Poprzednia

ⓘ Hajdów-Zadębie
Hajdów-Zadębie
                                     

ⓘ Hajdów-Zadębie

Dzielnica składa się z części: Hajdów na północy, przy ulicy Turystycznej, Zadębie II, Zadębie III, Zadębie IV, Zadębie Stare, Semborówka w centrum dzielnicy i Biskupie przy granicy ze Świdnikiem. Do głównych ulic należą: prowadząca do Łęcznej Turystyczna, Mełgiewska prowadząca do Mełgwi, Metalurgiczna. W 2013 został otwarty przystanek kolejowy Lublin Zadębie.

Na Hajdowie znajduje się największa w Lublinie oczyszczalnia ścieków. Ponadto w zachodniej części dzielnicy znajdują się ogródki działkowe Pionier. Stosunkowo dużą część tej dzielnicy zajmują tory kolejowe. Na obrzeżach dominują tereny rolnicze. Hajdów-Zadębie wraz z Ponikwodą są ostatnimi dzielnicami Lublina nad Bystrzycą.

                                     

1. Administracja

Granice dzielnic administracyjnych Hajdowa-Zadębia określa statut dzielnicy uchwalony 19 lutego 2009. Granice Hajdowa-Zadębia tworzą: od północy Bystrzyca, od wschodu granica miasta, od południa tory PKP – tory PKP w kierunku ul. Mełgiewskiej – ul. Mełgiewska, a od zachodu tory PKP.

Hajdów-Zadębie ma powierzchnię 9 km 2. Według stanu na 30 czerwca 2018 na pobyt stały na Hajdowie-Zadębiu były zarejestrowane 2404 osoby.