Poprzednia

ⓘ Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce
                                     

ⓘ Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce

Lista stanowi zestawienie gatunków roślin objętych częściową ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, wymienione w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

                                     

1. Rośliny nasienne Spermatophyta

oraz inne gatunki wymienione w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – inne niż gatunki objęte ochroną ścisłą.