Poprzednia

ⓘ Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2001–2004)
                                     

ⓘ Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2001–2004)

Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce – lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Lista ta zastąpiła poprzednią listę i obowiązywała od 15 listopada 2001 roku do 26 października 2004 roku, kiedy to zastąpiła ją nowa lista z kolejnego rozporządzenia.

                                     

1. Ścisła ochrona gatunkowa

Rozporządzenie ministra środowiska z 26 września 2001 roku obejmowało ścisłą ochroną gatunkową 205 taksonów zwierząt:

Pająki Araneae

 • Tygrzyk paskowany Agryope bruennichi
 • Bathyphantes eunemis
 • Gryzielowate Atypuidae – wszystkie gatunki
 • Poskocz krasny Eresus niger
 • Leptyhyphantes pulcher
 • Skakun Philaeus chrysops

Krąguste Cyclostomata

 • Minogowate Petromyzontidae – wszystkie gatunki, z wyjątkiem postaci dorosłych minoga rzecznego Lamperta fluviatilis
                                     

1.1. Ścisła ochrona gatunkowa Owady Insecta

 • Skalnik driada Minois dryas
 • Szlaczkoń torfowiec Colias palaeno
 • Strzępotek hero Coenonympha hero
 • Barczatka kataks Eriogaster catax
 • Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina
 • Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons
 • Sichrawa karpacka Gaurotes excellens
 • Żagnica północna Aeschna coerulea
 • Gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes
 • Żagnica zielona Aeschna viridis
 • Mszarnik jutta Oeneis jutta
 • Jelonek rogacz Lucanus cervus
 • Phryganophilus ruficollis
 • Przeplatka maturna Euphydryas maturna
 • Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo
 • Osadnik wielkooki Lopinga achine
 • Pseudogaurotina excellens
 • Pływak szerokobrzegi Dytiscus latissimus
 • Zgniotek szkarłatny Cucujus haematodes
 • Xylomoia strix
 • Niepylak apollo Parnasius apollo
 • Tęczniki Calosoma – wszystkie gatunki
 • Graphoderus bilineatus
 • Colias myrmidone
 • Bycznik typhoeus
 • Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia
 • Leioderus kollari
 • Pachnica dębowa Osmoderma eremita
 • Modliszka zwyczajna Mantis religiosa
 • Modraszek alkon Maculinea alcon
 • Strzępotek edypus Coenonympha oedippus
 • Borodziej próchnik Ergates faber
 • modraszek eros eroides Polyommatus eroides
 • Stepówka Gampsocleis glabra
 • Orszoł Trichius fasciatus
 • Zgrzypik twardokrywka Lamia textor
 • Górówka sudecka Erebia sudetica
 • Niepylak mnemozyna Parnasius mnemosyna
 • Phyto kolwensis
 • Czerwończyk fioletek Lycaena helle
 • Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinnus
 • Rhysodes sulcatus
 • Biegacze Carabus – wszystkie gatunki
 • Zmorsznik Leptura thoracica
 • Powszelatek armorykański Pyrgus armoricanus
 • Nadobnica alpejska Rosalia alpina
 • Modraszek nausitous Maculinea nausithous
 • Wynurt Ceruchus chrysomelinus
 • Dostojka akwilonaris Boloria aquilonaris
 • Modraszek telejus Maculinea teleius
 • Kozioróg bukowiec Cerambyx scopoli
 • Modraszek arion Maculinea arion
 • Miedziopierś górska Somatochlora alpestris
 • Łucznik Stenocorus meridianus
 • Wstęgówka bagienka Cstocala pacta
 • Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
 • Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis
 • Ciołek matowy Dorcus parallelipipedus
 • Czerwończyk nieparek Lycaena dispar
 • Gracz Tragosoma depasarium
 • Straszka północna Sympecma braueri
 • Dostojka eunomia Boloria eunomia
 • Purpurówka Kaehlera Purpuriceus kaehleri
 • Modraszek orion Scolitanides orion
 • Modraszek gniady Polyommatus ripatrii
 • Iglica mała Nehalennia speciosa
 • Łątka turzycowa Coenagrion orntaum
 • Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
 • Skalnik bryzeida Chazara briseis
 • Bogatek wspaniały Buprestis splendens
 • Trzmiele Bombus – wszystkie gatunki
 • Paź żeglarz Iphiclides podalirius
 • Pasyn lucylla Neptis rivularis
 • Modraszek baton Pseudophilotes baton
                                     

