Poprzednia

ⓘ Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2011–2014)
                                     

ⓘ Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2011–2014)

Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce – lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Lista ta zastąpiła poprzednią listę i obowiązywała od 23 listopada 2011 roku do 2 października 2014 roku.

                                     

1. Ścisła ochrona gatunkowa

Rozporządzenie ministra środowiska z 12 października 2011 roku obejmowało ścisłą ochroną gatunkową następujące zwierzęta:

Pajęczaki Arachnida

 • gryziele – wszystkie gatunki Atypidae
 • strojniś nadobny Philaeus chrysops
 • Bathyphantes eumenis
 • Mughiphantes pulcher
 • poskocz krasny Eresus cinnaberinus

Kręgouste Cyclostomata

 • minóg ukraiński Eudontomyzon mariae
 • minóg strumieniowy Lampetra planeri
 • minóg morski Petromyzon marinus
 • minóg rzeczny Lampetra fluviatilis

Gady Reptilia

 • gniewosz plamisty Coronella austriaca
 • żółw błotny Emys orbicularis
 • gady Reptilia – pozostałe gatunki
 • wąż Eskulapa Elaphe longissima
 • żmija zygzakowata Vipera berus
                                     

1.1. Ścisła ochrona gatunkowa Pajęczaki Arachnida

 • gryziele – wszystkie gatunki Atypidae
 • strojniś nadobny Philaeus chrysops
 • Bathyphantes eumenis
 • Mughiphantes pulcher
 • poskocz krasny Eresus cinnaberinus
                                     

1.2. Ścisła ochrona gatunkowa Ślimaki Gastropoda

 • poczwarówka kolumienka columella
 • świdrzyk siedmiogrodzki Vestia elata
 • poczwarówka zmienna Vertigo genesii
 • szklarka podziemna Oxychilus inopinatus
 • ślimak obrzeżony Helicodonta obvoluta
 • ślimak żółtawy Helix lutescens
 • niepozorka ojcowska Falniowskia neglectissima
 • poczwarówka zębata Truncatellina claustralis
 • świdrzyk śląski Cochlodina costata
 • ślimak Bielza Trichia bielzi
 • zawójka rzeczna Borysthenia naticina
 • ślimak tatrzański Chilostoma cingulellum
 • świdrzyk kasztanowaty Macrogastra badia
 • ślimak żeberkowany Helicopsis striata
 • poczwarówka pagoda Pagodulina pagodula
 • poczwarówka górska Pupilla alpicola
 • błotniarka otułka Myxas glutinosa
 • pomrowik mołdawski Deroceras moldavicum
 • poczwarówka pagórkowa Granaria frumentum
 • ślimak Bąkowskiego Trichia bakowskii
 • pomrowiec nakrapiany Tandonia rustica
 • bursztynka piaskowa Catinella arenaria
 • poczwarówka Geyera Vertigo geyeri
 • świdrzyk ozdobny Charpentieria ornata
 • zatoczek łamliwy Anisus vorticulus
 • ślimak Rossmasslera Chilostoma rossmaessleri
 • poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana
 • ślimak ostrokrawędzisty Helicigona lapicida
 • igliczek karpacki Acicula parcelineata
 • poczwarówka zwężona Vertigo angustior
 • poczwarówka północna Vertigo arctica
 • świdrzyk łamliwy Balea perversa


                                     

1.3. Ścisła ochrona gatunkowa Małże Bivalvia

 • gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola
 • skójka gruboskorupowa Unio crassus
 • szczeżuja spłaszczona Pseudanodonta complanata
 • gałeczka żeberkowana Sphaerium solidum
 • szczeżuja wielka Anodonta cygnea
 • skójka perłorodna margaritifera
                                     

1.4. Ścisła ochrona gatunkowa Kręgouste Cyclostomata

 • minóg ukraiński Eudontomyzon mariae
 • minóg strumieniowy Lampetra planeri
 • minóg morski Petromyzon marinus
 • minóg rzeczny Lampetra fluviatilis
                                     

1.5. Ścisła ochrona gatunkowa Ryby Pisces

 • piekielnica Alburnoides bipunctatus
 • pocierniec spinachia
 • kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus
 • głowacz białopłetwy Cottus gobio
 • kiełb Kesslera Romanogobio kessleri
 • babka mała Pomatoschistus minutus
 • kozowate Cobitidae – wszystkie gatunki
 • kur rogacz Myoxocephalus quadricornis
 • babka piaskowa Pomatoschistus microps
 • babka czarnoplamka Gobiusculus flavescens
 • jesiotr zachodni Acipenser sturio
 • głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus
 • śliz barbatula
 • parposz Alosa fallax
 • strzebla błotna Eupallasella perenurus
 • igliczniowate Syngnathidae – wszystkie gatunki
 • babka czarna Gobius niger
 • aloza alosa
 • brzanka Barbus meridionalis
 • ciosa Pelecus cultratus – poza obszarem wód Zalewu Wiślanego
 • różanka Rhodeus sericeus
 • dennik liparis


                                     

1.6. Ścisła ochrona gatunkowa Gady Reptilia

 • gniewosz plamisty Coronella austriaca
 • żółw błotny Emys orbicularis
 • gady Reptilia – pozostałe gatunki
 • wąż Eskulapa Elaphe longissima
 • żmija zygzakowata Vipera berus
                                     

1.7. Ścisła ochrona gatunkowa Ptaki Aves

 • kormoran mały Phalacrocorax pygmeus
 • pelikan różowy Pelecanus onocrotalus
 • czapli siwej Ardea cinerea
 • pelikan kędzierzawy Pelecanus crispus
 • czaplowate Ardeidae – wszystkie gatunki z wyjątkiem
 • kormoran czubaty Phalacrocorax aristotelis
 • kaczkowate Anatidae – pozostałe gatunki, z wyjątkiem
 • bocian biały ciconia
 • gęgawy anser
 • głowienki Aythya ferina
 • bocian czarny Ciconia nigra
 • cyraneczki Anas crecca
 • bernikli kanadyjskiej Brandta canadensis
 • gęsi białoczelnej Anser albifrons
 • krzyżówki Anas platyrhynchos
 • czernicy Aythya fuligula
 • gęsi zbożowej Anser fabalis
 • jastrzębiowate Accipitridae – wszystkie gatunki
 • jarząbka Bonasa bonasia
 • głuszcowate Tetraonidae – wszystkie gatunki, z wyjątkiem
 • rybołów Pandion haliaetus
 • sokołowate Falconidae – wszystkie gatunki
 • przepiórniki Turnicidae – wszystkie gatunki
 • łyski Fulica atra
 • dropie Otididae – wszystkie gatunki
 • przepiórka coturnix
 • chruściele Rallidae – wszystkie gatunki, z wyjątkiem
 • żuraw grus
 • siewkowate Charadriidae – wszystkie gatunki
 • mewy Laridae – wszystkie gatunki z wyjątkiem;
 • mewy białogłowej Larus cachinnans
 • mewy srebrzystej Larus argentatus
 • kulon Burhinus oedicnemus
 • słonki Scolopax rusticola
 • bekasowate Scolopacidae – wszystkie gatunki z wyjątkiem
 • gołębie Columbidae – wszystkie gatunki z wyjątkiem
 • rybitwy Sternidae – wszystkie gatunki
 • gołębia skalnego forma miejska Columba livia f. urbana
 • gołębia grzywacza Columba palumbus
 • puszczykowate Strigidae – wszystkie gatunki
 • kraska Coracias garrulus
 • żołna Merpos apiaster
 • sroki pica
 • dzięcioły Picidae – wszystkie gatunki
 • kruka Corvus corax
 • wrony siwej Corvus corone
 • wróblowe Passeriformes – wszystkie gatunki z wyjątkiem
 • dudek Upupa epops
 • płomykówka Tyto alba
 • zimorodek Alcedo atthis
 • gawrona Corvus frugilegus
                                     

