Poprzednia

ⓘ Stara Wisła (łacha wiślana w Wawrze)
Stara Wisła (łacha wiślana w Wawrze)
                                     

ⓘ Stara Wisła (łacha wiślana w Wawrze)

Stara Wisła – łacha wiślana w prawobrzeżnej warszawskiej dzielnicy Wawer w międzywalu Wisły w pobliżu osiedli Las, Zbytki i Kuligów.

To stare koryto zarówno źródło jak i ujście ma w Wiśle. Początek znajduje się na wys. ul. Skalnicowej, koniec na wys. ul. Kadetów. Jego długość wynosi około 4.3 km ok. 3 km.

Podczas wysokich stanów Wisły jest zasilana jej wodami. Tworzących je kilka odcinków wysychających starorzeczy odcina od brzegu Wisły Kępę Wieloryb.

Brzeg od strony kępy jest wysoki 2-4 m, prawy niski, nieco dalej znajduje się ok. 5 m przeciwpowodziowy wał Miedzeszyński.

Do łachy uchodzą:

  • Kanał Nowe Ujście, również na wysokości osiedla Zbytki
  • Rów Miedzeszyński, na wyskokości osiedla Zbytki

Stara Wisła położona jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków OSO Natura 2000 "Dolina Środkowej Wisły” PLB140004 oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42/14.02.2007 r., poz. 870, w znacznej części na jego granicy.

Nazwą "Stara Wisła” określa się też znajdujące się w rejonie Lisów po drugiej stronie Wisły dawne zakole Wilanówki o promieniu ok. 1 km.

Na planie Wisły ukazującym stan jej koryta w 1892 roku czyli kilka lat po rozpoczęciu regulacji rzeki, odnoga Wisły odpowiadająca współczesnej Starej Wiśle łączy się z Wisłą dodatkowo w trzecim miejscu, pośrodku, rozbijając obecną Kępę Wieloryb na dwie wyspy, z których północna podpisana jest nazwą "Wyspa bezimienna”. Jednak na rosyjskiej mapie Wisły z lat 1875-77 jest tam naniesiona tylko pojedyncza, wydłużona wyspa, a pomiędzy nią i prawym brzegiem Wisły kilka mniejszych wysepek.