1.2. Ścisła ochrona gatunkowa Ślimaki Gastropoda

 • Ślimak tatrzański Chilostoma cingulellum
 • Poczwarówka pagoda Pagodulina pagodula
 • Ślimak Rossmasslera Chilostoma rossmaessleri
 • Świdrzyk łamliwy Balea perversa
 • Zawójka rzeczna Valvata naticina
 • Niepozorka ojcowska Falniowskia neglectissima
 • Zatoczek gładki Gyraulus laevis
 • Ślimak ostrokrawędzisty Helicigona lapicida
 • Ślimak Bąkowskiego Trichia bakowski
 • Bythinella metarubra
 • Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana
 • Pomrów nakrapiany Tandonia rustica
 • Świdrzyk siedmiogrodzki Vestia elata
 • Pomrowik mołdawski Deroceras moldavicum
 • Szklarka podziemna Oxypinus inopinatus
 • Błotniarka otułka Myxas glutinosa
 • Ślimak Bielza Trichia bielzi
 • Poczwarówka zębata Truncatellina claustralis
 • Poczwarówka północna Vertigo arctica
 • Świdrzyk śląski Cochlodina costata
 • Świdrzyk ozdobny Charpentieria ornata
 • Ślimak żeberkowany Helicopsis striata
 • Ślimak żółtawy Helix lutescens
 • Poczwarówka zwężona Vertigo argusitor
 • Ślimak winniczek Helix pomatia – o średnicy do 30 mm muszli włącznie
 • Poczwarówka górska Pupilla alpicola
 • Bythinella micherdzinskii
 • Bythinella austriaca
 • Igliczek karpacki Acicula parcelineata
 • Bythinella cylindrica
 • Poczwarówka pagórkowata Granaria frumentum
 • Bythinella zyvioteki


                                     

1.3. Ścisła ochrona gatunkowa Małże Bivalvia

 • Skójka malarska Unio pictorum
 • Skójka gruboskorupowa Unio crassus
 • Skójka zaostrzona Unio tumidus
 • Szczeżuja spłaszczona Anodonta complanata
 • Szczeżuja wielka Anodonta cygnea
 • Groszówkowate Spheridae – wszystkie gatunki
 • Perłoródka rzeczna margaritifera
                                     

1.4. Ścisła ochrona gatunkowa Krąguste Cyclostomata

 • Minogowate Petromyzontidae – wszystkie gatunki, z wyjątkiem postaci dorosłych minoga rzecznego Lamperta fluviatilis
                                     

1.5. Ścisła ochrona gatunkowa Ryby Pisces

 • Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus
 • Babka czarna Gobius niger
 • Babka szczupła Neogobius fluviatilis
 • Jesiotr zachodni Acipenser sturio
 • Różanka Rhodeus sericeus
 • Piskorz Misgurnus fossilis
 • Głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus
 • Babka piaskowa Pomatoschistus microps
 • Pocierniec spinachia
 • Koza Cobitis taenia
 • Parposz Alosa fallax
 • Babka czarnoplamka Gobiusculus flavescens
 • Głowacz białopłetwy Cottus gobio
 • Babka mała Pomatoschistus minutus
 • Strzebla błotna Eupallasella percnurus
 • Strzebla potokowa phoxinus
 • alosa
 • Ciosa Pelecus cultratus – z wyjątkiem występującej w wodach Zalewu Wiślanego
 • Koza złotawa Sabanajewia aurata
 • Wężynka Nerophis ophidion
 • Piekielnica Alburnoides bipunctatus
 • Iglicznia Syngnathus typhle
 • Kur rogacz Myoxocephalus quadricornis
 • Dennik liparis
 • Kiełb Kesslera Gobio kessleri


                                     

1.6. Ścisła ochrona gatunkowa Płazy Amphibia

 • Salamandra plamista salamandra
 • Grzebiuszka ziemna Patobates fuscus
 • Ropuchowate Bufonidae – wszystkie gatunki
 • Ropuszkowate Discoglossidae – wszystkie gatunki
 • Żabowate Ranidae – wszystkie gatunki
 • Traszki Triturus – wszystkie gatunki
 • Rzekotka drzewna Hyla arborea
                                     

1.7. Ścisła ochrona gatunkowa Gady Reptilia

 • Żółw błotny Emys orbicularis
 • Zaskroniec zwyczajny natrix
 • Gniewosz plamisty Coronella austriaca
 • Żmija zygzakowata Vipera berus
 • Jaszczurkowate Lacertdae – wszystkie gatunki
 • Padalec Anguis fragilis
 • Wąż Eskulapa Elaphe longissima
                                     

