Poprzednia

ⓘ Błonkoskrzydłe Polski
                                     

ⓘ Błonkoskrzydłe Polski

Liczba gatunków błonkoskrzydłych występujących w Polsce szacowana jest na znacznie ponad 8000. Do 2004 roku zarejestrowano blisko 6000 gatunków, jednak ta liczba może być znacznie większa.

Lista nie jest kompletna

                                     

1. Rośliniarki Symphyta

Szarżnikowate Megalodontesidae

W Polsce 4-5 gatunków:

 • Rhipidioceros phoenicius
 • Megalodontes spissicornis
 • Megalodontes plagiocephalus
 • Megalodontes luteiventris
 • Megalodontes cephalotes

Okrzeszowate Xyelidae

W Polsce 3 gatunki:

 • Pleroneura coniferarum
 • Pleroneura dahlii
 • Xyela julii
                                     

1.1. Rośliniarki Symphyta Szarżnikowate Megalodontesidae

W Polsce 4-5 gatunków:

 • Rhipidioceros phoenicius
 • Megalodontes spissicornis
 • Megalodontes plagiocephalus
 • Megalodontes luteiventris
 • Megalodontes cephalotes
                                     

1.2. Rośliniarki Symphyta Niesnujowate Pamphiliidae

W Polsce około 40 gatunków, w tym:

 • osnujka świerkowa Cephalcia abietis
 • Pamphilius gyllenhali
 • niesnuja szypszynowa Pamphilius stramineipes
 • Pamphilius latifrons
 • niesnuja różana Pamphilius inanitus
 • Pamphilius histrio
 • Pamphilius fumipennis
 • Neurotoma nemoralis
 • osnuja gwiaździsta Acantholyda posticalis
 • osnuja czerwonogłowa Acantholyda erythrocephala
 • Pamphilius betulae
 • osnuja sadzonkowa Acantholyda hieroglyphica
 • osnujka modrzewiowa Cephalica lariciphila
 • osnujka Fallena Cephalica fallenii
 • Itycorsia posticalis
 • Pamphilius hortorum
 • Pamphilius balteatus
 • osnujka mniejsza Cephalica erythrogaster
 • osnujka północna Cephalica arvensis
 • Pamphilius sylvaticus
                                     

1.3. Rośliniarki Symphyta Obnażaczowate Argidae

W Polsce 21 gatunków, w tym:

 • obnażacz różówka Arge ochropus
 • Arge melanochroa
 • Arge berberidis
 • Arge ustulata
 • Arge ciliari
 • Arge rustica
 • Arge enodis
 • Arge fuscipennis
 • Sterictiphora geminata
 • Arge dimidiata
 • Arge pullata
 • Arge cyanocrocea
 • Arge nigripes
 • Aprosthema melanurum
 • obnażacz kopciuszek Arge pagana
                                     

1.4. Rośliniarki Symphyta Bryzgunowate Cimbicidae

W Polsce 29 gatunków, w tym:

 • Cimbex connatus
 • Trichiosoma vitellina
 • Cimbex luteus – bryzgun wierzbowiec
 • Abia candens
 • Cimbex femoratus – bryzgun brzozowiec
 • Pseudoclavellaria amerinae
 • Trichiosoma sorbi
 • Abia fulgens
 • Abia sericea
 • Trichiosoma aenescens
 • Trichiosoma tibiale
 • Zaraea mutica
 • Abia aenea
 • Zaraea lonicerae
 • Corynis obscura
 • Corynis crassicornis
 • Trichiosoma lucorum
 • Abia fasciata
 • Cimbex fagi
 • Abia nitens
                                     

1.5. Rośliniarki Symphyta Borecznikowate Diprionidae

W Polsce 19 gatunków, w tym:

