Poprzednia

ⓘ Krzysztof Dziadak
                                     

ⓘ Krzysztof Dziadak

Krzysztof Dziadak – działacz społeczny i związkowy, współzałożyciel ruchów ekologicznych na Śląsku. Od 1980 roku członek NSZZ "Solidarność”. W 1981 roku organizował Komitet Więzionych za Przekonania. W 1989 r. reaktywował wraz ze współpracownikami NSZZ "Solidarność”. W 1992 r. został członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Polityki Społecznej przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie.

                                     

1. Życiorys

Dziadak był współorganizatorem licznych akcji protestacyjnych w obronie praw pracowniczych i ochrony środowiska. W stanie wojennym zajmował się m.in. kolportażem podziemnej prasy i wydawnictw niezależnych. W 1989 roku po ponownej rejestracji Solidarności został wiceprzewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność” KWK Makoszowy, następnie stanął na czele Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność” w Zabrzu, pracownik struktur Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" w Jastrzębiu Zdroju. Trzykrotnie wybierany na Walne Zebrania Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Członek Komitetu Organizacyjnego Wyborów w Regionie Śląsko-Dąbrowskim w 1990 roku. W latach 1990-1993 współpracował w sprawach związkowych z ówczesnym przewodniczącym NSZZ "Solidarność 80”. W 1992 r. podczas górniczych protestów na Śląsku został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Przemysłu Węglowego zrzeszającego 20 kopalń węgla kamiennego. W 1994 r. nazwany przez śląską prasę "Niepokornym”. W 1995 r. wraz z prof. Zbigniewem Religą zaczął współtworzyć w Zabrzu Partię Republikanie i został wiceprzewodniczącym miejskiego koła tej partii. Działacz ruchu ekologicznego. Współzałożyciel "Polskiej Partii Zielonych Frakcja 91”, inicjator i organizator największej na Śląsku demonstracji przeciw degradacji środowiska naturalnego. Laureat narody Ogólnopolskiego Ruchu Zielonych w 2004 r. za działania proekologiczne. Organizator akcji "Sprzątanie Świata” i "Dzień Ziemi”. W 2001 roku nagrodzony przez organizatorów "Dni Ziemi” za kształtowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Obecnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi.