Poprzednia

ⓘ Artur Benis
Artur Benis
                                     

ⓘ Artur Benis

W latach 1883-1888 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim zakończone otrzymaniem tytułu doktora prawa w 1888. W latach 1894-1916 był sekretarzem Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. W 1914 roku był członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego. W latach 1915-1919 przyczynił się do wykupienia i przejęcia kontroli nad górnośląskimi kopalniami węgla kamiennego. Jeden z inicjatorów założenia Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1919 mianowany profesorem UJ, pracował w Biurze Prac Kongresowych w Paryżu, a w 1920 został pełnomocnikiem rządu do spraw górnośląskich. W latach 1919-1932 był pełnomocnikiem Rady Zawiadowczej Jawornickich Kopalń Węgla. Od 18 lutego 1919 był członkiem zarządu Banku Galicyjskiego dla Handlu i Przemysłu w Krakowie, a także Wydziału Wielkiego Kasy Oszczędności Miasta Krakowa. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Jagiellońskiej i Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. Autor prac z zakresu polityki gospodarczej państwa i historii kultury zwłaszcza drukarstwa. Opublikował w 1887 Ochrona praw autorskich w dawnej Polsce, Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu 1570 w 1890, w latach 1890-1891 Materiały do dziejów drukarstwa i księgarstwa w Polsce, a w 1905 Muzeum Przemysłowe w Krakowie. Był jednym z redaktorów współtworzących Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne.

Uwieczniony przez Romana Brandstaettera w sztuce "Ja jestem Żyd z Wesela". Przy ulicy Starowiślnej kancelarię adwokacką prowadził dr Artur Benis, swoje biuro utrzymywał do 1903 w kamienicy nr 4, w 1904 prze­prowadził się na ul. Wielopole, jego kancelaria przeprowadziła w 1905 rozwód Hirsza Singera. W 1906 przeniósł się z kancelarią adwokacką do reprezentacyjnego, nowo wybudowanego gmachu Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Długiej 1, kancelarię adwokacką prowadził do 1914 do wybuchu wojny.

2 maja 1897 ożenił się z Heleną Rapoport 1874-1945. Był ojcem trzech synów: Adama, Ludwika Stefana 1900-1939 i Antoniego Augusta 1901-1994. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w kwaterze XIIa.