Poprzednia

ⓘ Paweł Sobczyk
                                     

ⓘ Paweł Sobczyk

Paweł Sobczyk – polski prawnik, kanonista, specjalista prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

                                     

1. Wykształcenie i kariera naukowa

Ukończył studia w zakresie prawa i prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2004 otrzymał na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stopień naukowy doktora w zakresie prawa kanonicznego. 18 marca 2014 uzyskał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Do 2014 był adiunktem Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, następnie podjął pracę w Uniwersytecie Opolskim i w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie.

Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma "Przegląd Prawa Wyznaniowego”.

                                     

2. Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

Od 2016 jest prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego wybranym na kadencję 2016–2020. Należy także do Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Towarzystwa Naukowego KUL i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Jest recenzentem w kilku czasopismach naukowych, m.in: "Probacja”, "Annales Canonici”, "Studia Iuridica Lublinensia”, "Studia Prawnicze KUL”, "Studia z Prawa Wyznaniowego”.

                                     

3. Wybrane publikacje

  • Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny współredaktorzy: Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, Wydawnictwo Unitas, Warszawa 2017
  • Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł redakcja naukowa wspólnie z Michałem Poniatowskim, Lublin 2012
  • Polskie prawo wyznaniowe. Wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego redakcja naukowa wspólnie z Michałem Poniatowskim, Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2016
  • Religia i etyka w edukacji publicznej redaktor naukowy wspólnie z Józefem Krukowskim i Michałem Poniatowskim, Warszawa 2014 ​ISBN 978-83-64181-46-7 ​
  • Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, Warszawa 2013 ​ISBN 978-83-7545-484-0 ​
  • Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł redakcja naukowa wspólnie z Piotrem Sobczykiem, Warszawa 2005
  • Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005