Poprzednia

ⓘ Stanisław Głuszek
                                     

ⓘ Stanisław Głuszek

Stanisław Zbigniew Głuszek – polski chirurg, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w latach 2007–2016 dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu tej uczelni, w kadencji 2016–2020 prorektor UJK.

                                     

1. Życiorys

Absolwent Technikum Rolniczego w Podzamczu Chęcińskim 1972. W 1978 ukończył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Łodzi. Doktoryzował się tamże w 1981, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1997 na Akademii Medycznej w Białymstoku na podstawie rozprawy zatytułowanej Wpływ wagotomii na morfologię i czynność trzustki w badaniach doświadczalnych. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał 17 listopada 2003.

W 2001 podjął pracę w nowo utworzonym Instytucie Kształcenia Medycznego na Akademii Świętokrzyskiej, przekształconej następnie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2004 objął stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 2006–2007 był dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa. W maju 2007, po śmierci prof. Waldemara Dutkiewicza, został wybrany na dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. W trakcie pełnienia przez niego funkcji dziekana do 2016, jednostkę przekształcono w Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz uruchomiono studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2015/2016. Wybrany na prorektora UJK na kadencję 2016–2020 od 1 września 2016.

Uzyskał specjalizacje w zakresie chirurgii ogólnej I stopnia w 1980 II stopnia w 1984 oraz w zakresie chirurgii onkologicznej 1986. Odbył kursy zagraniczne, m.in. z zakresu chirurgii onkologicznej w Instytucie Onkologii w Amsterdamie i z zakresu chirurgii laparoskopowej w Europejskim Instytucie Telechirurgii w Strasburgu 1995, 1996 i 1999. W 2000 uczestniczył w XII Podyplomowym Kursie Chirurgii Trzustki, który odbył się w Ulm. W 1999 odbył staż w St. Lukes-Roosevelt Hospital Center w Nowym Jorku.

W latach 1988–2000 był ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Kielcach. Od 2001 do 2005 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urazowej Szpitala Miejskiego w Kielcach. W 2005 został ordynatorem Oddziału Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

W 1988 otrzymał pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Kongresie Chirurgów w Mediolanie za pracę naukową pt. Experimental studies on hormonal changes following various types of vagotomy, zaś w 2000 pierwszą nagrodę Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza i Dojelitowego za pracę o znaczeniu żywienia w raku żołądka i wpustu. W 2001 otrzymał medal Gloria Medicinae. W 2004 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany Nagrodą Miasta Kielce za 2016.

W 2008 został redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego "Studia Medyczne”.