Poprzednia

ⓘ Polski Kościół Ewangelicko-Reformowany w Wielkiej Brytanii
                                     

ⓘ Polski Kościół Ewangelicko-Reformowany w Wielkiej Brytanii

Polski Kościół Ewangelicko-Reformowany powstał jako bezpośrednia kontynuacja działalności kapelanii wojskowej, która istniała w czasie II wojny światowej przy 1 Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych.

Skupiał polskich ewangelików-reformowanych pozostających na emigracji w Wielkiej Brytanii. Był związany z Międzynarodowym Zrzeszeniem Chrześcijańskich Kościołów w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Niezależną Radą Prezbiteriańskich Misji Zagranicznych.

Od 1972 roku połączony był interkomunią z Polskim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim na Obczyźnie. Opiekę duszpasterską nad nim sprawował duchowny luterański Alfred Bieta.

W 1991 roku Polski Kościół Ewangelicko-Reformowany w Wielkiej Brytanii zjednoczył się z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w RP.

                                     
  • pastor Kościoła ewangelicko - reformowanego Jelinek, Wiera ur. 1960 pierwsza w Polsce kobieta - pastor Kościoła ewangelicko - reformowanego Jelińska
  • Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP Kościół Ewangelicko - Reformowany w RP Kościół Ewangelicko - Metodystyczny w RP Kościół Chrześcijan Baptystów Kościół Adwentystów
  • 85 polskich Żydów stanowili chasydzi, pozostałe 15 stanowili Żydzi zasymilowani, wyznający judaizm reformowany bądź indeferentni religijnie, w większości
  • duchowny ewangelicko - reformowany historyk zm. 1955 1871 Franciszek Mirandola, polski poeta, prozaik, tłumacz zm. 1930 1872: Feliks Bocheński, polski prawnik
  • pastor ewangelicko - reformowany ur. 1789 Tłusty czwartek: 7 lutego Ostatki: 12 lutego Popielec: 13 lutego Niedziela Palmowa: 24 marca Wielki Czwartek:
  • Saudyjskiej. 16 marca w Leuenbergu w Szwajcarii większość europejskich Kościołów luterańskich i reformowanych oraz Kościoły ewangelicko - unijne, waldensów
  • polityk zm. 2019 Zdzisław Tranda, polski duchowny ewangelicko - reformowany 19 grudnia Sylwester Kaliski, polski wojskowy i naukowiec zm. 1978 22 grudnia
  • polski duchowny ewangelicko - reformowany superintendent generalny Kościoła Ewangelicko - Reformowanego zm. 1981 1915 Józef Kempiński, polski malarz zm.
  • Błagonrawow, radziecki polityk ur. 1895 Michał Jastrzębski, polski duchowny ewangelicko - reformowany superintendent Jednoty Wileńskiej ur. 1859 1940: Vítězslava

Użytkownicy również szukali:

...
...
...