Poprzednia

ⓘ Compliance
Compliance
                                     

ⓘ Compliance

Compliance – zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń.

Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. Wiele procedur compliance dotyczy działań antykorupcyjnych, podejmowania decyzji czy spraw korporacyjnych.