Poprzednia

ⓘ Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce (2004–2012)
                                     

ⓘ Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce (2004–2012)

Lista stanowi zestawienie gatunków i rodzajów roślin objętych częściową ochroną gatunkową w Polsce w latach 2004–2012. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.

* brak polskiej nazwy

                                     
  • oraz gatunki obce występujące w środowisku naturalnym. Symbolem oznaczono gatunki objęte na terenie Polski ochroną gatunkową ścisłą lub częściową W Polsce
  • lecznictwa, w 1983 roku gatunek został objęty częściową ochroną gatunkową. Współcześnie poza zbiorem ziela z naturalnych stanowisk, stosowanego w lecznictwie
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną Dz.U. z 1995 r. nr 168, poz. 1764 Rozporządzenie
  • roślin Długi dziób w czasie poszukiwania pokarmu działa jak sonda i pęseta, gdyż wkłada go w miękki i mętny szlam. Ochrona W Polsce objęty ochroną gatunkową
  • liczebności wróbla. W roku 1995 wróbel zwyczajny został objęty ścisłą ochroną gatunkową. Według badań opublikowanych w 2003 roku, w Polsce wróbel zwyczajny
  • sówkowatych i inne gatunki z rodziny niesobkowatych Hepialidae W Polsce populacje tego gatunku występujące dziko objęte były częściową ochroną gatunkową od
  • określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw

Użytkownicy również szukali:

gatunki objęte ochroną czynną, rośliny objęte ochroną częściową,

...
...
...