Poprzednia

ⓘ Piotr Kroczek
                                     

ⓘ Piotr Kroczek

Piotr Kroczek – polski duchowny katolicki, teolog i kanonista, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kościelny Inspektor Ochrony Danych.

                                     

1. Życiorys

Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 2000 uzyskał tytuł magistra, a w 2001 licencjata. W 2000 został wyświęcony na kapłana diecezji bielsko-żywieckiej. Odbył studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam też uzyskał w 2003 stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy pt. Zasada "clara non sunt interpretanda” w prawie kanonicznym napisanej pod kierunkiem Remigiusza Sobańskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego uzyskał w 2011 na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church. W 2017 uzyskał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego stopień doktora nauk teologicznych na podstawie napisanej pod kierunkiem Rajmunda Porady rozprawy pt. Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej.

Został zatrudniony w Instytucie Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a następnie na Wydziale Nauk Społecznych tej uczelni.

2 maja 2018 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski powołała go na stanowisko Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Angielskie prawo rodzinne. Wprowadzenie, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, ​ISBN 978-83-8061-145-0 ​ współautorka: Magdalena Butrymowicz.
  • Zasada "clara non sunt interpretanda” w prawie kanonicznym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005.
  • Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2017.
  • The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church, Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2012.
  • Podręcznik kancelaryjny dla duchowieństwa Diecezji Bielsko-Żywieckiej wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała: Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka, 2006 współautor ze Stanisławem Lubaszką.
  • Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej. Studium teologiczno-prawne, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2017.
  • Konkordat. Ocena z perspektywy 15 lat obowiązywania red. nauk., Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2014, ​ISBN 978-83-7438-376-9 ​.
  • Wychowanie. Optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2013.