Poprzednia

ⓘ Krzysztof Składowski
                                     

ⓘ Krzysztof Składowski

Krzysztof Składowski – profesor nauk medycznych, polski onkolog, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddziału w Gliwicach.

                                     

1. Wykształcenie i kariera zawodowa

Krzysztof Składowski jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który ukończył w 1985 r.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1994 r., habilitował się w 2001 r. Profesor zwyczajny od 2010 r.

W 1985 r. zaczął pracę w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach. Piastował kolejno następujące stanowiska naukowe: asystent 1985–89, asystent naukowo-badawczy 1989–95, adiunkt naukowo-badawczy 1995–2002, docent 2002–2010, profesor zwyczajny od 2010

Specjalizację radioterapii onkologicznej uzyskał w wyróżnieniem w 1993 roku. Od 1997 roku kieruje I Kliniką Radioterapii i Chemioterapii. W 2016 roku został powołany na stanowisko dyrektora Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu w Gliwicach.

Konsultant wojewódzki ds. onkologii dla województwa częstochowskiego w latach 1995–99, następnie w latach 2002-2015, 2016–2019 konsultant wojewódzki ds. radioterapii onkologicznej dla województwa śląskiego. Od 2019 roku Konsultant Krajowy ds. radioterapii onkologicznej. Konsultant kliniczny: Oddziału Onkologii w Częstochowie 1999–2005, Centrum Onkologii w Białymstoku 2005–2010, Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii od 2009, Beskidzkiego Centrum Onkologii od 2009 i Opolskiego Centrum Onkologii od 2007.

                                     

2. Publikacje

Prof. Krzysztof Składowski jest autorem 197 publikacji, które ukazywały się w recenzowanych czasopismach medycznych. Jest jedenym z najczęściej cytowanych na świecie polskich onkologów ponad 2000 cytowań w światowym piśmiennictwie. Redaktor czasopism naukowych: Nowotwory-Journal of Oncology, Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, Contemporary Journal of Brachytherapy, Frontiers in Oncology, Onkologia po Dyplomie.

Łączny Impact Factor IF – wskaźnik cytowań profesora wynosi 547.37; wskaźnik Hirsha – charakteryzując jego całkowity dorobek – wynosi 25.

                                     

3. Badania naukowe

Krzysztof Składowski nadzorował naukowo i kierował ponad 40 badań klinicznych, wiele z nich o znaczeniu międzynarodowym, dotyczących nowotworów głowy i szyi, mięsaków tkanek miękkich i radiobiologii klinicznej.

                                     

4. Członkostwa towarzystw naukowych

Jest członkiem następujących towarzystw naukowych: PTO od 1988, ESTRO od 1992, w National Societies Board od 2012, PTRO, PGBNGiS od 2005, ASTRO American Society for Radiation Oncology od 2008, PTRB Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych.

Członek komitetów naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji organizowanych przez ESTRO European Society for Radiation Oncology, AHNS American Head and Neck Society, PTO Polskie Towarzystwo Onkologiczne, PTRO Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polską Grupę Badań Nowotworów Głowy i Szyi PGBNGiS.

                                     

5. Odznaczenia i nagrody

Jest wizytującym profesorem MD Anderson Cancer Center w Houston, UC w Los Angeles, Thomas Jefferson Cancer Center w Filadelfii. W roku 1988 otrzymał stypendium w Royal Marsden Hospital, 1992 w Institute of Cancer Research w Londynie. Trzykrotnie otrzymał nagrodę PTO 2006, 2014 i 2015 a także ESTRO-VARIAN Clinical Research Award 1998 oraz nagrodę dyrektora COI 2000. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2019 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor książki Wspólnie pokonajmy raka, wyd. ZNAK, Kraków, 2011.