Poprzednia

ⓘ Gać (Imielin)
Gać (Imielin)
                                     

ⓘ Gać (Imielin)

Gać – dawniej samodzielna wieś i gmina składająca się z dwóch osad: Stara Gać i Nowa Gać, obecnie dzielnica Imielina, na zachód od centrum, przy granicy z Lędzinami, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, w województwie śląskim, w Polsce.

                                     

1. Historia

Stara Gać została założona na początku XIX w. przez kalwińskich mieszkańców z przeludnionego Hołdunowa. 10 kolonistów osiedliło się na miejscu rozparcelowanych dóbr domeny imielińskiej. Kolejnej parcelacji ziemi na południe od Starej Gaci dokonano w 1819 r., po czym na tych gruntach osiadło 21 osadników, a osadę nazwano dla odmiany Nową Gacią. W 1830 r. powstała samodzielna gmina Gać. W 1878 r. w Starej Gaci stało 11 a w Nowej Gaci 21 domów. W 1921 r. podczas plebiscytu we wsi oddano 122 głosy za Niemcami i 22 za Polską.

W okresie międzywojennym była to jedna z jedynie 4 gmin w górnośląskiej dawnej pruskiej części województwa śląskiego gdzie protestanci stanowili większość mieszkańców 71.6% w 1933 r. Podlegali oni parafii w Hołdunowie. Podczas II wojny światowej po wprowadzeniu przez władze okupacyjne ustawy gminnej Gać została włączona do Hołdunowa, po czym nie odzyskała już samodzielności. W 1946 r. gromada Gać podlegała gminie zbiorowej Imielin.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...