Poprzednia

ⓘ Windows 2000
Windows 2000
                                     

ⓘ Windows 2000

Windows 2000 – 32-bitowy system operacyjny z rodziny Windows NT przeznaczony na komputery osobiste oraz serwery. Został wydany 17 lutego 2000 roku. Następcami Windowsa 2000 są Windows XP wydany w październiku 2001 roku oraz Windows Server 2003 wydany w kwietniu 2003 roku.

Powstały cztery edycje systemu operacyjnego Windows 2000: Professional, Server, Advanced Server, i Datacenter Server. W 2001 roku Microsoft wydał także wersję limitowaną Advanced Server i Datacenter Server przeznaczone dla 64-bitowych mikroprocesorów Intel Itanium.

Mimo że poszczególne edycje systemu operacyjnego Windows 2000 są przeznaczone dla różnych rynków docelowych, wszystkie dzielą zestaw najważniejszych funkcjonalności, włączając w to wiele narzędzi systemowych, takich jak Microsoft Management Console i aplikacje standardowe systemu administracji. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Windows NT 4.0 zostało poprawione poprzez wprowadzenie wielu technologii asystujących. Dodano również obsługę różnych języków i lokalizacji. Wszystkie wersje tego systemu operacyjnego obsługują system plików Windows NT, NTFS 3.0, z możliwością szyfrowania plików, jak również zwykłe i dynamiczne zarządzanie dyskami. Rodzina Windows 2000 posiada dodatkową funkcjonalność, włączając w to usługę Active Directory hierarchiczny szkielet zasobów, Rozproszony system plików umożliwiający współdzielenie plików i woluminy dyskowe z redundancją do korekcji błędów. Windows 2000 może być instalowany i dystrybuowany na komputerach korporacyjnych w sposób nadzorowany lub nienadzorowany. Instalacja nienadzorowana polega na użyciu plików odpowiedzi do wypełnienia informacji o instalacji. Może do tego posłużyć płyta startowa przygotowana przy użyciu Microsoft System Management Server, poprzez narzędzie System Preparation Tool.

Windows 2000 był reklamowany jako najbezpieczniejsza wersja systemu Windows dotąd wydana, lecz stał się później celem ataków licznych, szeroko znanych wirusów takich jak Code Red i Nimda. Odtąd niemal co miesiąc pojawiały się zestawy łatek mające poprawić bezpieczeństwo systemu. Microsoft zakończył długoterminowe wsparcie systemu 13 lipca 2010 roku.

Posiada możliwość pracy z systemem plików NTFS i FAT32, lepsze zabezpieczenia logowania, prawa dostępu do plików i ich szyfrowanie i kompresowanie tylko NTFS, przydział pamięci dyskowej dla użytkowników, obsługi większości urządzeń cyfrowych. Windows 2000 jest pierwszym systemem z serii NT obsługujący technologię USB i IrDA. Na komputerach pracujących pod kontrolą tego systemu możliwe jest uruchamianie aplikacji napisanych dla DOS i Windows 3.x. Windows 2000 jest ostatnim pozbawionym konieczności aktywacji wydaniem systemu Windows z linii NT. Do Windows 2000 wraz z Service Packiem 4 zostały dołączone Aktualizacje automatyczne zaimplementowane w systemie Windows Millenium Edition.

                                     

1. Architektura

Windows 2000 jest systemem wysoce modularnym, składającym się z dwóch warstw: przestrzeni użytkownika i przestrzeni jądra. Programy użytkownika działają w przestrzeni użytkownika. Mają one dostęp wyłącznie do niektórych zasobów systemowych, podczas gdy w trybie jądra dostęp do pamięci systemowej i urządzeń zewnętrznych jest nieograniczony. Aplikacje działające w trybie użytkownika otrzymują dostęp do zasobów systemowych poprzez egzekutora, działającego w trybie jądra.

