Poprzednia

ⓘ Strażnica WOP Węgorzewo
                                     

ⓘ Strażnica WOP Węgorzewo

Strażnica w Węgorzewie:

 • podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza.
 • graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.
                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

W 1964 roku w Węgorzewie stacjonowała placówka WOP nr 2 19 Kętrzyńskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza.

W 1976 roku rozformowało 19 Kętrzyński Oddział WOP, a placówkę przekazano do 22 Białostockiego Oddziału WOP.

W 1976 roku odtwarzano brygady na granicy ze Związkiem Radzieckim. Na bazie 22 Białostockiego Oddziału WOP sformowano Podlasko-Mazurską Brygadę WOP. W jej strukturach, na bazie placówki WOP Węgorzewo zorganizowano strażnicę WOP Węgorzewo.

W 1991 roku strażnica SG W Węgorzewie przeszła do W-MOSG z rozformowanej Podlasko-Mazurskiej Brygady WOP.

W wyniku realizacji kolejnego etapu zmian organizacyjnych w Straży Granicznej w 2002 roku, strażnica uzyskała status strażnicy SG I kategorii. 24 sierpnia 2005 roku funkcjonującą dotychczas strażnicę SG w Węgorzewie przemianowano na placówkę Straży Granicznej w Węgorzewie.

                                     

2. Ochrona granicy

W 1991 roku strażnica SG W Węgorzewie ochraniała odcinek granicy od znaku granicznego 2119 wył. do znaku granicznego 2176 o długości 24.94 km. Od zachodu graniczyła ze strażnicą SG w Barcianach, od wschodu ze strażnicą SG W Baniach Mazurskich. Ochraniany odcinek uległ skróceniu z dniem 1.05.2004 roku, gdy zachodni odcinek granicy o długości 400 m przekazano strażnicy SG W Barcianach, a wschodni o długości 2.2 km strażnicy SG W Baniach Mazurskich. Od tego czasu jednostka organizacyjna ochraniała odcinek od znaku granicznego 2124 wył. do wschodniego brzegu rzeki Oświnka o długości 22.42 km.

                                     

3. Komendanci strażnicy

 • kpt. SG Romuald Koszczyc 1.03.1997-14.10.1999
 • kpt. SG Mikołaj Kisły 15.10.1999-31.09.2001
 • ppor. SG Piotr Urbanek 1.10.2001-15.08.2002
 • p.o. kpt. SG Dariusz Wilczyński 26.04.2004-17.05.2004
 • ppłk SG Paweł Pawlica 21.02.2009-2017
 • mjr SG Dariusz Pietrzak 2017-?
 • p.o. por. SG Dariusz Wilczyński 18.08.2002-18.11.2002
 • mjr SG Henryk Baranowski 10.05.1991-28.02.1997
 • ppłk SG Sławomir Hura 20.02.2003-20.02.2009