 • borecznik największy Macrodiprion nemoralis
 • borecznik czarnożółty, borecznik podobny Diprion similis
 • borecznik modrzewiowiec Gilpinia laricis
 • borecznik harcyński Gilpinia herycniae syn. Diprion herycniae
 • borecznik kapryśny Gilpinia variegata
 • Monoctenus obscuratus
 • borecznik rudy Neodiprion sertifer
 • borecznik krzewian Gilpinia frutetorum
 • borecznik jasnobrzuchy Gilpinia pallida
 • borecznik łysy Microdiprion fuscipennis
 • borecznik jasnonogi Microdiprion pallipes
 • borecznik zielonożółty Gilpinia virens
 • borecznik świerkowiec Gilpinia bolytoma
 • borecznik towarzyszący Gilpinia socia
 • borecznik sosnowiec Diprion pini
                                     

1.6. Rośliniarki Symphyta Trzpiennikowate Siricidae

W Polsce 14 gatunków:

 • Xiphydria prolongata
 • trzpiennik olbrzym Urocerus gigas
 • bucz olchowiec Xiphydria camelus
 • Urocerus tricolor
 • Tremex magus
 • trzpiennik świerkowiec =husarek stalowy, husarek świerkowiec Sirex juvencus
 • trzpiennik jodłowy Urocerus augur
 • trzpiennik fantom Urocerus phantoma
 • Urocerus albicornis
 • kruszel czarny Xeris spectrum
 • Xiphydria longicollis
 • husarek sosnowiec Sirex noctilio
 • żaługa żółtoskrzydła, żaługa żółtoczułka Tremex fuscicornis
 • Konowia megapolitana
                                     

1.7. Rośliniarki Symphyta Okrzeszowate Xyelidae

W Polsce 3 gatunki:

 • Pleroneura coniferarum
 • Pleroneura dahlii
 • Xyela julii
                                     

2. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia

Diapriidae

W Polsce około 120 gatunków, w tym:

 • Solenopsia imitatrix
 • Trichopria inquilina

Tybelakowate Proctotrupidae

W Polsce 27 gatunków, w tym:

 • Exallonyx ater
 • Exallonyx ligatus
 • Proctotrupes gravidator

Oścowate Aphelinidae

W Polsce 47 gatunków, w tym:

 • Encarsia margaritiventris
 • osiec korówkowy Aphelinus mali
 • Aphelinus chaonia
 • Eretmocerus corni

Bleskotkowate Chalcididae

W Polsce 9 gatunków, w tym:

 • Haltichella rufipes
 • Brachymeria tibialis
 • Brachymeria minuta
 • Brachymeria parvula
 • Hockeria unicolor
 • Brachymeria femorata

Eupelmidae

W Polsce 13 gatunków, w tym:

 • Eupelmus urozonus
 • Eupelmus vesicularis
 • Calosota agrili
 • Eupelmus linearis
 • Eupelmus pullus

Suskowate Encyrtidae

W Polsce 132 gatunki, w tym:

 • Metaphycus asterolecanii
 • Syrphophagus aphidivorus
 • Habrolepis dalmani

Figitidae

W Polsce 12 gatunków, w tym:

 • Aspicera scutellata
 • Melanips heterocerus
 • Phaenoglyphis villosa
 • Aspicera tenuispina
 • Omalaspis niger
 • Callaspidia dufouri
 • Alloxysta brevis
 • Omalaspis convexus

Ormyridae

W Polsce 7 gatunków, w tym:

 • Ormyrus tubulosus
 • Ormyrus gratiosus
 • Ormyrus pomaceus
 • Ormyrus cingulatus
 • Ormyrus nitidulus

Zgniotowate Ibaliidae

W Polsce 3 gatunki:

 • Ibalia leucospoides
 • Ibalia drewseni
 • Ibalia jakowlewi

Skrócieniowate Evaniidae

W Polsce stwierdzono 2 gatunki, w tym:

 • Brachygaster minuta


                                     

2.1. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Diapriidae

W Polsce około 120 gatunków, w tym:

 • Solenopsia imitatrix
 • Trichopria inquilina
                                     

2.2. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Oścowate Aphelinidae

W Polsce 47 gatunków, w tym:

 • Encarsia margaritiventris
 • osiec korówkowy Aphelinus mali
 • Aphelinus chaonia
 • Eretmocerus corni
                                     

2.3. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Bleskotkowate Chalcididae

W Polsce 9 gatunków, w tym:

