Poprzednia

ⓘ Chronica Gallica z 452 roku
                                     

ⓘ Chronica Gallica z 452 roku

Chronica Gallica 452 - źródło historyczne napisane w formie rocznika, wywodzące się z późnej starożytności. Jest to najstarsze zachowane dzieło historyczne, pochodzące z Galii. Treść kroniki skupia się przede wszystkim na dziejach Galii w IV i V wieku. Autor kroniki jest nieznany, podobnie jak miejsce pochodzenia, choć najprawdopodobniej była nimi Dolina Rodanu, lub Marsylia. Kronika rozpoczyna się od roku 379, czyli od początku panowania Teodozjusza I, a kończy na ataku Attyli na Italię w 452 roku. Chronica Gallica zawiera również unikatowe informacje na temat zajęcia celtyckiej Brytanii przez Anglów, Sasów i Jutów. Galijski kronikarz zanotował pod 442 rokiem: Brytania, która doznała w tym czasie przeróżnych klęsk i nieszczęść, została opanowana przez Sasów. Jest to jedyne źródło wzmiankujące obecność plemion anglosaskich w Brytanii z V wieku. Następne napisane przez Prokopa w dziele De bellis i Gildasa w De Excidio et Conquestu Britanniae są o sto lat młodsze.

                                     
  • jednak istnienie tych postaci nie jest potwierdzone historycznie. Chronica Gallica z 452 roku Bitwa pod Mons Badonicus Gododin De Excidio et Conquestu Britanniae
  • Gemitus Britannorum Konstantyn z Brytanii Aurelius Conanus Maelgwn Gwynedd Cuneglas Vortipor Chronica Gallica z 452 roku Fletcher, Richard 1989 Who s
  • autora Chronica Gallica z 452 roku Sapaudia jest podarowana tym Burgundom co pozostali od 25 000 do 50 000 według specjalistów tematu do podziału z miejscowymi