1.8. Ścisła ochrona gatunkowa Ssaki Mammalia

 • ryś Felis lynx
 • walenie Cetacea – wszystkie gatunki
 • ryjówkowate Soricidae – wszystkie gatunki
 • suseł moręgowany Spermophilus citellus
 • łasica Mustela nivalis
 • orzesznica Muscardinus avellanarius
 • żołędnica europejska Eliomys quercinus
 • chomik europejski cricetus
 • świstak alpejski marmota Podgatunek: świstak tatrzański
 • gronostaj Mustela erminea
 • nornik śnieżny Chionomys nivalis
 • popielica glis
 • darniówka tatrzańska Pitymys tatricus
 • wilk Canis lupus
 • zając bielak Lepus timidus
 • suseł perełkowany Spermophilus suslicus
 • smużka stepowa Sicista subtilis
 • żubr Bison bonasus
 • smużka Sicista betulina
 • fokowate Phocidae – wszystkie gatunki
 • żbik Felis silvestris
 • tchórz stepowy Mustela eversmanii
 • norka europejska Mustela lutreola
 • nietoperze Chiroptera – wszystkie gatunki występujące w Polsce
 • niedźwiedź brunatny Ursus arctos
 • kozica rupicapra
 • jeżowate Erinaceidae – wszystkie gatunki
 • wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris
 • koszatka leśna Dryomys nitedula
                                     

2. Ochrona częściowa

Rozporządzenie ministra środowiska z 12 października 2011 roku obejmowało częściową ochroną gatunkową 23 następujące gatunki zwierząt:

 • mrówka rudnica Formica rufa
 • trzmiel ziemny Bombus terrestris
 • sroka pica
 • rak rzeczny astacus – z wyjątkiem obrębów hodowlanych
 • mewa białogłowa Larus cachinnans
 • trzmiel kamiennik Bombus lapidarius
 • wrona siwa Corvus corone
 • mewa srebrzysta Larus argentatus
 • mrówka ćmawa Formica polyctena
 • mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus
 • rak stawowy Astacus leptodactylus – z wyjątkiem obrębów hodowlanych
 • kruk Corvus corax
 • ślimak winniczek Helix pomatina
 • mysz zielna Apodemus uralensis
 • badylarka Micromys minutus
 • kormoran Phalacrocorax carbo
 • gawron Corvus frugilegus
 • czapla siwa Ardea cinerea
 • bóbr europejski Castor fiber
 • wydra europejska lutra – z wyjątkiem występującej na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane
 • karczownik ziemnowodny Arvicola amhibius – z wyjątkiem występującego na terenie sadów, ogrodów, upraw leśnych
 • gołębia skalny forma miejska Columba livia f. urbana
 • kret europejski Talpa europaea – z wyjątkiem występującego na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych


                                     

3. Ochrona stanowisk

Rozporządzenie ministra środowiska z 12 października 2011 roku wymieniało 29 taksonów dziko występujących zwierząt, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania:

 • raróg Falco cherrug
 • wilk Canis lupus
 • iglica mała Nehalennia speciosa
 • żołędnica europejska Eliomys quercinus
 • gniewosz plamisty Coronella austriaca
 • gadożer Circaetus gallicus
 • bocian czarny Ciconia nigra
 • głuszec Tetrao urogallus
 • puchacz bubo
 • orzełek Hieraaetus pennetus
 • rybołów Pandion haliaetus
 • kraska Coracias garrulus
 • ryś Felis lynx
 • niedźwiedź brunatny Ursus arctos
 • cietrzew Tetrao tetrix
 • wąż Eskulapa Elaphe longissima
 • włochatka Aegolius funereus
 • orzeł przedni Aquilla chrysaetos
 • kania ruda milvus
 • sóweczka Glaucidium passerinum
 • kania czarna Milvus migrans
 • sokół wędrowny Falco peregrinus
 • nietoperze Chiroptera
 • ślepowron nycticorax
 • orlik grubodzioby Aquilla clanga
 • orlik krzykliwy Aquilla pomarina
 • żółw błotny Emys orbicularis
 • bielik Haliaetus albicilla
 • szlachar Mergus serrator