 • Haltichella rufipes
 • Brachymeria tibialis
 • Brachymeria minuta
 • Brachymeria parvula
 • Hockeria unicolor
 • Brachymeria femorata
                                     

2.4. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Eupelmidae

W Polsce 13 gatunków, w tym:

 • Eupelmus urozonus
 • Eupelmus vesicularis
 • Calosota agrili
 • Eupelmus linearis
 • Eupelmus pullus
                                     

2.5. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Wiechońkowate Eulophidae

W Polsce 282 gatunki, w tym:

 • Necremnus leucarthros
 • Melittobia acasta
 • Elachertus geniculatus
 • Aprostocetus luteus
 • Ederomphale chelidonii
 • Elachertus olivaceus
 • Elasmus nudus
 • Achrysocharella ruforum
 • Aprostocetus strobilanae
 • Euderomphale chelidonii
 • Elachertus argissa
 • Elachertus nigritulus
 • Chrysocharis laomedon
 • Aprostocetus palustris
                                     

2.6. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Zagładkowate Eurytomidae

W Polsce 70 gatunków, w tym:

 • Eudecatoma biguttata
 • Systole albipennis
 • Eurytoma rosae
 • Eudecatoma submutica
 • Sycophila submutica
 • Sycophila mellea
 • Ipideurytoma spessivtsevi
 • Eurytoma flavimana
 • Harmolita eximia
 • Systole hofferi
 • Eurytoma nodularis
 • Eurytoma pollux
 • Eurytoma robusta
 • Eurytoma serratulae
 • Harmolita affine
 • Eurytoma laricis
 • Systole conspicua
 • Tetramesa hyalipennis
 • Eurytoma bouceki
 • Eurytoma curta
 • Tetramesa longula
 • Eurytoma crassinervis
 • Eurytoma obscura
 • Tetramesa linearis
 • Eurytoma mayri
 • Eurytoma cylindrica
 • Eurytoma morio
 • Tetramesa calamagrostidis
                                     

2.7. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Piersianowate Perilampidae

W Polsce 13 gatunków, w tym:

 • Elatus rufitarsis
 • Perilampus laevifrons
 • Perilampus tristis
 • Elatus shurik
 • Perilampus ruschkai
 • Elatus thenae
 • Perilampus aeneus
 • Perilampus lacunosus
 • Perilampus ruficornis
                                     

2.8. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Suskowate Encyrtidae

W Polsce 132 gatunki, w tym:

 • Metaphycus asterolecanii
 • Syrphophagus aphidivorus
 • Habrolepis dalmani
                                     

2.9. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Ceraphronidae

Przypuszcza się, że w Polsce występuje około 70 gatunków. Dotychczas stwierdzono 12:

 • Aphanogmus terminalis
 • Aphanogmus nanus
 • Ceraphron sulcatus
 • Aphanogmus tenuicornis
 • Ceraphron cursor
 • Aphanogmus steinitzi
 • Aphanogmus strabus
 • Aphanogmus strobilorum
 • Aphanogmus gracillicornis
 • Ceraphron bispinosus
 • Aphanogmus fulmeki
 • Aphanogmus abdominalis
                                     

2.10. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Megaspilidae

Przypuszcza się, że w Polsce występuje około 45 gatunków. Dotychczas stwierdzono 5:

 • Dendrocerus carpenteri
 • Lagynodes pallidus
 • Dendrocerus aphidum
 • Dendrocerus pupparum
 • Dendrocerus laticeps
                                     

2.11. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Figitidae

W Polsce 12 gatunków, w tym:

 • Aspicera scutellata
 • Melanips heterocerus
 • Phaenoglyphis villosa
 • Aspicera tenuispina
 • Omalaspis niger
 • Callaspidia dufouri
 • Alloxysta brevis
 • Omalaspis convexus
                                     

2.12. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Siercinkowate Pteromalidae

W Polsce 266 gatunków, w tym:

