Poprzednia

ⓘ Logistyka odzysku
                                     

ⓘ Logistyka odzysku

Logistyka odzysku – proces planowania, wdrożenia i kontrolowania skutecznego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, półproduktów i produktów gotowych wraz z powiązanymi z tymi przepływami informacjami od miejsca konsumpcji do miejsc pochodzenia w celu odzyskania wartości bądź właściwego zagospodarowania.

W literaturze spotyka się również inne definicje logistyki odzysku, określające ją, jako przepływ dóbr od konsumenta do producenta w kanale dystrybucji bądź jako określenie odnoszące się do roli logistyki w recyklingu, deponowaniu odpadów oraz gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi; w szerszej perspektywie zawierające kwestie dotyczące aktywności logistycznych związanych z redukcją u źródła, recyklingiem, substytucją, ponownym użyciem materiałów oraz składowaniem.

Logistyka odzysku bywa także określana jako proces planowania, wdrożenia i kontrolowania skutecznego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców wtórnych wewnątrz łańcucha dostaw i związanej z tymi surowcami informacji w kierunku przeciwnym do kierunku przepływów w tradycyjnym łańcuchu dostaw w celu odzyskania wartości bądź właściwego zagospodarowania.

Definicja Fleischmann’a jest najpełniejszą definicją, określającą istotę logistyki odzysku. W gestii logistyki odzysku pozostaje obsługa powrotu towarów związana z uszkodzeniami, sezonowością produktów, odsprzedażą, różnego rodzaju zwrotami od klientów, niwelowaniem nadwyżki magazynowej, gospodarką odpadami.

Realizowanie w praktyce procesów logistyki odzysku wymaga zmian w infrastrukturze materialno-technicznej sieci dostaw oraz prac nad rozwojem teorii zarządzania sieciami dostaw w ramach tzw. zamkniętej pętli ang. Closed Loop Supply Chain lub inaczej nazywane "gospodarowanie w obiegu” lub z ang. cradle to cradle "od kołyski po grób”. Jest to o tyle istotne, że sieć dostaw funkcjonująca w tradycyjny sposób jest nieprzystosowana do tego, by odpowiednio szybko i w sprawny sposób sprostać obecnym oczekiwaniom i potrzebom konsumentów w zakresie odzysku.

Przedmiotem procesu odzysku w tym recyklingu w ramach sieci dostaw mogą być dwa rodzaje elementów:

  • produkty,
  • opakowania zwrotne i jednorazowe.

Systematykę źródeł i rodzajów przepływów w sieci dostaw, związanych z odzyskiem, prezentuje poniższa tabela.