
                                     

ⓘ Tomasz Misiak

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także zagranicznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania IESE Business School, Global Leadership Seminar na Georgetown University oraz Global CEO Program.

Był twórcą i wiceprezesem Work Service S.A., jednej z największych w Polsce agencji pracy tymczasowej, był przewodniczącym rady nadzorczej i posiadał pakiet akcji tej spółki. Jest laureatem nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst & Young, Lider Przedsiębiorczości, Lider Rynku. W latach 1998–2005 zasiadał we wrocławskiej radzie miejskiej, był wówczas przewodniczącym komisji gospodarki.

W czasie studiów wstąpił do Unii Wolności. W 2005 z rekomendacji Platformy Obywatelskiej został wybrany na senatora VI kadencji w okręgu wrocławskim. W Senacie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując tym razem w okręgu legnickim 161 392 głosy. Zasiadał w zarządzie regionu PO, pełnił funkcję sekretarza jej Klubu Senackiego.

W 2009 Work Service S.A. podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu w trybie zamówienia z wolnej ręki umowę na doradztwo dla pracowników zwalnianych ze stoczni w Gdyni i Szczecinie. Wcześniej, jesienią 2008, Tomasz Misiak był przewodniczącym senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w okresie prac nad ustawą dotyczącą przemysłu stoczniowego. 17 marca 2009 odszedł z PO i jej klubu parlamentarnego po tym, jak Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o jego wykluczenie z tych gremiów. Zrezygnował także z członkostwa i kierowania Komisją Gospodarki Narodowej. W raporcie Ministerstwa Skarbu Państwa stwierdzono, że wybór związanej z senatorem firmy Work Service S.A., która doradzała zwalnianym stoczniowcom, odbył się zgodnie z prawem. Część mediów opublikowała sprostowania wcześniej przedstawianych informacji w tej sprawie. W międzyczasie Tomasz Misiak zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej tej spółki akcyjnej, później do niej powracając i z posiadanych w niej akcji, a aktywa finansowe zostały przekazane do zarządzania funduszom inwestycyjnym.

W 2011 wszedł w skład kapituły Mistrza Biznesu miesięcznika "Businessman.pl”. W tym samym roku został kandydatem komitetu wyborczego wyborców Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu w wyborach parlamentarnych nie uzyskał ponownie mandatu oraz członkiem koła senackiego o takiej nazwie. W tym samym roku został członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej HAWE, w 2012 wszedł w skład rady nadzorczej Work Service, a w 2013 w skład rady nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...