 • Tomicobia seitneri
 • Anogmus laricis
 • Mesopolobus zetterstedtii
 • Spalangia nigripes
 • Asaphes suspensus
 • Pteromalus puparum
 • Pachyneuron aphidis
 • Heydenia pretiosa
 • Rhopalicus tutella
 • Hemitrichus seniculus
 • Mesopolobus subfumatus
 • Mesopolobus pinus
 • Asaphes vulgaris
 • Cratomus megacephalus
 • Dinotiscus eupterus
 • Erdoesina alboannullata – siercinka obrączkowa
 • Cornua clavata
 • Anogmus hohenheimensis
 • Sceptrothelys deione
 • Lonchetron fennicum
 • Cheiropachus colon
                                     

2.13. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Raniszkowate Torymidae

W Polsce 77 gatunków, w tym:

 • znamionek świerkowiec Megastigmatus strobilobius
 • Megastigmatus dorsalis
 • Torymus confinis
 • Torymus flavipes
 • znamionek drzewiowiec Megastigmus pictus
 • Monodontomerus minor
 • Torymus abdominalis var. nigricornis
 • Pseudotorymus apionis
 • Glyphomerus stigma
 • Torymus abbreviatus
 • znamionek jodłowiec Megastigmus suspectus
 • Torymus aucupariae
 • Torymus rubi
 • Diomorus cupreus
 • Lioterphus molleri
 • znamionek jedlicowiec Megastigmatus spermotrophus
 • Torymus saliciperdae
 • Torymus macrurus
 • znamionek wejmutkowiec Megastigmatus atedius
 • znamionek jałowcowiec Megastigmatus bipunctatus
 • Torymus cyaneus
 • Torymus galii
 • Torymus arundius
 • Megastigmatus aculeatus
 • Monodontomerus obscurus
 • Monodontomerus dentipes
 • Torymus cupreus
 • znamionek jarzębinowiec Megastigmatus brevicaudis
 • Torymus azureus
 • Lioterphus pallidicornis
 • Torymus rosarum
 • Torymus baudysi
 • Cryptopristus caliginosus
 • Torymus ventralis
 • Torymus armatus
 • Torymus fuscipes
 • Torymus littoralis
 • Torymus auratus
 • Torymus bedeguaris


                                     

2.14. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Ormyridae

W Polsce 7 gatunków, w tym:

 • Ormyrus tubulosus
 • Ormyrus gratiosus
 • Ormyrus pomaceus
 • Ormyrus cingulatus
 • Ormyrus nitidulus
                                     

2.15. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Platygastridae

W Polsce stwierdzono co najmniej 139 gatunków, w tym:

 • Platygaster splendidula
 • Platygaster philinna
 • Acerotella evanescens
 • Synopeas ronquisti
 • Platygaster dryope
 • Platygaster varicornis
 • Amblyaspis crates
 • Synopeas rhanis
 • Synopeas larides
 • Platygaster tuberosula
 • Platygaster microsculpturata
 • Platygaster tisias
 • Synopeas breve
 • Platygaster germanica
 • Synopeas fungorum
 • Platygaster sagana
 • Inostemma hyperici
 • Synopeas osaces
 • Amblyaspis tritici
 • Synopeas noyesi
 • Prosynopeas hybridum
 • Synopeas bialowiezaensis
 • Platygaster acrisius
 • Platygaster contorticornis
 • Synopeas sosis
 • Synopeas compressiventris
 • Platygaster polonica
 • Platygaster signata
 • Platygaster striatithorax
 • Inostemma kaponeni
 • Leptacis coryphe
 • Synopeas euryale
 • Gastrotrypes caudatus
 • Platygaster soederlundi
 • Synopeas subaequale
 • Leptacis vlugi
 • Euxestonotus hasselbachi
 • Platygaster frater
 • Synopeas hyllus
 • Synopeas gibberosum
 • Platygaster demades
 • Platygaster betularia
 • Acerotella boter
 • Anopedias tritomus
 • Platygaster otanes
 • Platygaster inermis
 • Platygaster henkvlugi
 • Platygaster hyalinata
 • Platygaster zigrida
 • Platygaster marginata
 • Synopeas jasius
 • Platygaster subuliformis
 • Platygaster damokles
 • Euxestonotus error
 • Platygaster leptines
 • Synopeas burgeri
 • Platygaster betulae
 • Platygaster gracilipes
 • Platygaster marttii
 • Ceratacis cochleata
 • Platygaster robiniae
 • Trichacis pisis
 • Prosactogaster erdosi
 • Amblyaspis roboris
 • Synopeas convexum
 • Platygaster cirsiicola
 • Synopeas doczkali
 • Platygaster taras
 • Amitus longicornis


