Poprzednia

ⓘ Leszek Adamowicz
                                     

ⓘ Leszek Adamowicz

Leszek Stanisław Adamowicz – polski ksiądz katolicki archidiecezji lubelskiej, kanonista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                     

1. Życiorys

W 1979 uzyskał maturę w I Liceum Ogólnokszałcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. W 1984 ukończył studia teologiczne w KUL, a 22 grudnia 1984 otrzymał święcenia kapłańskie. W 1990 nadano mu tytuł magistra prawa kanonicznego. W 1993 uzyskał w KUL stopień naukowy doktora prawa kanonicznego na podstawie rozprawy pt. Zakres uprawnień spowiednika w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego i w prawie wspólnym katolickich Kościołów wschodnich. W 2004 habilitował się na tej samej uczelni w zakresie prawa kanonicznego w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę pt. Lex – natura - Ec­clesia. Międzyreligijne, międzywyznaniowe i międzyobrządkowe normy prawa kodekso­we­go Kościoła katolickiego.

W 1992 został asystentem, w 1995 adiunktem a w 2005 profesorem nadzwyczajnym WPPKiA KUL. Jest kierownikiem Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich na tym Wydziale.

Był tłumaczem na język polski Kodeksu Kanonów Kościołów Wschod­nich.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Prawo wyznaniowe współautor, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Wyznaniowego ; Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne, 2003.
  • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II tłum., Lublin: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2002.
  • Prawo wyznaniowe współautor, Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne, 2000.
  • Unitas in varietate. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej red., Lublin: "Polihymnia", 2003.
  • Niespokojni nadzieją, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2009.
  • Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1998 red., Lublin: "Polihymnia", 1999.
  • Lex, natura, ecclesia. Międzyreligijne, międzywyznaniowe i międzyobrządkowe normy prawa kodeksowego, Lublin: "Polihymnia", 2004.
  • Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym red., Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2014.
  • Fides, veritas, iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 2013.
  • Zakres uprawnień spowiednika według prawa powszechnego Kościoła łacińskiego i prawa wspólnego, Lublin: "Polihymnia", 2001.
                                     

3. Odznaczenia i nagrody

W 1994 został odznaczony przez metropolitę lubelskiego godnością kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Chełmie.

W 2009 otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Użytkownicy również szukali:

dr hab. ewa trzaskowska, prof. kul, ks dr hab leszek adamowicz,

...
...
...