Poprzednia

ⓘ Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (1995–2001)
                                     

ⓘ Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (1995–2001)

Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce – lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Lista ta zastąpiła poprzednią listę i obowiązywała od 1 kwietnia 1995 roku do 2 sierpnia 2001 roku. 15 listopada 2001 roku zastąpiła ją nowa lista z kolejnego rozporządzenia.

                                     

1. Ochrona gatunkowa

Rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 6 stycznia 1995 roku obejmowało ścisłą ochroną gatunkową 125 taksonów zwierząt:

Pająki Araneae

 • Gryziele Atypus – wszystkie gatunki
 • Skakun Philaeus chrysops
 • Tygrzyk paskowany Agryope bruennichi
 • Poskocz krasny Eresus niger

Gady Reptilia

 • Węże Serpentes – wszystkie gatunki
 • Żółw błotny Emys orbicularis
 • Jaszczurki Lacertilia – wszystkie gatunki
                                     

1.1. Ochrona gatunkowa Owady Insecta

 • Żagnica zielona Aeschna viridis
 • Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina
 • Kozioróg bukowiec Cerambyx scopoli
 • Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
 • Straszka północna Sympecma braueri
 • Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia
 • Biegacze Carabus – wszystkie gatunki
 • Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis
 • Mieniak tęczowiec Aptura iris
 • Modliszka zwyczajna Mantis religiosa
 • Modraszek nausitous Maculinea nausithous
 • Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons
 • Mieniak strużnik Aptura ilia
 • Pachnica dębowa Osmoderma eremita
 • Nadobnica alpejska Rosalia alpina
 • Zmierzchnica trupia główka Acherontia atrops
 • Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo
 • Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
 • Modraszek telejus Maculinea teleius
 • Trzmiele Bombus – wszystkie gatunki
 • Jelonek rogacz Lucanus cervus
 • Tęczniki Calosoma – wszystkie gatunki
 • Niepylak apollo Parnasius apollo
 • Wynurt Ceruchus chrysomelinus
 • Paź żeglarz Iphiclides podalirius
 • Paź królowej Papilio machaon
 • Sichrawa karpacka Gaurotes excellens
 • Niepylak mnemozyna Parnasius mnemosyna
 • Górówka sudecka Erebia sudetica
 • Gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes
 • Strzępotek edypus Coenonymha oedippus
                                     

1.2. Ochrona gatunkowa Mięczaki Mollusca

 • Skójka malarska Unio pictorum
 • Ślimak winniczek Helix pomatia
 • Skójka perłorodna margaritifera
 • Ślimak żółtawy Helix lutescens
 • Szczeżuja spłaszczona Anodonta complanata
 • Szczeżuja wielka Anodonta cygnea
                                     

1.3. Ochrona gatunkowa Krąguste Cyclostomata

 • Minóg rzeczny Lamperta fluviatilis – w stadium larwalnego rozwoju w rzekach
 • Minóg strumieniowy Lamperta planeri
 • Minóg morski Petromyzon marinus
 • Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae
                                     

1.4. Ochrona gatunkowa Ryby Pisces

 • Głowacz białopłetwy Cottus poecilopus
 • Śliz Nemachilus barbatulus
 • Strzeble Phoxinus – wszystkie gatunki
 • Pocierniec spinachia
 • Babka mała Pomatoschistus minutus
 • Piskorz Misgurnus fossilis
 • Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus
 • Różanka Rhodeus sericeus
 • Koza złotawa Cobitis aurata
 • Ciosa Pelecus cultratus – poza obszarem wód Zalewu Wiślanego
 • Koza Cobitis taenia
 • Jesiotr zachodni Acipenser sturio
 • Parposz Alosa fallax
 • Babka piaskowa Pomatoschistus microps
 • alosa
 • Kur rogacz Myoxocephalus quadricornis
 • Kiełb Kesslera Gobio kessleri
 • Piekielnica Alburnoides bipunctatus
 • Dennik liparis
 • Iglicznia Syngnathus typhle
 • Łosoś Salmo salar – poza obszarem Morza Bałtyckiego, wód przymorskich, ujść rzecznych do Morza Bałtyckiego oraz rzek Drawy, Drwęcy i Wisły od Włocławka do ujścia


                                     

1.5. Ochrona gatunkowa Płazy Amphibia

 • Żaby Rana – wszystkie gatunki przy czym: żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba wodna Rana esculenta i żaba śmieszka Rana ridibunda tylko w okresie od 1 marca do 31 maja
 • Kumaki Bombina – wszystkie gatunki
 • Traszki Triturus – wszystkie gatunki
 • Rzekotka drzewna Hyla arborea
 • Grzebiuszka ziemna Patobates fuscus
 • Ropuchy Bufo – wszystkie gatunki
 • Salamandra plamista salamandra
                                     

1.6. Ochrona gatunkowa Gady Reptilia

 • Węże Serpentes – wszystkie gatunki
 • Żółw błotny Emys orbicularis
 • Jaszczurki Lacertilia – wszystkie gatunki
                                     

