Poprzednia

ⓘ Antropologia edukacji
                                     

ⓘ Antropologia edukacji

Antropologia edukacji – subdyscyplina antropologii kulturowej, która wywodzi się z pionierskich prac Margaret Mead i odwołuję się do prac między innymi Georgea Spindlera, Solona Kimballa i Dell Hymes. Rozwinęła się głównie w latach siedemdziesiątych XX wieku, szczególnie dzięki profesorom Teachers College Uniwersytetu Columbia. Głównym polem zainteresowań tej subdyscypliny jest edukacja. Antropologiczne podejście do tematu skupia się na kulturowych aspektach edukacji, włączając formalne i nieformalne sposoby zdobywania i przekazywania wiedzy. Alternatywne podejście rozpatruje edukację w kategoriach instytucji. Kluczowym zagadnieniem pozostaje aspekt "transmisji kulturowej”, która zawiera w sobie przekazywanie poczucia tożsamości pomiędzy pokoleniami jak również pomiędzy kulturami - akulturacja, w związku z czym antropologia edukacji skupia się na zagadnieniach etnicznych tożsamości czy zmian.