Poprzednia

ⓘ Zdzisław Janiec
                                     

ⓘ Zdzisław Janiec

Zdzisław Janiec – polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                     

1. Życiorys

W 1976 ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i otrzymał święcenia kapłańskie. W 1982 otrzymał stopień licencjata. Doktorat obronił w 1993, a habilitację w 2006. W 2014 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Specjalizuje się w liturgice. Od 2007 pełni funkcję kierownika Katedry Liturgiki Pastoralnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1994-2002 był osobistym sekretarzem i kapelana biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego. Jest profesorem nadzwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 2008, a także postulatorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Wincentego Granata od 2010

                                     

2. Ważniejsze publikacje

 • Wokół liturgii na łamach "Kroniki Diecezji Sandomierskiej" w latach 1908-2007 2008
 • Dzielić się Słowem Bożym: kazania i homilie 1996
 • Maryja w roku liturgicznym: kazania i homilie maryjne 1995
 • W służbie Bogu i ojczyźnie: kazania i artykuły 2001
 • Święci w misterium Kościoła: kazania 2002
 • Z Chrystusem w Kościele: żyć, umrzeć, zmartwychwstać: szkice kazań okolicznościowych 1995
 • Komunikacyjny wymiar liturgii 2006
 • Na szlakach wiary ze sługą bożym ks. Wincentym Granatem: czytanki majowe wraz z Tomaszem Lisieckim i Haliną Ireną Szumił; 2013
 • Rozpoznać czas nawiedzenia 2005
 • Z Jasnogórską Panią szlakiem nawiedzenia ku Chrystusowi 2008
 • Kult Maryi w Polsce na przestrzeni dziejów: zarys problematyki 2013
 • Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu: rozważania rekolekcyjne dla kapłanów 2001
 • Wstawiennictwo Maryi: studium liturgiczno-teologiczne na podstawie wybranych formularzy okresu zwykłego ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie 2010
 • Maryja w kulcie Kościoła: kazania i homilie Maryjne 2007
 • Bogurodzica w liturgii Kościoła: homilie maryjne 2000
 • Liturgia na ambonie: homilie na niedziele i święta Pańskie 2002