Poprzednia

ⓘ System pogłębionej wiedzy
                                     

ⓘ System pogłębionej wiedzy

System pogłębionej wiedzy – filozofia zarządzania stworzona przez Williama Edwardsa Deminga – amerykańskiego statystyka zajmującego się zarządzaniem jakością.

Składa się z następujących bezwzględnie powiązanych między sobą fundamentów:

  • Myślenie systemowe;
  • Teoria wiedzy;
  • Wybrane zagadnienia psychologii.
  • Zrozumienie zmienności;

System – sieć współzależnych składników, które działając razem mają za zadanie osiągnąć założenie systemu. "Jedno ciało złożone z wielu części” na przykład koncert okaże się katastrofą, jeżeli elementy orkiestry będą skupione na doskonałym zagraniu wyłącznie swoich części ignorując pozostałych jej członków. Cel systemu ma być jasny dla wszystkich i wybiegać w przyszłość Przykładem celu może być misja instytucji. Zarządzanie systemem wymaga wiedzy o zależnościach między składowymi i ludźmi pracującymi w nim. Im większa zależność, tym większa konieczność komunikacji i współpracy między nimi. Jest to środowisko, w którym wszyscy współpracują, aby osiągnąć cel systemu. Przykładem może być na poziomie makro – system edukacji, na poziomie mikro – placówka edukacji.

Zrozumienie zmienności – zmienność występuje między ludźmi, nakładami, efektami, usługami i produktami – można powiedzieć wręcz, że życie jest zmiennością. Istotne jest zrozumienie co zmienność mówi o procesie i ludziach pracujących w nim. Zmienność może pochodzić od przyczyn zwyczajnych lub nadzwyczajnych. Kiedy zmienność pojawia się losowo, ale ich efekt jest przypuszczalnie stabilny i przewidywalny mówimy o przyczynach zwyczajnych. W przebiegu procesu należy je kontrolować za pomocą metod statystycznych i ograniczać w celu uzyskania przewidywalnego efektu. Zmienność nadzwyczajna ma nieprzewidywalne źródła i nieprzewidywalny wpływ na efekt procesu, natomiast ich konsekwencje są poważne. Przykładem takiej zmienności są zdarzenia losowe takie jak powódź. Należy brać je pod uwagę w pierwszej kolejności i zarządzać ryzykiem z nim związanym. Warunkiem sukcesu jest zarządzanie zmiennością w systemie oraz uwzględnianie wpływu zmienności występującej poza systemem.

Teoria wiedzy – pomaga zrozumieć, że zarządzanie jest każdą formą przewidywania. Wiedza opiera się na teorii, z informacji jedynie nie można tworzyć nauki. Racjonalne przewidywanie jest oparte na obserwacji oraz analizie przyczyn i skutków.

Wybrane zagadnienia psychologii – psychologia pomaga zrozumieć ludzi, interakcji zachodzących między nimi oraz wpływ emocji w każdym systemie zarządzania. Rozwój jednostki ma wpływ na rozwój systemu. William Edwards Deming skupiał się na zrozumieniu ludzkich zachowań i traktowaniu ludzi uczciwie. Zwracał istotną rolę na funkcję menedżera w systemie. Musi on być świadomy różnic między ludźmi i wykorzystywać je do optymalizacji ich możliwości i skłonności. Menedżer pomaga ludziom zrozumieć system, jego założenia i cele oraz miejsce i rolę w nim poszczególnych jednostek. Powinien być dobrym trenerem i motywować ludzi do nauki. Jego zadaniem jest kreowanie atmosfery zaufania w której pracownicy chętnie ze sobą rozmawiają i zgłaszają zaobserwowane błędy jakości. Podkreśla pozytywny wpływ współpracy na system oraz straty wynikające z rywalizacji. Zdaje sobie sprawę, że pracownicy powinni odczuwać satysfakcję z wykonywanej pracy, aby być produktywnymi w wymaganym stopniu.

System pogłębionej wiedzy stanowi ostatnią myśl, nad którą William Edwards Deming pracował do swojej śmierci w grudniu 1993 roku. Została ona opublikowana po raz pierwszy w 1994 roku w książce "The New Economics for Industry, Government, Education” London: MIT Press. Pp.92-115. Stanowi podstawę dla 14 Tez Zarządzania Jakością Czternaście zasad Deminga. Czternaście Tez stanowi naturalną aplikację "systemu pogłębionej wiedzy” do kompleksowego zarządzania jakością prowadzącego do optymalizacji zarządzania.

William Edwards Deming kładł nacisk na istotną rolę współpracy w działalności systemu we wszystkich obszarach i wskazywał, że taki model powinien zastąpić destrukcyjny klimat, w którym ma miejsce rywalizacja między ludźmi, grupami, działami i organizacjami. Elementy systemu pogłębionej wiedzy prowadzą do transformacji zarządzania. Zrozumienie tych czterech elementów zapewnia wartościowy wgląd w projekt lepszych praktyk nowego systemu zarządzania i efektywniejszy proces podejmowania decyzji.

W listopadzie 1993 roku został założony Instytut Deminga The W. Edwards Deming Institute, którego zadaniem jest rozwój "Systemu pogłębionej wiedzy”.