Poprzednia

ⓘ Godzina wychowawcza
                                     

ⓘ Godzina wychowawcza

Godzina wychowawcza – zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy.

Godzina wychowawcza służy pedagogowi do podejmowania i integracji działań wychowawczych całej szkoły jako placówki wychowawczej w stosunku do uczniów konkretnej klasy. Właściwym programem, który powinien być realizowany w ramach godziny wychowawczej, jest analiza procesu przemian uczniów pod względem wychowawczym. Na tematykę lekcji składają się zagadnienia ogólne, a także szczegółowe – dotyczące życia szkolnego. Częstą metodą stosowaną podczas godziny wychowawczej jest swobodna, niewymuszona dyskusja, która umożliwia uczniom przedstawienie własnych poglądów na omawianą sprawę.

                                     
 • Port Wrocław. W 2019 ukazała się jego debiutancka książka poetycka Godzina wychowawcza nominowana do Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego 2019
 • stowarzyszeniach lub innych o charakterze naukowym planowanie tematyki godzin wychowawczych stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego
 • Zakład Naukowo - Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie placówka naukowa, ze szkołą o statusie gimnazjum, założona i prowadzona przez jezuitów w Chyrowie
 • Deląg Witold, mąż Alicji Anka Lekcja wychowawcza Przyjaciółki Zuza Spóźnieni kochankowie Krokodylek Po godzinach Nieoczekiwany gość Zjazd klasowy Sens
 • regionalnych liderów Niebieskiej Linii różne akcje specjalne godziny wychowawcze dla uczniów z klas IV - VI szkół podstawowych, I - III gimnazjum i w
 • emitowany w programie pierwszym Telewizji Polskiej w latach 70. XX wieku o godzinie 16: 40. Telesfor, a w późniejszych odcinkach również jego młodszy kolega
 • pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w ośrodku w wymiarze nie krótszym niż 20 godzin tygodniowo i prowadzą je kierownik
 • zachowania Pedagogika opiekuńcza Pedagogika specjalna Psychologia Psychologia wychowawcza Socjalizacja Resocjalizacja. Katedra Psychopedagogiki KUL. www.kul
 • nauczanych przedmiotów oraz metodyki nauczania. Nie mniej ważna jest wychowawcza rola nauczyciela, której odgrywanie wymaga szczególnych predyspozycji
 • opieki dorosłych w godzinach nocnych zakaz rozpowszechniania brutalnych gier komputerowych. Stosowanie środków wychowawczych przez dyrektora miało
 • okupacyjnemu. Do wychowawczego obozu pracy trafiały np. osoby przyłapane na szmuglu żywności lub czarnorynkowym handlu, zatrzymane za naruszenie godziny policyjnej
 • i las 1960... Tysiąc talarów 1948... Co ty tutaj robisz? 1946... Dwie godziny 1937... Trzy etiudy Chopina 1934... Centymetr, gram, sekunda 1933... Morze
 • i ścieżkami np. ze szlaku turystycznego na Jaworz i Sałasze poniżej godziny drogą z polany nieopodal Sałasza Wschodniego później na północny północny