Poprzednia

ⓘ Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na Obczyźnie
                                     

ⓘ Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na Obczyźnie

Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na Obczyźnie, PKEANO – Kościół luterański istniejący w latach 1952-1995, a skupiający polską emigrację ewangelicką po II wojnie światowej. Centrum wyznania mieściło się w Londynie. Jego liderem był biskup Władysław Fierla.

                                     

1. Historia

Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na Obczyźnie został zorganizowany przez polską społeczność luterańską, która po 1945 roku z powodów politycznych znalazła się poza granicami kraju. Podstawą do jego ukonstytuowania się był dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 grudnia 1952 roku.

Pierwszy Synod PKEANO, który odbył się w listopadzie 1953 roku, wybrał jego zwierzchnikiem dotychczasowego seniora duszpasterstwa emigracyjnego, Władysława Fierlę. Kierował on Kościołem do 1995 roku.

Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na Obczyźnie był w swoim nauczaniu wspólnotą konserwatywną, nastawioną na zachowanie charakteru narodowego denominacji. Przez dziesięciolecia utrzymywał braterski alians z amerykańskim Synodem Missouri.

W 1960 roku PKEANO wystąpił ze Światowej Federacji Luterańskiej. Wspólnota uczestniczyła w pracach Rady Kościołów Luterańskich w Wielkiej Brytanii oraz brała udział w Wolnej Konferencji Luterańskiej. W 1972 roku zawarła interkomunię z Polskim Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w Wielkiej Brytanii.

W 1995 roku, po śmierci biskupa Władysław Fierli, na skutek problemów wewnętrznych jakie nastąpiły po sesji synodalnej z 1991 roku PKEANO rozpadł się, a poszczególne parafie podporządkowały się różnym denominacjom luterańskim.

                                     
  • wiernych: Kościół Ewangelicko - Augsburski 61, 7 tys., Kościół Zielonoświątkowy 24, 2 tys., Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 9, 7 tys., Kościół Chrześcijan
  • Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Narutowicz. Podczas oblężenia Warszawy w 1939 płonęły sąsiednie budynki kościół ewangelicko - augsburski oraz gimnazjum
  • uwagę na twórczości literackiej, nie stronił od czynnego udziału w życiu społecznym Polonii i Kraju. Był członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie Światowego
  • Juszkiewiczowa należała do Kościoła ewangelicko - augsburskiego toteż w celu zawarcia małżeństwa Piłsudski zmienił wyznanie. Przeszedł na luteranizm 24 maja w
  • wojskowe: katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju i ewangelicko - augsburska W Bydgoszczy zlokalizowane są także istotne instytucje NATO, większość
  • odpowiednio w 2009 i w 2007. Odznaczeni Orderem Orła Białego władze RP na obczyźnie Odznaczeni Orderem Orła Białego II Rzeczpospolita Odznaczeni Orderem

Użytkownicy również szukali:

...
...
...