1.8. Ścisła ochrona gatunkowa Ptaki Aves

 • Lelek kozodój Caprimulgus europaeus
 • Blaszkodziobe Anseriformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem: cyraneczki Anas crecca, krzyżówki Anas platyrhynchos, głowienki Aythya ferina, czernicy Aythya fuligula, gęsi gęgawy Anser anser, gęsi zbożowej Anser fabalis, gęsi białoczelnej Anser albifrons
 • Sokołowe Falconiformes – wszystkie gatunki
 • Brodzące Ciconiiformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem czapli siwej Ardea cinerea
 • Dzięcioły Piciformes – wszystkie gatunki
 • Dudek Upupa epops
 • Cietrzew Tetrao tetrix
 • Siniak Columba oenas
 • Głuszec Tetrao urogallus
 • Jerzyk apus
 • Zimorodek Alcedo atthis
 • Nury Gaviformes – wszystkie gatunki
 • Rurkonose Procellariiformes – wszystkie gatunki
 • Sowy Strigiformes – wszystkie gatunki
 • Kukułka Cunulus canorus
 • Sierpówka Streptopelia decaocto
 • Turkawka Streptopelia turtur
 • Żołna Merops apiaster
 • Perkozy Podicipediformes – wszystkie gatunki
 • Pełnopłetwe Pelecaniformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem kormorana czarnego Phalacrocorax carbo
 • Jastrzębiowe Accipitriformes – wszystkie gatunki
 • Kraska Coracias garrulus
 • Żurawiowe Gruiformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem łyski Fulica atra
 • Siewkowce Charadrii – wszystkie gatunki, z wyjątkiem mewy srebrzystej Larus argentatus, mewy białogłowej Larus cachinnans, słonki Scolopax rusticola
 • Wróblowe Passeriformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem wrony siwej Corvus corone cornix i sroki pica
 • Przepiórka coturnix
                                     

1.9. Ścisła ochrona gatunkowa Ssaki Mammalia

 • Ryjówkowate Sorcidae – wszystkie gatunki
 • Popielica glis
 • świstak alpejski marmota Podgatunek: świstak tatrzański marmota
 • Rząd waleni Cetacea – wszystkie gatunki
 • Jeż zachodni Erinaceus europeaus
 • Chomik europejski cricetus
 • Wilk Canis lupus
 • Kozica rupicapra
 • Darniówka tatrzańska Pitymys tatricus
 • Ryś Felis lynx
 • Żubr Bison bonsanus
 • Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros
 • Suseł perełkowany Spermophilus suslicus
 • Wiewiórka Sciurus vulgaris
 • Kret Talpa europaea – z wyjątkiem występującego na lotniskach, w zamkniętych ogrodach, szkółkach, na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym oraz na wałach przeciwpowodziowych, zaporach ziemnych zbiorników wodnych, nasypach, doprowadzalnikach i groblach
 • żołędnica europejska Eliomys quercinus
 • Norka europejska Mustela lutreola
 • Nerpa obrączkowana Phoca hispida
 • Foka szara Halichoreus grypus
 • Smużka leśna Sicista betulina
 • Zając bielak Lepus timidus
 • Podkowiec duży Rhinolophus ferrumequinum
 • Gronostaj Mustela erminea
 • Niedźwiedź Ursus arctos
 • Foka pospolita Phoca vitulina
 • Smużka stepowa Sicista subtilis
 • Tchórz stepowy Mustela eversmanni
 • Łasica Mustela nivalis
 • Mroczkowate Vespertilionidae – wszystkie gatunki
 • Żbik Felis silvestris
 • koszatka leśna Dryomys nitedula
 • Suseł moręgowany Spermophilus citellus
 • Wydra lutra – z wyjątkiem występującej na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym
 • Jeż wschodni Erinaceus concolor
 • Orzesznica Muscardinus avellanarius
 • Nornik śnieżny Mycotus nivalis


                                     

2. Częściowa ochrona gatunkowa

Rozporządzenie ministra środowiska z 26 września 2001 roku obejmowało częściową ochroną gatunkową 11 taksonów zwierząt:

Ślimaki Gastropoda

 • Ślimak winniczek Helix pomatia – o średnicy muszli powyżej 30 mm

Krąguste Cyclostomata

 • Minóg rzeczny Lamperta fluviatilis – postacie dorosłe

Ryby Pisces

 • Słonecznica Leucaspius delineatus
 • Śliz Nemachilus barbatulus

Ptaki Aves

 • Sroka pica
 • Mewa białogłowa Larus cachinnans
 • Wrona siwa Corvus corone cornix
 • Wydra lutra – występująca na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym
 • Mewa srebrzysta Larus argentatus
 • Kormoran czarny Phalacrocorax carbo – z wyjątkiem występującego na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym
 • Bóbr europejski Castor fiber
                                     

3. Ochrona stanowisk

Rozporządzenie ministra środowiska z 26 września 2001 roku obejmowało ochroną stanowisk 18 gatunków zwierząt:

 • Kania ruda milvus
 • Orzełek włochaty Hieraaetus pennetus
 • Wąż Eskulapa Elaphe longissima
 • Bocian czarny Ciconia nigra
 • Kraska Coracias garrulus
 • Głuszec Tetrao urogallus
 • Rybołów Pandion haliaetus
 • Orlik krzykliwy Aquilla pomarina
 • Gadożer Circaetus gallicus
 • Sokół wędrowny Falco peregrinus
 • Cietrzew Tetrao tetrix
 • Kulon Burhinus oedicnemus
 • Orzeł przedni Aquilla chrysaetos
 • Orlik grubodzioby Aquilla clanga
 • Orzeł bielik Haliaetus albicilla
 • Żółw błotny Emys orbicularis
 • Kania czarna Milvus migrans
 • Puchacz bubo