                                     

2.16. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Kruszynkowate Trichogrammatidae

W Polsce 39 gatunków, w tym:

 • kruszynek polny Trichogramma evanescens
 • kruszynek leśny Trichogramma embryophagum
 • Trichogramma semblidis
 • kruszynek osnujkowy Trichogramma cephalciae
                                     

2.17. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Galasówkowate Cynipidae

W Polsce 112 lub 113 gatunków, w tym:

 • Diplolepis nervosa
 • Andricus kollarii
 • Biorhiza pallida
 • Neuroterus quercusbaccarum
 • Diplolepis mayri
 • Andricus ostrea
 • Periclistus brandti
 • Andricus fecundatrix
 • Andricus glutinosus
 • Andricus curvator
 • Andricus testaceipes
 • Periclistus caninae
 • Isocolus scabiosae
 • Neuroterus albipes
 • Cothonaspis nigricornis
 • Trigonaspis megaptera
 • Diplolepis rosae – szypszyniec różany
 • Cynips quercusfolii – galasówka dębianka, jagodnica jabłuszko
 • Diastrophus mayri
 • Aulacidela hieracii
 • Cynips longiventris
 • Andricus inflator
 • Andricus lignicolus
 • Neuroterus tricolor
 • Cynips divisa
 • Diplolepis spinosissimae
 • Neuroterus numismalis
 • Andricus quercus – galasówka żołędziówka
                                     

2.18. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Zgniotowate Ibaliidae

W Polsce 3 gatunki:

 • Ibalia leucospoides
 • Ibalia drewseni
 • Ibalia jakowlewi
                                     

2.19. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Męczelkowate Braconidae

W Polsce ok. 2040 gatunków, w tym:

 • Macrocentrus resinellae
 • Lysiphlebus fabarum
 • Trioxys acalephae
 • Ecphylus eccoptogastri
 • Bracon dichromus
 • Ephedrus plagiator
 • Praon volucre
 • Macrocentrus thoracicus
 • baryłkarz bieliniak Apanteles glomeratus
 • Blacus longipennis
 • Coeloides ungularis
 • Ephedrus persicae
 • Dapsilarthra balteata
 • Ascogaster quadridentatus
 • Bracon pineti
 • Praon abjectum
 • Doryctes striatellus
 • Meteorus pachypus
 • Apanteles cheles
 • Microgaster polita
 • Trioxys angelicae
 • Lysiphlebus cardui
 • Coeloides forsteri
 • Bracon osculator
                                     

2.20. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Skrócieniowate Evaniidae

W Polsce stwierdzono 2 gatunki, w tym:

 • Brachygaster minuta
                                     

2.21. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Pokosowate Aulacidae

W Polsce 5 gatunków:

 • pokos dwuzębny Pristaulacus compressus
 • pokos północny Pristaulacus gibbator
 • pokos żółtostopy Pristaulacus gloriator
 • pokos jednozębny Pristaulacus galitae
 • nabucznica prążkowana Aulacus striatus
                                     

2.22. Trzonkówki: owadziarki Apocrita: Terebrantia Zadziorkowate Gasteruptiidae

W Polsce 11 gatunków, w tym:

 • Gasteruption minutum
 • Gasteruption erythrostomum
 • Gasteruption diversipes
 • Gasteruption tournieri
 • Gasteruption pedemontanum
 • Gasteruption assectator
 • Gasteruption opacum
 • Gasteruption jaculator
                                     

3. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata

Dryinidae

W Polsce m.in.:

 • Lonchodryinus ruficornis
 • Anteon pubicorne

Bethylidae

W Polsce m.in.:

 • Bethylus fuscicornis
 • Bethylus cephalotes

Podwijkowate Tiphiidae

W Poslce 6 gatunków, w tym:

 • Tiphia morio
 • Tiphia femorata
 • Tiphia minuta
 • Tiphia ruficornis
 • Meria tripunctata

Wysmugowate Sapygidae

W Polsce 4 gatunki, w tym:

 • Sapyga similis
 • Sapyga clavicornis
 • Sapyga quinquepunctata

Żronkowate Mutillidae

W Polsce 7 gatunków, w tym:

 • Physetopoda halensis
 • Myrmosa atra
 • Paramyrmosa brunnipes
 • żronka Mutilla europaea
 • Dasylabris maura

Smukwowate Scoliidae

W Polsce 2 gatunki, w tym:

 • smukwa kosmata = smukwa okazała Scolia hirta

Osowate Vespidae

W Polsce 13 gatunków os właściwych oraz prawie 50 gatunków kopułek, w tym:

                                     

3.1. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Grzebaczowate Sphecidae

W Polsce m.in.:

 • Sceliphron curvatum
 • Ammophila sabulosa – szczerklina piaskowa
 • Sphex funerarius
 • Philantus triangulum – taszczyn pszczeli
 • Bembix rostrata – wardzanka
 • Podalonia affinis
 • Sceliphron destillatorium
                                     

3.2. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Dryinidae

W Polsce m.in.:

 • Lonchodryinus ruficornis
 • Anteon pubicorne
                                     

3.3. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Lepiarkowate Colletidae

W Polsce 41 gatunków w dwóch rodzajach:

 • Colletes fodiens
 • Hylaeus gracilicornis
 • Colletes floralis
 • Colletes inexpectatus
 • Colletes marginatus
 • Colletes cunicularius – lepiarka wiosenna
 • Hylaeus pictipes
 • Hylaeus sinuatus – samotka marchwianka
 • Colletes daviesanus – lepiarka jedwabniczka
 • Hylaeus clypearis
 • Hylaeus variegatus – samotka czerwonawa
 • Hylaeus angustatus
 • Hylaeus annularis
 • Hylaeus cornutus
 • Hylaeus moricei
 • Hylaeus punctulatissimus
 • Colletes succinctus
 • Hylaeus rinki
 • Hylaeus gredleri
 • Hylaeus pfankuchi
 • Hylaeus nigritus
 • Colletes hylaeiformis
 • Hylaeus hyalinatus
 • Hylaeus pectoralis
 • Hylaeus gibbus
 • Hylaeus brevicornis
 • Hylaeus lepidulus
 • Colletes punctatus
 • Hylaeus confusus
 • Hylaeus communis
 • Colletes caspicus
 • Colletes similis
 • Hylaeus styriacus
 • Colletes nasutus – lepiarka długogłowa
 • Hylaeus annulatus
 • Hylaeus signatus
 • Hylaeus punctatus
 • Hylaeus difformis – samotka obrzeżona
 • Hylaeus bisinuatus
 • Colletes impunctatus
 • Hylaeus cardioscapus
                                     

3.4. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Podwijkowate Tiphiidae

W Poslce 6 gatunków, w tym:

 • Tiphia morio
 • Tiphia femorata
 • Tiphia minuta
 • Tiphia ruficornis
 • Meria tripunctata
                                     

3.5. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Wysmugowate Sapygidae

W Polsce 4 gatunki, w tym:

 • Sapyga similis
 • Sapyga clavicornis
 • Sapyga quinquepunctata
                                     

3.6. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Spójnicowate Melittidae

W Polsce 11 gatunków, w tym:

 • spójnica lucernowa Melitta leporina
 • Melitta haemorrhoidalis
 • Melitta wankowiczi
 • Melitta nigricans
 • Melitta tricincta
 • Melitta udmurtica
 • Dasypoda argentata
 • Dasypoda aurata
                                     

3.7. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Porobnicowate Anthophoridae

W Polsce 84 lub 87 gatunkówBraconidae, w tym:

 • kornutka koniczynowa Eucera longicornis
 • porobnica włochatka Anthophora plumipes
 • kornutka komonicowa Eucera tuberculata
 • kornutka wykowa Eucera interrupa
 • kornutka lucernowa Eucera clypeata
                                     

