Poprzednia

ⓘ Lista gatunków roślin objętych ścisłą ochroną w Polsce
                                     

ⓘ Lista gatunków roślin objętych ścisłą ochroną w Polsce

Lista stanowi zestawienie gatunków roślin i brunatnic objętych ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia.