Poprzednia

ⓘ Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel kontraktowy
                                     

ⓘ Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel kontraktowy – w Polsce nauczyciel, który uzyskał decyzję administracyjną o nadaniu mu stopnia nauczyciela kontraktowego w systemie awansu zawodowego nauczycieli i jest zatrudniony w systemie oświaty. Jest to wyższy stopień awansu zawodowego niż stopień nauczyciela stażysty i stopień niższy niż stopień nauczyciela mianowanego.

Przepisy dotyczące nauczyciela kontraktowego zawiera ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

                                     

1. Nabycie statusu

Kryteriami nabycia statusu są posiadanie statusu nauczyciela stażysty oraz odbycie trwającego rok i 9 miesięcy stażu pracy w szkole zakończonego uzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

Z chwilą zatrudnienia w szkole nauczyciel nieposiadający żadnego stopnia awansu zawodowego staje się nauczycielem stażystą. W celu uzyskania przez niego statusu nauczyciela kontraktowego podejmowane są następujące czynności:

 • w przypadku uzyskania przez nauczyciela stażystę akceptacji komisji kwalifikacyjnej dyrektor szkoły nadaje mu stopień nauczyciela kontraktowego; w przypadku braku takiej akceptacji wnioskuje o ponowny 9-miesięczny staż.
 • komisja kwalifikacyjna przeprowadza z nauczycielem stażystą rozmowę kwalifikacyjną
 • po otrzymaniu pozytywnej oceny od dyrektora szkoły nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w kierunku uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • dyrektor szkoły zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty,
 • nauczyciel stażysta opracowuje plan własnego rozwoju zawodowego,
 • dyrektor szkoły dokonuje oceny nauczyciela stażysty w przypadku oceny negatywnej nauczyciel stażysta może się od niej odwołać do organu prowadzącego szkołę lub złożyć wniosek o dodatkowy 9-miesięczny staż,
 • dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi stażyście opiekuna wybranego spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w danej szkole art. 9c ust. 4,
 • opiekun nauczyciela stażysty sporządza projekt oceny dorobku zawodowego tego nauczyciela,
 • po wdrożeniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty sporządza on sprawozdanie z jego realizacji,
                                     

2. Uzyskanie wyższego stopnia awansu

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć procedurę uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego po upływie 2 lat pracy w charakterze nauczyciela kontraktowego tzw. przerwa międzystażowa.

                                     
 • Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koninie. Sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy wybranego w okręgu konińskim. Zasiadał w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu
 • poseł na Sejm kontraktowy KO S i I kadencji KO S i I kadencji PL Tadeusz Kowalczyk ur. 1949 polski polityk, nauczyciel samorządowiec
 • Partii Robotniczej. W 1989 z ramienia partii uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy w okręgu nowosądeckim. Na koniec kadencji należał do Parlamentarnego
 • Gdańsku - Wrzeszczu. W 1959 roku przeszedł na emeryturę. Pracował jako nauczyciel kontraktowy i w Sekcji Emerytów Oddziału ZNP w Sopocie. Został pochowany na
 • pracował jako robotnik budowlany. W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy Został wybrany w okręgu bolesławieckim jako kandydat bezpartyjny z ramienia
 • Pracował także w szkolnictwie jako: nauczyciel kontraktowy w Państwowej Szkole Handlowej w Warszawie w roku 1931, nauczyciel etatowy w Żeńskiej Szkole Przemysłowo - Handlowej
 • Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy z okręgu bialskopodlaskiego. Na koniec kadencji należał do Parlamentarnego
 • Informacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy z okręgu skarżyskiego jako kandydat bezpartyjny z poparciem Komitetu
 • Organizacji Rolniczych w Rogoźnie. W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy został wybrany w okręgu pilskim z puli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego

Użytkownicy również szukali:

nauczyciel kontraktowy a mianowany, wynagrodzenie nauczycieli 2019 tabela,

...
...
...