Poprzednia

ⓘ Blok Narodowy (Syria)
Blok Narodowy (Syria)
                                     

ⓘ Blok Narodowy (Syria)

W 1928 w wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego, które miało opracować pierwszą konstytucję Syrii pod francuskim protektoratem, Blok Narodowy odniósł sukces. Opracowany przez Zgromadzenie projekt konstytucji zakładał ogłoszenie kraju suwerenną republiką, niezależną od Francji, z islamem jako religią państwową. Został on zablokowany przez władze mandatowe i nigdy nie wszedł w życie. Konstytucję Republiki Syryjskiej, utworzonej w 1930, opracowano we Francji i narzucono bez konsultacji z Arabami.

W końcu lat 30. XX wieku wewnątrz Bloku doszło do kryzysu, którego przyczyną była klęska dotychczasowych dążeń do uzyskania pełnej niepodległości. Organizacja podzieliła się na zwolenników Dżamila Mardama, opowiadającego się za państwem świeckim, oraz Szukriego al-Kuwatliego, który już w końcu lat 20. domagał się niepodległości Syrii, a nie tylko samorządu. W lutym 1939 Blok Narodowy faktycznie już nie funkcjonował jako jednolity byt polityczny. Zwyciężył jeszcze w pierwszych wyborach parlamentarnych w niezawisłej Syrii w 1947, jednak krótko potem ostatecznie rozpadł się na Partię Narodową i Partię Ludową.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...