Poprzednia

ⓘ Iwan Andrusiak
Iwan Andrusiak
                                     

ⓘ Iwan Andrusiak

Iwan Mychajłowycz Andrusiak – ukraiński poeta, pisarz dziecięcy, krytyk literacki oraz tłumacz z języka polskiego i angielskiego.

Działalność twórczą rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych XX wieku jako uczestnik grupy literackiej Nowa degeneracija ukr. Нова деґенерація, do której należeli również pisarze Stepan Prociuk i Iwan Cyperdiuk. Jest uważany przez krytyków literackich za jednego z przewodnich poetów pokolenia lat dziewięćdziesiątych ukr. Девятдесятники, Dewjatdesiatnyky. Andrusiak jest zwolennikiem hermetycznego poetyckiego dyskursu, a jego twórczość ewoluowała od neomodernistycznych dekadenckich motywów do pisma symboliczno-kojarzeniowego, utrzymanego w ramach poglądu neomodernistycznego oraz klasycznej formy poetyckiej. Wypracował osobliwą, opartą na metaforyzmie, manierę poetycką, którą krytyk Anatolij Dnistrowyj nazwał pływającą semantyką. Proza Iwana Andrusiaka jest przepełniona symboliczną metaforyką, a język czerpie z dialektów. Tematycznie pisarz rozpatruje psychologię bohaterów w przełomowych sytuacjach, przenosząc ich w środowisko Huculszczyzny lat 1940–1950.

Na początku XXI wieku Andrusiak zajmował się krytyką literacką, pisząc do takich czasopism, jak: "Knyżnyk-review” ukr. Книжник-review, "Knyżkowyj ohlad” ukr. Книжковий огляд, "Kurjer Krywasu” ukr. Курєр Кривбасу, "Kalmijus” ukr. Кальміюс, "Berezil” ukr. Березіль, "Suczasnist” ukr. Сучасність i in., analizując poezję współczesną. W swoich tekstach bronił zasad moralności w literaturze, oddzielając sztukę literacką od popularnej. W 2007 roku opublikował powieść Stefa i jiji Czakałka ukr. Стефа і її Чакалка, debiutując jako pisarz dziecięcy. W ciągu kilku lat literatura dziecięca staje się – na równi z poezją – jego główną dziedziną twórczości.

Andrusiak jest laureatem pierwszej nagrody konkursu wydawnictwa Smołoskyp 1995, nagrody literackiej "Błahowist” 1996, nagrody im. Borysa Neczerdy 2002, czasopisma "Kirjer Krywbasu” 2007, pierwszej nagrody konkursu powieści dla dzieci "Zolotyj Łełeka” 2008, międzynarodowej nagrody "Corona Carpatica” 2010. Powieść Wisim dniw iz żyttia Burunduka ukr. Вісім днів із життя Бурундука w 2013 roku została uznana przez coroczny katalog White Ravens za najpiękniej wydany utwór dla dzieci.

Dzieła Andrusiaka tłumaczone były na języki angielski, niemiecki, ormiański, rosyjski oraz na polski tłumaczone przez Anetę Kamińską.

Andrusiak przetłumaczył na język ukraiński utwory poetyckie Andrzeja Bursy i e. e. cummingsa.

Poeta jest aktywnym członkiem Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy i Stowarzyszenia Pisarzy Ukrainy, a od listopada 2011 roku – członkiem ukraińskiego PEN Clubu. Mieszka w mieście Berezań.