Poprzednia

ⓘ Ojcowie Żywi
                                     

ⓘ Ojcowie Żywi

Ojcowie Żywi – seria źródeł dotyczących antyku chrześcijańskiego ukazująca się w Krakowie od 1978 roku nakładem Wydawnictwa Znak a następnie Wydawnictwa WAM. Jej redaktorem jest ksiądz prof. Marek Starowieyski.

                                     

1. Tomy wydane w ramach serii

 • Pierwsi świadkowie: wybór najstarszych pism chrześcijańskich, przekł. Anna Świderkówna, oprac. Marek Starowieyski, Kraków: "Znak" 1988.
 • Do Ziemi Świętej: najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV-VIII w., wybór, wstęp, wprowadzenie i oprac. Piotr Iwaszkiewicz, przedm. Marek Starowieyski, Kraków: Wydaw. WAM 1996 wyd. 2 - 2010.
 • Tertulian, oprac. i wybór tekstów Waldemar Turek, Kraków: Wydaw. WAM 1999.
 • Dwunastu: Pseudo Abdiasza Historie apostolskie, wstępy Marek Starowieyski, Stanisław Wronka, oprac. Marek Starowieyski, przekł. Edward Nowak, Marek Starowieyski, Kraków: Wydaw. WAM 1995.
 • Św. Cezary z Arles, oprac. i wybór tekstów Antoni Żurek, Kraków: Wydaw. WAM 2002.
 • Abraham - tajemnica ojcostwa: tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22, 1-14, zebrał i oprac. Krzysztof Bardski, Kraków: Wydaw. WAM 1999.
 • Poezja grecka od II do XV wieku, wstęp i oprac. Marek Starowieyski, Kraków: "Znak" 1995.
 • Eucharystia pierwszych chrześcijan: Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii, wybór i oprac. Marek Starowieyski, wstęp M. Starowieyski, Jan Miazek, Andrzej Luft, Kraków: "Znak" 1987.
 • Męczennicy, wstępy, oprac. i wybór tekstów Ewa Wipszycka, Marek Starowieyski, Kraków: "Znak" 1991.
 • Muza chrześcijańska: poezja grecka od II do XV wieku, wstęp, wybór, red. Marek Starowieyski, Kraków: Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici 2014.
 • Muza chrześcijańska. T. 1: Poezja armeńska, syryjska i etiopska, red. i oprac. M. Starowieyski, Kraków: "Znak" 1985.
 • Nerses Šnorhali, Jezus, Syn jedyny Ojca i inne poematy, wstęp i oprac. Marek Starowieyski, Kraków: Wydaw. WAM 1998.
 • "Karmię was tym, czym sam żyję"., Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta roku kościelnego, wybór i oprac. Marek Starowieyski, koment. Jan Miazek, Kraków: "Znak" 1982.
 • Muza chrześcijańska T. 2: Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, wstęp, red. i oprac. Marek Starowieyski, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 1992.
 • Księga Starców, przekł. z grec. Małgorzata Borkowska, wstęp i oprac. Marek Starowieyski, Kraków: "Znak" 1983.