Poprzednia

ⓘ Marek Harat
                                     

ⓘ Marek Harat

Marek Harat – polski neurochirurg, profesor nauk medycznych, pułkownik rezerwy. W 1993 r. odbył staż w Kanadzie, m.in. w Toronto Western Hospital. Autor szeregu publikacji oraz nowatorskich zabiegów neurochirurgicznych, w tym związanych z głęboką stymulacją mózgu. Promotor oraz recenzent prac doktorskich. Kierownik Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, pracuje również w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

W 2018 został wyróżniony tytułem "Promotor Polski", przyznanym przez Zarząd Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska” w uznaniu za dokonania na polu neurochirurgii.

Publikacje książkowe:

  • Harat M. red. Neurochorurgia czynnościowa. Wyd. NEXT, Bydgoszcz 2007. ​ISBN 978-83-926225-0-5 ​.