Poprzednia

ⓘ Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą
                                     

ⓘ Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą – polska organizacja założona w celu wspierania prodemokratycznych przemian na Ukrainie. Powołana w okresie początku rewolucji Euromajdanu na początku 2014 roku.

                                     

1. Misja

W chwili powstania misją Komitetu było wspieranie prodemokratycznych przemian na Ukrainie, oraz niesienie pomocy osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Zostało to ogłoszone w Deklaracji Założycielskiej.

 • Mobilizacja opinii publicznej na rzecz solidarności z Ukrainą w Polsce i zagranicą.
 • Zbiórka pieniędzy na Fundusz Solidarności z Ukrainą, a przede wszystkim popieranie i propagowanie różnorodnych inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie.
 • Wspomaganie inicjatyw na rzecz materialnego i rzeczowego wsparcia potrzebujących obywateli Ukrainy oraz organizacji i inicjatyw zaangażowanych w działania na rzecz demokratycznych przemian na Ukrainie.
 • Pomoc dla represjonowanych.
 • Uaktywnienie współpracy między regionami w Polsce i na Ukrainie a docelowo współpraca samorządów i administracji wszystkich poziomów.
 • Informowanie mediów i opinii publicznej o sytuacji na Ukrainie.
                                     

2. Powołanie

Komitet powstał 30 stycznia 2014, jego założenie zostało ogłoszone na konferencji prasowej 4 lutego 2014 roku w Warszawie.

Swoją nazwą, strukturą i działalnością Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 1980. deklarując, że w których "ludzie różnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej”. Zgodnie z deklaracją założycielską KOSzU poprzez swoją działalność pragnie zapewnić taką samą możliwość budowy niezależnej Ukrainy jej obywatelom oraz zgodnie z zasadą subsydiarności wspierać ich w tych działaniach.

Jednocześnie od początku powstania, Komitet deklarował i realizował politykę niezależności politycznej. A także, że nie będzie starać się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku.

                                     

3.1. Członkowie Członkowie założyciele

 • Stanisław Faliński
 • Karol Kuhn
 • Krzysztof Król
 • Rostysław Kramar
 • Jacek Meissner
 • Martyna Michalik
 • Olga Popowycz
 • Władysław Frasyniuk
 • Jacek Kastelaniec
 • Tomasz Truskawa
 • Jerzy Rejt
 • Henryk Wujec
 • Zbigniew Janas
 • Ryszard Bill
 • Czesław Bielecki
 • Wojciech Mańkowski
 • Paweł Prokop
 • Zbigniew Bujak
 • Natalija Riabinska
 • Grażyna Staniszewska
 • Leszek Moczulski
 • Waldemar Pernach
 • Jan Król
 • Wiktor Mikusińśki
 • Mirosław Czech
 • Marian Prysiażniuk
 • Marcin Frybes
 • Konrad Walczuk
 • Jacek Szymanderski
 • Natalia Kertyczak
 • Bogdan Lis
 • Bartosz Piechowicz
 • Zofia Romaszewska
 • Wiktorija Bojko
 • Piotr Tyma
 • Jerzy Zdrada
 • Krzysztof Stanowski
 • Jan Lityński
 • Natalia Radzina
 • Andrzej Właszynowicz
 • Bogumiła Berdychowska
 • Marcin Żmudzki
 • Wojciech Borowik
 • Zbigniew Romaszewski
 • Grzegorz Pac
 • Adam Grzegrzółka
 • Izabella Chruślińska
 • Hanna Kamińska
 • Andrzej Urbanik
 • Andrzej Krajewski
 • Natalia Właszynowicz
 • Mirosław Chojecki
 • Aleksander Zając
 • Tomasz Horbowski
 • Mirosław Odorowski
 • Danuta Kuroń
 • Anna Kertyczak
 • Agnieszka Romaszewska-Guzy
 • Stefania Jawornicka
 • Przemysław Żurawski vel Grajewski
 • Marek Chimiak
 • Jarosław Syrnyk
 • Mirosław Skórka
 • Edwin Bendyk
 • Bogdan Pecuszok
 • Jan Byra
 • Roman Drozd
 • Basil Kerski
 • Katarzyna Chimiak
 • Witold Horowski
 • Włodzimierz Mokry
 • Nedim Useinow
 • Teresa Oleszczuk
 • Jan Bartmiński
 • Natalija Panczenko
 • Julia Maria Koszewska
 • Arkadiusz Putko
 • Andrzej Dąbrowski
 • Adolf Józwenko
 • Agnieszka Podgórska
 • Piotr M.A. Cywiński


                                     

3.2. Członkowie Organizacje wspierające

 • Związek Ukraińców w Polsce
 • Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
                                     

4. Struktura i działalność

Działalność Komitetu opiera się na społecznej pracy członków zorganizowanych w sekcjach roboczych:

 • sekcja prawna – "pomoc w nagłośnieniu przypadków nadużyć władzy wobec obywateli Ukrainy, prowadziakcje nagłaśniania w Polsce przypadków ludzi represjonowanych i pobitych przez władze ukraińskie oraz przygotowuje pisma interwencyjne do władz ukraińskich, w tym w regionach Ukrainy, w sprawie losów uczestników protestu, co do których zostały wszczęte bezprawne śledztwa” opis z 02.2014
 • sekcja akcji bezpośrednich w Polsce
 • sekcja wsparcia bezpośredniego na terenie Ukrainy – prowadzi "zbiórki publiczne w celu pomocy osobom rannym, represjonowanym oraz ich rodzinom w Kijowie oraz w innych miastach.”
 • sekcja samorządowa – "pośredniczy i inicjuje organizowanie wsparcia dla ukraińskiego ruchu protestu przez samorządy w Polsce, w tym te, które mają podpisane umowy bliźniacze z miastami/regionami na Ukrainie”
 • sekcja informacyjna

Użytkownicy również szukali:

...
...
...