                                     

1.1. Architektura Przestrzeń użytkownika

Przestrzeń użytkownika w Windows 2000 składa się z podsystemów zdolnych do wydawania zamówień wejścia/wyjścia do odpowiednich sterowników trybu jądra poprzez menedżera wejścia/wyjścia. Warstwa użytkownika Windows 2000 składa się z dwóch podsystemów: podsystemu środowiska i podsystemu integralności. Podsystem środowiska jest przeznaczony do uruchamiania aplikacji napisanych dla wielu różnych typów systemów operacyjnych. Aplikacje te działają jednakże z niższym priorytetem, niż procesy trybu jądra. Wyróżniamy trzy główne środowiska:

 • Podsystem środowiska OS/2, w którym działają 16-bitowe aplikacje systemu OS/2 w trybie znakowym. Podsystem ten emuluje system OS/2 1.3 i 1.x, ale nie obsługuje 32-bitowych, oraz graficznych aplikacji dla systemu OS/2 2.x i późniejszych.
 • Podsystem środowiska Win32, w którym działają 32-bitowe aplikacje systemu Windows, wspiera także NT Virtual DOS Machine, pozwalający na uruchamianie aplikacji dla MS-DOS i 16-bitowego Windows 3.1x Win16.
 • Podsystem środowiska POSIX pozwala na uruchamianie aplikacji ściśle zgodnych ze standardem POSIX.1, lub powiązanych z nim standardami ISO/IEC.

Podsystem integralności zajmuje się specyficznymi funkcjami systemu operacyjnego w imieniu podsystemu środowiska. Składa się z podsystemu bezpieczeństwa który udostępnia lub blokuje dostęp, oraz obsługuje logowanie, usługi stacji roboczej umożliwia otrzymanie dostępu do sieci oraz usługi serwera umożliwia udostępnianie usług sieciowych.

                                     

1.2. Architektura Przestrzeń jądra

Tryb jądra w systemie Windows 2000 ma pełen dostęp do sprzętu oraz zasobów systemów komputera. Uniemożliwia on usługom i aplikacjom trybu użytkownika dostęp do krytycznych obszarów systemu operacyjnego.

Egzekutor porozumiewa się ze wszystkimi podsystemami trybu użytkownika. Obsługuje on operacje wejścia/wyjścia, zarządza bezpieczeństwem i procesami. Zawiera on wiele komponentów, między innymi:

 • System wyświetlania jest obsługiwany przez sterownik urządzenia zawarty w pliku Win32k.sys. Komponent Window Manager tego sterownika jest odpowiedzialny za rysowanie okien i menu, a GDI Graphics Device Interface odpowiada za zadania takie jak rysowanie linii i krzywych, rendering fontów i obsługę palet. Windows 2000 wprowadził także alpha blending, co jest widoczne w efektach cieniowania menu.
 • Menedżer wejścia/wyjścia: umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami a podsystemami działającymi w trybie użytkownika, tłumacząc komendy odczytu i zapisu tego trybu i przekazując je do sterowników urządzeń.
 • Zarządca wirtualnej pamięci VMM: zarządza pamięcia wirtualną, pozwala systemowi Windows 2000 na używanie twardego dysku jako podstawowe urządzenie przechowywania danych chociaż, dokładnie jest to przechowywanie wtórne.
 • Zarządca PnP: używa Plug and Play i umożliwia detekcję urządzeń oraz instalację w czasie bootowania.
 • IPC Manager: skrót od Inter-Process Communication Manager menedżer komunikacji międzyprocesowej, zarządza komunikacją pomiędzy klientami podsystemem środowiska i serwerami komponentami wykonywalnymi.
 • Security Reference Monitor SRM: główna jednostka odpowiedzialna za egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.
 • Zarządca energii: koordynuje pracę zdarzeń związanych z energią i generuje pakiety IRP dotyczące energii.
 • Zarządca procesów: zarządza procesami oraz tworzeniem i kończeniem wątków
 • Menedżer obiektów: specjalny podsystem egzekutora, przez który przejść muszą wszystkie inne podsystemy egzekutora, aby otrzymać dostęp do zasobów systemu. Jest on właściwie usługą zarządzającą zasobami, co czyni Windows 2000 systemem operacyjnym zorientowanym obiektowo.

Hardware Abstraction Layer w Windows 2000 HAL, jest warstwą pomiędzy sprzętem fizycznym komputera a pozostałą częścią systemu operacyjnego. HAL został zaprojektowany, aby ukryć różnice w sprzęcie i zapewnić jednolitą platformę do uruchamiania aplikacji. HAL zawiera kod zależny od sprzętu kontrolujący interfejsy wejścia/wyjścia, kontrolery przerwań i wiele procesorów.

Jądro hybrydowe znajduje się pomiędzy HAL-em i executive, zapewnia synchronizację wieloprocesorową, szeregowanie wątków i obsługę przerwań, obsługę pułapek i wyjątków. Jądro hybrydowe często komunikuje się z menedżerem procesów i odpowiada za inicjalizację sterowników urządzeń w czasie rozruchu, która jest niezbędna do uruchomienia i działania systemu.

