Poprzednia

ⓘ Biuro Główne Świadków Jehowy
                                     

ⓘ Biuro Główne Świadków Jehowy

Biuro Główne Świadków Jehowy – ośrodek nadzorujący międzynarodową działalność Świadków Jehowy. Biuro Główne jest również siedzibą Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. W latach 1909–2016 mieściło się w nowojorskim Brooklynie w Stanach Zjednoczonych. Od 1 września 2016 roku Biuro Główne funkcjonuje w Warwick w stanie Nowy Jork.

W ramach Biura Głównego działalność prowadzi ponad 70 działów, m.in.: Dział Ekspedycji, Dział Filmów Wideo, Dział Nagrań, Dział Plastyczny, Dział Prawny, Dział Projektowo-Budowlany, Dział Redakcyjny, Dział Szkoleń Teokratycznych, Dział Komputerowy, Dział Konserwacji, Dział Korespondencji, Dział Archiwum Redakcyjne, Dział Przetwarzania Tekstu, Dział Stron Internetowych, Dział Telewizji Internetowej, Dział Transportu, Dział Muzeum, Dział Audytu i Dokumentacji, Dział Podróży oraz Służba Informacji o Szpitalach, Służba Wspierania Tłumaczeń, Biuro Informacji Publicznej, Biuro Zakupów Globalnych, Biuro Ochrony Zdrowia, Biuro Skarbnika. Większość działów jest zlokalizowana w siedzibie Biura Głównego. Pozostałe są zlokalizowane w Centrum Szkoleniowym w Patterson oraz na Farmach Strażnicy w Wallkill.

                                     

1.1. Historia Dom Biblijny

Pierwsza siedziba Towarzystwa Strażnica mieściła się w latach 80. XIX wieku początkowo w specjalnie zakupionym z tą myślą dużym domu Charlesa i Marii Russellów przy Fifth Avenue 101 w Pittsburghu, a gdy pomieszczenia stały się niewystarczające została przeniesiona na Federal Street 44 w Allegheny obecnie dzielnica Pittsburgha w stanie Pensylwania.

W 1889 roku za sumę 34 tysięcy dolarów ukończono czterokondygnacyjny budynek przy Arch Street 56–60 w Allegheny. Nadano mu nazwę "Dom Biblijny”. W 1896 roku w Domu Biblijnym w Allegheny pracowało 12 osób, a w 1907 roku 30 osób. Oprócz biur znajdowała się tam też jadalnia, sypialnie i kaplica wyposażona w basen do chrztu.

Pierwotnie budynek należał do kierowanej przez Charlesa T. Russella prywatnej oficyny wydawniczej Tower Publishing Company, która zajmowała się drukowaniem literatury dla Towarzystwa Strażnica po uzgodnionej cenie. 15 kwietnia 1898 roku prawo własności oficyny wydawniczej oraz całej parceli scedowano na Towarzystwo Strażnica.

Dom Biblijny przy Arch Street w Allegheny służył za główne biuro Towarzystwa blisko 20 lat.

                                     

1.2. Historia Przeprowadzka Biura do Brooklynu

Na początku XX wieku, ze względu na większe możliwości rozwoju działalności głoszenia w większej aglomeracji postanowiono przenieść siedzibę korporacji z Pittsburgha do Brooklynu. Uważano również, że gdyby kazania Russella ukazywały się w większym ośrodku miejskim byłyby przedrukowywane przez większą liczbę gazet. W tym czasie biura oddziałów funkcjonowały w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii i Australii, uważano więc, że w celu obniżenia kosztów transportu Biuro Główne należało ulokować w mieście portowym, z dobrą siecią dróg i linii kolejowych. Przygotowania do tej zmiany rozpoczęto w 1908 roku. Wysłano wtedy kilku przedstawicieli Towarzystwa wraz z jego radcą prawnym Josephem F. Rutherfordem, by zakupili posiadłość, którą C.T. Russell wybrał w trakcie wcześniejszej podróży. Zakupiono wtedy wybudowany w 1868 roku budynek misyjny Kościoła kongregacjonalnego "Plymouth Bethel” znajdujący się przy Hick Street 13–17. Należał on wcześniej do Henry’ego Warda Beechera 1813–1887, znanego pastora.

