Poprzednia

ⓘ Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
                                     

ⓘ Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej – wydział Politechniki Łódzkiej łączący kształcenie w zakresie organizacji i zarządzania z dyscyplinami technicznymi oraz praktyką. Wydział powstał 29 września 2017 r. w wyniku połączenia Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Instytutu Papiernictwa i Poligrafii.

                                     

1. Struktura wydziału

W skład Wydziału wchodzi kilka jednostek:

 • Zakład Innowacji i Marketingu
 • Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego
 • Zakład Systemów Zarządzania
 • Katedra Zarządzania
 • Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
 • Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, w skład którego wchodzą
 • Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, do którego zalicza się
 • Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej
 • Zakład Ekonomii
 • Zakład Nauk Humanistycznych
                                     

2. Władze wydziału

 • Prodziekan ds. Współprac Międzynarodowej: dr hab. inż. Marek Matejun
 • Dziekan: prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
 • Prodziekan ds. Edukacji: dr Anna Stankiewicz-Mróz
 • Prodziekan ds. Studenckich: dr inż. Aleksandra Makowska
 • Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju: dr inż. Maciej Bielecki
                                     

3. Działalność

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji kształci studentów na kierunkach:

 • zarządzanie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.
 • europeistyka,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,

Studenci Wydziału mogą wyjeżdżać na roczne oraz półroczne staże w ramach programu LLP Erasmus. Studia na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji” studia pierwszego oraz drugiego stopnia realizowane są również w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ w języku angielskim oraz francuskim, a studia na kierunku "zarządzanie” studia drugiego stopnia prowadzone są także w języku angielskim.

Na Wydziale działa wiele kół naukowych oraz organizacji, dzięki czemu studenci mają szansę uczestniczyć w życiu Wydziału. Ofertę Wydziału wzbogacają liczne studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.