Okrojona odmiana jądra Windows 2000 została użyta w konsoli Xbox.                                     

2. Nowe cechy

Windows 2000 jest pierwszą próbą stworzenia przez Microsoft systemu operacyjnego opartego na technologii NT dla użytkowników domowych. Świadczy o tym chociażby chwytliwa nazwa produktu, sugerująca kontynuację linii 9x. We wszystkich edycjach systemu Windows 2000 wprowadzono wiele nowych funkcji. Do najważniejszych z nich należą:

 • Równoczesna obsługa FAT, FAT32 i NTFS.
 • WDM Windows Driver Model – nowy model tworzenia sterowników dla systemów Windows,
 • NTFS 3.0 – nowa wersja systemu plików NTFS wzbogacono między innymi o funkcję szyfrowania EFS,
 • Obsługa technologii USB i IrDA,
 • Nowy GUI – nowy poprawiony interfejs użytkownika znacznie ułatwiający pracę z systemem,
                                     

3.1. Funkcjonalność Języki i lokalizacja

Windows 2000 obsługiwał różne języki, nie tylko angielski. Języki obsługiwane: arabski, armeński, bałtyckie, języki środkowoeuropejskie, gruziński, grecki, hebrajski, hindi, japoński, koreański, chiński, tajski, turecki, wietnamski i języki zachodnioeuropejskie.

Windows 2000 Professional i Server są dostępne w wersji polskiej Windows 2000 był pierwszym serwerowym systemem Microsoftu przetłumaczonym na język polski, ale Windows 2000 Advanced Server i Datacenter Server, włączając w to Limited Edition, nie zostały wydane w polskiej wersji.

                                     

3.2. Funkcjonalność Obsługa gier

Windows 2000 początkowo zawierał wersję bibliotek DirectX 7.0, powszechnie używanych przez twórców gier pisanych z myślą o Windowsie 98. Ostatnia wspierana wersja DirectX w Windows 2000 to DirectX 9.0c Shader Model 3.0, ta sama wersja, która jest wprowadzona do Windows XP Service Pack 2. Dzięki temu większość gier napisana z myślą o obsłudze tej wersji DirectX, może być uruchomiona na Windows 2000 dla porównania Windows NT 4.0 zapewniał obsługę DirectX 3.0.

                                     

4. Edycje

 • Server – obsługa 4 procesorów oraz 4 GB RAM, Active Directory, Intellimirror, Kerberos, usługi terminalowe,
 • Datacenter Server – jak wersja "Advanced Server" lecz obsługuje 32 procesory i 64 GB RAM, 4 węzły klastra,
 • Terminal – środowisko udostępniane przez Windows 2000 Server jako usługi terminalowe ze współdzielonymi procesami i pamięcią,
 • Professional – obsługa 2 procesorów oraz 4 GB RAM,
 • Advanced Server, Limited Edition – specjalna wersja systemu wydana w 2001 r. przeznaczona dla procesorów Itanium firmy Intel,
 • Datacenter Server, Limited Edition – specjalna wersja systemu wydana w 2001 r. przeznaczona dla procesorów Itanium firmy Intel
 • Advanced Server – jak wersja "Server" lecz obsługuje 8 procesorów i 8 GB RAM, 2 węzły klastra,
                                     

5. Wymagania sprzętowe

Według producenta:

 • procesor: Pentium 133 MHz
 • pamięć: 64 MB RAM
 • HDD: ok. 500 MB

Zalecane:

 • pamięć: 128 MB RAM
 • HDD: 4 GB
 • procesor: Pentium II 400 MHz
 • inne: CD-ROM

Inne źródła:

 • CD-ROM.
 • Pentium 133 MHz,
 • 32 MB RAM,
 • 650 MB miejsca na dysku,

Wymagania sprzętowe Windows 2000 Server i Advanced Server

 • procesor: Pentium 133 MHz
 • HDD: 2 GB
 • pamięć: 128 MB RAM

Zalecane:

 • pamięć: 256 MB RAM
 • inne: CD-ROM, karta sieciowa
 • procesor: Pentium II 400 MHz
 • HDD: 4 GB

Wymagania sprzętowe Windows 2000 Datacenter Server

 • System Windows 2000 Datacenter Server jest dostępny u dostawcy tylko ze sprzętem.