31 stycznia 1909 roku oddano do użytku obiekty znajdujące się w Brooklynie. W uroczystości tej uczestniczyło 350 osób. Nowe biura, zecernię "Strażnicy” i salę zebrań dla 800 osób, w której C.T. Russell regularnie wygłaszał przemówienia, nazwano ‚Przybytkiem Bruklińskim’.

W maju 1909 roku nabyto również, położoną trzy przecznice dalej, dawną rezydencję pastora Beechera – czteropiętrowy budynek przy Columbia Heights 124, nazywany również "Betel Beechera”. Wtedy też przyjęto używaną również obecnie przez Świadków Jehowy nazwę "Betel” jako określenie Biur Oddziałów. Nazwa ta pochodzi od hebrajskiego słowa, które oznacza "dom Boży”. W budynku tym znajdował się gabinet C.T. Russella, jadalnia ze stołem dla 44 osób. Zamieszkało w nim ponad trzydziestu pracowników biura Towarzystwa Strażnica.

Zmiana lokalizacji wpłynęła na rozwój działalności Badaczy Pisma Świętego. Wykorzystywano wówczas kazania drukowane w gazetach. W roku 1908 cotygodniowe kazania biblijne C.T. Russella publikowano w 11 gazetach, które łącznie osiągały nakład 402 000 egzemplarzy. Uważano, że gdyby cotygodniowe kazania ukazywały się w większym ośrodku miejskim, byłyby prawdopodobnie przedrukowywane na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Po przeprowadzce do Brooklynu kazania C.T. Russella drukowało już 2000 gazet docierających do 15 milionów czytelników.

Zmiana lokalizacji na Nowy Jork, który był miastem portowym, miała również wpływ na lepszą komunikację z działającymi już wtedy biurami oddziałów w Wielkiej Brytanii działające od 1900, w Niemczech od 1902 i w Australii od 1904.

W poniedziałek 6 września 1909 roku zorganizowano w brooklińskim Betel dzień otwarty, a gości witał osobiście Charles Taze Russell. Ponieważ w tym czasie zakończyła się konwencja w Saratoga Springs przybyły z wizytą setki Badaczy Pisma Świętego.

W 1915 roku ze względu na brak środków postanowiono 70 członków nowojorskiej rodziny Betel skierować do służby w terenie. Zmiana ta wiązała z ograniczeniami wydatków w każdej dziedzinie jaka w tamtym czasie dotknęła Badaczy Pisma Świętego. Niektóre osoby z tej grupy jak np. Clayton J. Woodworth po pewnym czasie powróciły do rodziny Betel.

                                     

1.3. Historia Aresztowanie zarządu

Pod koniec I wojny światowej ośmiu członków zarządu Towarzystwa Strażnica zostało niesłusznie oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Tych, którzy przebywali w Domu Betel aresztowano 8 maja 1918 roku, pozostałych nieco później. Zostali oni osadzeni w więzieniu przy Raymond Street w Brooklynie. Po złożeniu kaucji oczekiwali rozprawy z wolnej stopy.

Zamknięto znajdujące się w Brooklynie Biuro Główne i działalność Badaczy Pisma Świętego w Stanach Zjednoczonych została spowolniona. Proces trwał 15 dni. 20 czerwca 1918 roku około godz. 17:00 decyzję przekazano ławie przysięgłych, a około 21:40 powróciła ona z werdyktem: "Winni”. 21 czerwca sędzia Harland B. Howe ogłosił wyrok. Siedmiu oskarżonych postanowił skazać na cztery wyroki po 20 lat więzienia, a G. DeCecca otrzymał cztery wyroki po 10 lat więzienia przy czym poszczególne wyroki skazani mieli odsiedzieć równocześnie. Miejscem odbywania kary był federalny zakład penitencjarny w Atlancie w stanie Georgia, do którego dotarli 4 lipca 1918. W tym trudnym okresie nie zaprzestano wydawania "Strażnicy”, która ukazywała się regularnie co dwa tygodnie.

Po wydaniu wyroków skazujących J.F. Rutherford zaproponował by sprzedać Przybytek Brukliński i Dom Betel. Przybytek Brukliński sprzedano lecz do finalizacji sprzedaży Domu Betel nie doszło, wyprzedano jednak jego umeblowanie. 26 sierpnia 1918 roku zaczęto przenosić prace biurowe do Allegheny na Federall Street 44 w tym czasie była to już dzielnica Pittsburgha, gdyż Towarzystwo Strażnica było zarejestrowane w Pensylwanii. W tym czasie w Biurze w Pittsburghu pracowało około 10 osób. Uwięzionych członków zarządu zwolniono za kaucją 25 marca 1919 roku. 14 maja 1919 roku unieważniono wyroki wydane wobec wszystkich uwięzionych. Od 1 października 1919 główny ośrodek działalności Badaczy Pisma Świętego znów mieścił się w Brooklynie.                                     

