Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego – jeden z 13 wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego powstały w 2014 roku w wyniku porozumienia władz uczelni, samorządowych i środowiska prawniczego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Wydział Prawa i Administracji UZ jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 8 katedr oraz 3 pracownie naukowe. Aktualnie zatrudnionych jest 46 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 2 z tytułem profesorów, 12 doktorów habilitowanych, 31 doktorów oraz 1 magister. Według stanu na 2015 na wydziale studiuje łącznie 587 studentów na studiach dziennych i na studiach zaocznych.

                                     

1. Historia

Początki współczesnego wydziału związane są z podpisaniem 7 grudnia 2012 roku porozumienia w sprawie powołania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jego sygnatariuszami były zarówno władze akademickie, samorządowe oraz lokalne środowisko prawnicze województwa lubuskiego. W grudniu 2013 roku projekt ten znalazł także swoje poparcie wśród władz państwowych oraz kościelnych - diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Nowopowstały wydział został powołany dnia 19 marca 2014 roku, zaś pierwszy nabór na kierunki: prawo i administracja odbył się w czerwcu tego samego roku. W 2018 roku wydział przeniósł się do nowej siedziby przy placu Słowiańskim 9. Kamienica ta powstała w 1829 roku jako restauracja "Ressource". Po zakończeniu II wojny światowej i powstaniu w Zielonej Górze Wyższej Szkoły Pedagogicznej mieścił się niej Instytut Matematyki.

                                     

2. Kierunki kształcenia

Wydział Prawa i Administracji uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi następujące kierunki studiów w trybie dziennym i zaocznym:

 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • administracja gospodarcza
 • Studia licencjackie pierwszego stopnia, trwające 3 lata na kierunku administracja o następujących specjalnościach
 • administracja finansowa
 • administracja publiczna
 • magisterskie drugiego stopnia, trwające 2 lata na kierunku administracja o specjalnościach
 • administracja ogólna
 • służby publiczne
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku prawo trwające 5 lat i kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:

 • podyplomowe studia prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego
 • postępowanie administracyjne
 • podatki i postępowanie podatkowe
 • prawo samorządu terytorialnego
 • zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prawne
 • kadry i płace w prawie i praktyce
 • małżeńskie procesy kanoniczne
                                     

3. Struktura organizacyjna

Na strukturę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego składa się obecnie: 8 katedr oraz 3 pracownie:

 • Kierownik: dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ
 • Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa
 • Kierownik: dr Robert Wysocki
 • Kierownik: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
 • Pracownia Projektów Publicznych
 • Katedra Organizacji Administracji Publicznej
 • Kierownik: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
 • Kierownik: dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ
 • Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
 • Kierownik: prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
 • Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego
 • Kierownik: dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
 • Kierownik: dr Izabela Gawłowicz
 • Katedra Teorii Prawa
 • Kierownik: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
 • Kierownik: wakat
 • Pracownia Komunikacji Prawniczej
 • Pracownia Przygotowania do Aplikacji
 • Kierownik: dr Piotr Kapusta