Poprzednia

ⓘ Kategoria:Rektorzy Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
                                               

Jan Czekanowski

Uczęszczał do Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie, a następnie przeniósł się do Libawy. W 1901 ukończył tam szkołę średnią. W 1902 zapisał się na uniwersytet w Zurychu. Studiował antropologię, anatomię, etnografię i matematykę. Był uczniem Rudolfa Martina, słynnego szwajcarskiego antropologa i autora klasycznego podręcznika Lehrbuch der Anthropologie, którego standardy do dziś są stosowane w antropologii. Studia ukończył w 1906, w 1907 obronił doktorat. Podjął pracę asystenta w Królewskim Muzeum Ludoznawczym w Berlinie w dziale Afryki i Oceanii. Wziął udział w słynnej dwuletniej wypr ...

                                               

Adam Gerstmann

Adam Gerstmann – polski ksiądz katolicki, doktor teologii, profesor i dwukrotny rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

                                               

Alfred Halban

Był synem Leona Blumenstocka, profesora medycyny sądowej od 1892 Halban, bratem Henryka i ojcem Leona. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Władysławem Abrahamem i Oswaldem Balzerem był uczestnikiem seminarium prowadzonego przez Michała Bobrzyńskiego. Tam też w 1887 był promowany, a w 1889 habilitował się z prawa kościelnego i w następnym roku został docentem UJ. Początkowo pracował w administracji i skarbowości państwowej. W 1894 został mianowany profesorem zwyczajnym prawa niemieckiego na Uniwersytecie w Czerniowcach, a w 1898 wybrany dziekanem. W 1900 inicjato ...

                                               

Henryk Halban

Henryk Halban, właśc. Henryk Blumenstok – polski lekarz neurolog, psychiatra, profesor Uniwersytetu Lwowskiego.

                                               

Antoni Jurasz (otolaryngolog)

Studiował medycynę w Greifswaldzie 1871 i Würzburgu. W 1877 uzyskał habilitację na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu. W 1880 został profesorem laryngologii na tej uczelni i pierwszym Polakiem, który otrzymał stanowisko profesora na tej uczelni. Pracował tam przez 28 lat. W 1908 przeniósł się do Lwowa i pracował na Uniwersytecie Franciszkańskim, gdzie do 1920 kierował Kliniką Otolaryngologiczną. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został, w roku akademickim 1918/1919, pierwszym rektorem tej lwowskiej uczelni, przemianowanej na Uniwersytet Jana Kazimierza. W 1920 przeniósł ...

                                               

Seweryn Krzemieniewski

Seweryn Józef Krzemieniewski – polski botanik, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego. Ukończył gimnazjum w Siedlcach; podjął początkowo studia medyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim 1892-1894, by przenieść się na nauki przyrodnicze, a w 1895 zmienić uczelnię na Uniwersytet Jagielloński. Tamże ukończył studia w 1898 i został demonstratorem w Katedrze Fizjologii Roślin; lata 1900-1902 spędził w Akademii Rolniczej w Dublanach jako asystent w Katedrze Botaniki. W 1902 powrócił na Uniwersytet Jagielloński i został asystentem w Katedrze Fizjologii Roślin u Emila Godlewskiego starsze ...