1.4. Historia 1909–1945

Po 1909 roku zakupiono sąsiedni względem Betel budynek przy Columbia Heights 122, a w roku 1911 ukończono budowę ośmiopiętrowego budynku położonego za Betel w stronę Furman Street.

W 1920 roku wynajęto pomieszczenia fabryczne przy Myrtle Avenue 35, w których zamontowano i uruchomiono prasę rotacyjną rozpoczynając drukowanie publikacji biblijnych w Biurze Głównym. Pierwszym wydrukowanym czasopismem była "Strażnica” z 1 lutego 1920 roku.

1 marca 1922 roku ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie na czasopisma przeniesiono drukarnię do pięciopiętrowego budynku przy Concord Street 18, a budynek przy Myrtle Avenue 35 przekształcono na magazyn papieru i literatury. Od grudnia 1926 roku w drukarni przy Concord Street rozpoczęto drukowanie Biblii. Gdy budynek przy Concord Street okazał się zbyt mały postanowiono wybudować nową drukarnię przy Adams Street 117, którą oddano w roku 1927. Obiekt ten miał 6500 m² powierzchni.

W tym czasie w Biurze Głównym pracowało 200 osób, postanowiono więc powiększyć Dom Betel. W grudniu 1926 roku nabyto działkę znajdującą się obok parceli należącej do Towarzystwa Strażnica przy Columbia Heighst 124. W styczniu następnego roku rozebrano trzy budynki o numerach 122, 124 i 126. Wzniesiono w tym miejscu 9-kondygnacyjny budynek mieszkalny, który został połączony z budynkiem przy Furman Street wybudowanym w 1911 roku. W roku 1945 oddano do użytku budynek przy Orange Street 34.

                                     

1.5. Historia 1946–1969

W 1946 roku postanowiono rozbudować drukarnię przy Adams Street 117 i Dom Betel. W tym celu zakupiono sąsiednią posiadłość, którą następnie wyburzono. Budowę 9-kondygnacyjnej drukarni rozpoczęto 6 grudnia 1948 roku, a zakończono w 1950 roku. Dzięki temu niemal dwukrotnie powiększono powierzchnię drukarni, a obiekty Towarzystwa Strażnica tworzyły cały kompleks budynków pomiędzy dwiema przecznicami o powierzchni użytkowej około 15 000 metrów kwadratowych. W 1950 roku do rodziny Betel należało 355 osób w wieku od 19 do 80 lat, należących do różnych narodowości.

W roku 1954 ukończono budowę nowego gmachu przy Bigelow Boulevard 4100 w Pittsburghu. Budynek ten stał się oficjalnym biurem Towarzystwa Strażnica. Odbywały się w nim doroczne zebrania statutowe korporacji pensylwańskiej.

Wiosną 1955 roku rozpoczęto prace ziemne pod budowę nowej drukarni przy Sands Street 77. W 1956 roku zakończono budowę 12-piętrowego gmachu o powierzchni 17 800 m². Budynek ten nazwano "Budynkiem Strażnicy”. Został on połączony łącznikiem biegnącym nad ulicą z budynkiem przy Adams Street 117. W roku 1958 Towarzystwo Strażnica zakupiło również 8-piętrowy budynek w przyległym ciągu domów, z przeznaczeniem prawie w całości na magazyny.

W 1950 roku wzniesiono 11-piętrowy gmach mieszkalny gdyż w tym czasie w Biurze Głównym pracowało 355 osób. 8 grudnia 1958 roku rozpoczęto rozbiórkę starych domów w miejscu nowej 11-piętrowej budowli, przylegającej do Domu Betel przy Columbia Heights. Budynek został oddany do użytku 10 października 1960 roku. W tym czasie personel Biura Głównego wzrósł do 607 osób.

W roku 1966 na parceli przylegającej do budynków należących do Towarzystwa Strażnica rozpoczęto wznoszenie 10-piętrowej drukarni o powierzchni 21 995 m². Oddano ją do użytku 31 stycznia 1968 roku. Ogólna powierzchnia obiektów drukarni była 10 razy większa od pierwotnej.

2 maja 1969 roku oddano do użytku nowy 6-piętrowy gmach przy Columbia Heights 119 połączony z fasadami trzech starych budynków. Wraz z sąsiednią kamienicą należącą do Świadków Jehowy obiekty te zostały zamieszkane przez pracowników Biura Głównego.

Dnia 25 listopada 1969 roku korporacja Strażnica – Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe zakupiła w Brooklynie kompleks 10 budynków, należących wcześniej do zakładów farmaceutycznych Squibb. Powierzchnia Biura Głównego powiększyła się o 60 000 m². Dzięki temu obiekty Towarzystwa Strażnica w Brooklynie, połączone ze sobą łącznikami, zajmowały cztery kwartały uliczne.

                                     

1.6. Historia 1970–2016

W 1969 roku stała rodzina Betel liczyła 1042 osoby. W sierpniu 1970 roku w obiektach Biura Głównego i farm Towarzystwa Strażnica w Stanach Zjednoczonych wraz z 70 studentami Szkoły Gilead mieszkało 1519 osób. By wszystkich zakwaterować wynajmowano również trzy piętra pobliskiego Hotelu Towers przy Clark Street 21, wybudowanego w 1928 roku. Towarzystwo Strażnica postanowiło opuścić ten hotel do 1 października 1974 roku, w związku z tym zarząd hotelu złożył ofertę zbycia obiektu. 14 stycznia 1975 roku Hotel Towers został zakupiony przez Towarzystwo Strażnica i służył jako budynek mieszkalny wraz z jadalnią dla ponad 1000 wolontariuszy z Biura Głównego. W 1995 roku przeprowadzono renowację budynku.

W roku 1973 wybudowano drukarnię pomocniczą na Farmach Strażnicy w Wallkill produkującą głównie czasopisma.

Zakupiono również jedenastokondygnacyjny hotel Margaret przy Columbia Heights 97, stojący naprzeciw pierwotnego Domu Betel. Hotel ten spłonął podczas prac remontowych prowadzonych w lutym 1980 roku. Właściciel obiektu w roku 1986 sprzedał go Towarzystwu Strażnica. Po odbudowie został połączony przejściem podziemnym z kompleksem Domu Betel. Budynek posiada 97 mieszkań, niektóre z nich z tarasami, na dachu znajduje się duży taras, a w podziemiach 30 miejsc parkingowych z osobnym wjazdem z Orange Street.

15 marca 1982 oddano do użytku biura zarządu Towarzystwa Strażnica.

15 marca 1983 roku zakupiono wybudowany w 1928 roku obiekt przy Furman Street 360 o powierzchni 95 000 m² i poddano go remontowi kapitalnemu.

W grudniu 1986 roku nabyto nieruchomość przy Sands Street 90. Mieściła się tam wówczas fabryka przy Jay Street 160. Została ona wyburzona, a 30 sierpnia 1990 roku uzyskano pozwolenie na wybudowanie w tym miejscu 30-kondygnacyjnego bloku mieszkalnego. 18 września 1995 roku miała miejsce uroczystość, podczas której oddano w użytkowanie budynek mieszkalny przy Sands Street 90, w którym zamieszkało około tysiąca pracowników Biura Głównego.

Ostatnia taka uroczystość miała miejsce 2 maja 1969 roku, w okresie późniejszym oddano do użytku 17 innych obiektów. Niektóre z nich zostały wybudowane od podstaw, inne zostały zakupione i odremontowane. Zaadaptowano na pomieszczenia mieszkalne również dwa budynki nabyte w latach czterdziestych.

W 1988 roku w Biurze Głównym przy Columbia Heights 25, od 2016 roku mieści się w Warwick powstała Służba Informacji o Szpitalach, biuro międzynarodowe, powołane w celu nadzorowania pracy międzynarodowej sieci Komitetów Łączności ze Szpitalami. Służba ta powstała z myślą o ułatwieniu kontaktów Świadków Jehowy ze środowiskiem medycznym.

W roku 1994 wybudowano czterokondygnacyjny budynek przy Adams Street 69. W 1995 roku w Biurze Głównym pracowało 3360 osób, które mieszkały w 22 budynkach Towarzystwa Strażnica w Brooklynie.

Od października 2014 roku w Biurze Głównym ma siedzibę "Ogólnoświatowy Dział Projektowo-Budowlany ODPB”, który sprawuje nadzór nad budową i modernizacją na całym świecie: Sal Królestwa, Sal Zgromadzeń, Biur Oddziałów, Biur Tłumaczeń. Organizacja Świadków Jehowy na całym świecie dysponuje prawie 80 000 obiektów, których łączna powierzchnia wynosi przeszło 20 milionów metrów kwadratowych.

6 października 2014 roku ze studia telewizyjnego przy Columbia Heights 30 rozpoczęto emisję programu telewizji internetowej "JW Broadcasting” dostępnej w przeszło 230 językach w tym polskim i polskim migowym, w 2016 roku studio zostało przeniesione do budynku w Tuxedo, koło nowego kompleksu Biura Głównego w Warwick.                                     

2. "Codziennie czytaj Słowo Boże Biblię”

W latach 50. XX wieku na jednym z budynków drukarni przy Adams Street 117 umieszczono napis "Read Gods Word the Holy Bible Daily” "Codziennie czytaj Słowo Boże Biblię”, który ludziom dojeżdżającym do pracy, turystom czy innym przechodniom przypominał, aby codziennie czytali Biblię.

W roku 1970 na dachu Biura Głównego przy Columbia Heights 30 zamontowano czerwony podświetlany napis "Watchtower” "Strażnica” o wysokości ponad 4.5 metra oraz wyświetlacz pokazujący czas i temperaturę. W 2012 roku na budynkach przy Columbia Heights umieszczono także wielkie niebieskie banery z logo "JW.ORG” – reklamujące oficjalną stronę internetową Świadków Jehowy.

                                     

3. Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead

Na początku lat 60. XX wieku postanowiono przenieść Szkołę Gilead do Biura Głównego. Jako pierwsza naukę w Biurze Głównym przy Columbia Heights 107 rozpoczęła trzydziesta szósta klasa 6 lutego 1961 roku. Szkoła Gilead miała swoją siedzibę w Biurze Głównym do 1988 roku kiedy przeniesiono ją na Farmy Strażnicy do Wallkill.

                                     

4. Reorganizacja

W 1994 roku rozpoczęto przeprowadzkę kilku działów Biura Głównego do Centrum Szkoleniowego Towarzystwa Strażnica w Patterson. 1 września 1995 roku przeniesiono Dział Służby, Dział Korespondencji, Służbę Wspierania Tłumaczeń, Dział Graficzny, Dział Fotograficzny, Dział Plastyczny, a także Dział Filmów Wideo ze studiem nagrań w Biurze Głównym mieści się drugie Studio Nagrań. Wykonuje się tu również część zadań dla działów: Prawnego, Projektowego i Brajlowskiego.

W 2002 roku postanowiono skonsolidować działalność poligraficzną Świadków Jehowy w Stanach Zjednoczonych. Dwa lata później wszelkie prace drukarskie, introligatorskie i ekspedycyjne przeniesiono do drukarni Towarzystwa Strażnica znajdującej się w Wallkill, 150 kilometrów na północ od Brooklynu. 29 kwietnia 2004 roku zatrzymano ostatnią maszynę drukarską pracującą w Brooklynie, kończąc tym samym okres 84 lat gdy literatura biblijna była drukowana w brooklińskim Betel. Kilka tygodni później zamknięto introligatornię.

W związku z konsolidacją działalności poligraficznej w Wallkill w 2003 roku postanowiono sprzedać obiekt przy Furman Street 360. Budynek został sprzedany 18 czerwca 2004 roku. Znajdujące się w nim pralnia, biura i warsztaty przeniesiono do zwolnionych pomieszczeń w kompleksie przy Adams Street 117. 26 kwietnia 2016 roku sprzedano budynek przy Columbia Heights 124 o powierzchni 14 121 m², 24 maja 2016 roku budynek przy Clark Street 21 o powierzchni 29 150 m², 26 października 2016 roku budynek przy Columbia Heights 97 o powierzchni 8232 m², 29 listopada 2016 roku budynek przy Adams Street 64 o powierzchni 7026 m², a 20 grudnia 2016 roku niezabudowaną parcelę o powierzchni 92 903 m² przy Jay Street 85 w dzielnicy Dumbo