1.7. Ochrona gatunkowa Ptaki Aves

 • Rurkonose Procellariiformes – wszystkie gatunki
 • Gołębiowe Columbiformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem gołębia grzywacza Columba palumbus i miejskiej formy gołębia skalnego Columba livia domestica
 • Kukułka Cunulus canorus
 • Nury Gaviformes – wszystkie gatunki
 • Siewkowce Charadrii – wszystkie gatunki, z wyjątkiem słonki Scolopax rusticola
 • Mewowce Larii – wszystkie gatunki
 • Perkozy Podicipediformes – wszystkie gatunki
 • Sokoły Falconiformes – wszystkie gatunki
 • Pełnopłetwe Pelecaniformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem kormorana czarnego Phalacrocorax carbo, bytując na obszarze stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu ustawy o rybactwie śródlądowym, od dnia 15 sierpnia do odlotu.
 • Lelek kozodój Caprimulgus europaeus
 • Żurawiowe Gruiformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem łyski Fulica atra
 • Kuraki Galliformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem kuropatwy Perdix perdix, bażanta Phasianus colchicus, jarząbka Tetrastes bonasia
 • Jerzyk apus
 • Jastrzębiowe Accipitriformes – wszystkie gatunki
 • Wróblowe Passeriformes – wszystkie gatunki, przy czym: sroka Pica pica, wrona siwa Corvus corone cornix i gawron Corvus frugileus tylko w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 czerwca
 • Alkowce Alcae – wszystkie gatunki
 • Sowy Strigiformes – wszystkie gatunki
 • Dzięcioły Piciformes – wszystkie gatunki
 • Blaszkodziobe Anseriformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem kaczek: krzyżówki Anas platyrhynchos, cyraneczki Anas crecca, głowienki Aythya ferina, czernicy Aythya fuligula i gęsi: gęgawy Anser anser, zbożowej Anser fabalis, białoczelnej Anser albifrons
 • Brodzące Ciconiiformes – wszystkie gatunki, z wyjątkiem czapli siwej Ardea cinerea
 • Kraskowe Coraciiformes – wszystkie gatunki


                                     

1.8. Ochrona gatunkowa Ssaki Mammalia

 • Żubr Bison bonsanus
 • Popielicowate Gliridae – wszystkie gatunki
 • Kret Talpa europaea – poza zamkniętymi ogrodami, szkółkami i lotniskami
 • Wydra lutra
 • Ryjówkowate Sorcidae – wszystkie gatunki
 • Chomik europejski cricetus
 • Łasica Mustela nivalis
 • Smużka Sicista betulina
 • Rząd nietoperzy Chiroptera – wszystkie gatunki
 • Gronostaj Mustela erminea
 • Bóbr europejski Castor fiber
 • Susły Spermophilus – wszystkie gatunki
 • Świstak tatrzański marmota
 • Żbik Felis silvestris
 • Darniówka tatrzańska Pitymys tatricus
 • Niedźwiedź Ursus arctos
 • Rząd waleni Cetacea – wszystkie gatunki
 • Zając bielak Lepus timidus
 • Tchórz stepowy Mustela eversmanni
 • Wilk Canis lupus – z wyjątkiem występującego w województwach krośnieńskim, przemyskim i suwalskim
 • Rząd płetwonogich Pinnipedia – wszystkie gatunki
 • Norka europejska Mustela lutreola
 • Kozica rupicapra
 • Jeże Erinaceus – wszystkie gatunki
 • Ryś Felis lynx
 • Nornik śnieżny Mycotus nivalis
 • Wiewiórka Sciurus vulgaris
                                     

2. Ochrona stanowisk

Rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 6 stycznia 1995 roku obejmowało ochroną stanowiska 19 gatunków zwierząt:

 • Gadożer Circaetus gallicus
 • Kraska Coracias garrulus
 • Orzeł bielik Haliaetus albicilla
 • Orlik krzykliwy Aquilla pomarina
 • Głuszec Tetrao urogallus
 • Cietrzew Tetrao tetrix
 • Puchacz bubo
 • Kulon Burhinus oedicnemus
 • Żołna Merops apiaster
 • Rybołów Pandion haliaetus
 • Kania ruda milvus
 • Kania czarna Milvus migrans
 • Orlik grubodzioby Aquilla clanga
 • Bocian czarny Ciconia nigra
 • Orzełek włochaty Aquilla penneta
 • Sokół wędrowny Falco peregrinus
 • Orzeł przedni Aquilla chrysaetos
 • Wąż Eskulapa Elaphe longissima
 • Żółw błotny Emys orbicularis
                                     
 • życia podkowca wynosi 30 lat i 5 miesięcy. W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową wymagający ochrony czynnej. Dodatkowo obowiązuje zakaz umyślnego
 • drapieżników. W Polsce podlega ochronie częściowej. Młode ryjówki aksamitne Sorex araneus ssaki Polski zwierzęta objęte częściową ochroną gatunkową w Polsce od
 • Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną Dz. U. z dnia 11 października 2004 r. Dz
 • Natterera wynosi 23 lata i 5 miesięcy. W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową oraz wymagający ochrony czynnej, dodatkowo obowiązuje zakaz fotografowania
 • zaobserwowanych w Wielkiej Brytanii ochroną gatunkową jest objętych tylko 12, a w USA chroni się jedynie 13 gatunków, które zostały wymienione w wydanej w 1973 roku
 • objęta ochroną gatunkową od 1995 roku. W Czerwonej liście gatunków zagrożonych IUCN wpisana w kategorii NT. W Polskiej czerwonej księdze zwierząt Bezkręgowce
 • skutek zalesiania, ale i z przebudową gatunkową pienińskich łąk na skutek ich nawożenia. W Polsce występuje w Pieninach lokalny podgatunek Parnassius
 • jeszcze w tym samym roku. W ciągu roku samica wydaje od 2 do 4 miotów. Osobniki tego gatunku żyją bardzo krótko do 1, 5 roku. Gatunek objęty w Polsce ochroną
 • Park narodowy jedna z form ochrony przyrody w Polsce Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami

Użytkownicy również szukali:

...
...
...