3.8. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Pszczołowate Apidae

W Polsce 31 gatunków trzmieli, 9 gatunków trzmielców i pszczoła miodna:

 • trzmiel stepowy Bombus laesus
 • trzmiel ozdobny Bombus distinguendus
 • trzmielec gajowy Psithyrus bohemicus
 • trzmiel olbrzymi Bombus fragrans
 • trzmiel kamiennik Bombus lapidarius
 • trzmiel ziemny Bombus terrestris
 • trzmiel wąskopaskowy lub zamaskowany Bombus cryptarum
 • trzmiel rudonogi Bombus ruderarius
 • trzmielec ziemny Psithyrus vestalis
 • trzmiel Schrencka Bombus schrencki
 • trzmiel różnobarwny Bombus soroeensis
 • trzmiel zmienny Bombus humilis
 • trzmiel kołnierzykowy lub wielki Bombus magnus
 • trzmiel paskowany Bombus subterraneus
 • trzmielec pirenejski Psithyrus quadricolor
 • pszczoła miodna Apis mellifera
 • trzmiel żółtopasy Bombus sichelii
 • trzmiel szary Bombus veteranus
 • trzmielec ogrodowy Psithyrus barbutellus
 • trzmiel rudy Bombus pascuorum
 • trzmiel żółty Bombus muscorum
 • trzmiel wschodni Bombus semenoviellus
 • trzmiel łąkowy Bombus pratorum
 • trzmiel wyżynny Bombus mesomelas
 • trzmiel wrzosowiskowy lub tajgowy Bombus jonellus
 • trzmielec leśny Psithyrus sylvestris
 • trzmielec północny Psithyrus flavidus
 • trzmiel drzewny lub parkowy Bombus hypnorum
 • trzmiel wysokogórski Bombus pyrenaeus
 • trzmiel wielkooki Bombus confusus
 • trzmiel sześciozębny Bombus wurflenii
 • trzmiel gajowy Bombus lucorum
 • trzmiel rudoszary Bombus sylvarum
 • trzmiel ciemnopasy Bombus ruderatus
 • trzmielec górski Psithyrus norvegicus
 • trzmiel ogrodowy Bombus hortorum
 • trzmiel rdzawoodwłokowy Bombus pomorum
 • trzmielec żółty Psithyrus campestris
 • trzmielec czarny Psithyrus rupestris
 • trzmiel zachodni Bombus cullumanus
 • trzmiel grzbietoplamy Bombus maculidorsis
                                     

3.9. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Żronkowate Mutillidae

W Polsce 7 gatunków, w tym:

 • Physetopoda halensis
 • Myrmosa atra
 • Paramyrmosa brunnipes
 • żronka Mutilla europaea
 • Dasylabris maura
                                     

3.10. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Nastecznikowate Pompilidae

W Polsce ok. 80 gatunków, w tym:

 • Arachnospila trivialis
 • Evagetes crassicornis
 • Agenioideus cinctellus
 • Homonotus sanguinolentus
 • Priocnemis cordivalvata
 • Anoplius nigerrimus
 • Anoplius concinnus
 • Caliadurgus fasciatellus
 • Arachnospila anceps
 • Evagetes siculus
 • Priocnemis fennica
 • Arachnospila abnormis
 • Priocnemis hyalinata
 • Priocnemis perturbator
 • Anoplius viaticus
 • Priocnemis gracilis
 • Dipogon subintermedius
 • Auplopus carbonarius
 • Eoferreola rhombica
 • Priocnemis coriacea
 • Dipogon bifasciatus
 • Arachnospila spissa
 • Priocnemis schioedtei
                                     

3.11. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Smukwowate Scoliidae

W Polsce 2 gatunki, w tym:

 • smukwa kosmata = smukwa okazała Scolia hirta
                                     

3.12. Trzonkówki: żądłówki Apocrita: Aculeata Osowate Vespidae

W Polsce 13 gatunków os właściwych oraz prawie 50 gatunków kopułek, w tym: