Poprzednia

ⓘ Pisma Ojców Kościoła
                                     

ⓘ Pisma Ojców Kościoła

Pisma Ojców Kościoła – seria źródeł dotyczących antyku chrześcijańskiego ukazująca się w Poznaniu w latach 1924-1971 nakładem Wydawnictwa Uniwersyteckiego a następnie Księgarni św. Wojciecha. Jej redaktorem był bizantynolog Jan Sajdak. Seria miała stanowić odpowiednik niemieckiej "Bibliothek der Kircheväter".

                                     

1. Tomy wydane w ramach serii

 • Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik, z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Jan Stahr, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1928. Reprint: Poznań: Wydział Teologiczny UAM 2002.
 • Św. Grzegorz Wielki, Księga reguły pasterskiej, z łaciny tłum. oraz wstępem opatrzył Jan Czuj, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 1948.
 • Pisma Ojców Apostolskich: Nauka Dwunastu Apostołów, List Barnaby, I-II List Klemensa Rzymskiego do Koryntian, Listy św. Ignacego Antiocheńskiego, List św. Polikarpa do Filipensów, Pasterz Hermasa, z greckiego tłum. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył Arkadiusz Lisiecki, Poznań 1924.
 • Św. Cyprian, Pisma, t.1: Traktaty, z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzem opatrzył Jan Czuj, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1937.
 • Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, O męczennikach palestyńskich, z greckiego tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Arkadiusz Lisiecki, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1924. Reprint: Kraków: WAM 1993.
 • Św. Ambroży, Wybór pism dogmatycznych, Tajemnica Wcielenia Pańskiego), z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzami opatrzyli Ludwik Gładyszewski i Szczepan Pieszczoch, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 1970.
 • Tertulian, Apologetyk, z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Jan Sajdak, Poznań 1947.
 • Św. Augustyn z Hippony, Traktaty o łasce, z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzem opatrzył Wacław Eborowicz, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 1971.
 • Laktancjusz, Pisma wybrane Jak umierali prześladowcy; Epitome; O gniewie Boga, z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzem opatrzył Jan Czuj, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1933.
 • Św. Augustyn z Hippony, Wyznania, z łaciny tłum. oraz wstępem i komentarzem opatrzył Jan Czuj, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1929.
 • Boecjusz, O pociechach filozofii. Traktaty teologiczne, z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Tadeusz Jachimowski, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1926.
 • Św. Leon Wielki, Kazania wybrane XXIV, z łaciny tłum. oraz wstępem i komentarzem opatrzył Jan Czuj, Poznań 1936.
 • Justyn Męczennik, Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem, z greckiego tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Arkadiusz Lisiecki, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1926.
 • Św. Leon Wielki, Mowy 96, z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Kazimierz Tomczak, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 1958.
 • Minucjusz Feliks, Oktawiusz, z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Jan Sajdak, Poznań 1925. Reprint: Poznan: Wydział Teologiczny UAM 2002.
 • Św. Augustyn z Hippony, Państwo Boże t.11: Wstęp i księgi I-VII, t.12: Księgi VIII-XIV t.13: Księgi XV-XXII, t. 1-3, z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Kubicki, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1930-1934-1937.
 • Św. Ambroży, Mowy, z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzem opatrzył Jan Czuj, Poznań 1939.
 • Apologeci greccy II wieku: List do Diogneta ; św. Teofil, Do Autolyka ; Hermiasz, Szydzenie z filozofów pogańskich, z greckiego tłum. oraz wstępami i komentarzem opatrzył Jan Czuj, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1935.
 • Św. Jan Chryzostom, O kapłaństwie, z greckiego tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Wojciech Kania, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 1949.
 • Św. Grzegorz z Nazjanzu, Listy, w dodatku: Testament św. Grzegorza z Nazjanzu oraz XIV i LXXI List św. Bazylego do Grzegorza, z greckiego tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Jan Stahr, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1933.
 • Św. Augustyn z Hippony, O Trójcy Świętej, z łaciny tłum. Maria Stokowska, wstępem i komentarzem opatrzył Jan Maria Szymusiak, Poznań 1963. Reprint - Kraków: Znak 1996.
 • Jan Kasjan, Rozmów dwadzieścia cztery, t. 6: Rozmowa I-X, t. 7: Rozmowa XI-XXIV, t. 1-2, z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Ludwik Wrzoł, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1928-1929.
 • Wiktor z Wity, Dzieje prześladowania Kościoła w Afryce przez Wandalów, z łaciny tłum. oraz wstępem i komentarzem opatrzył Jan Czuj, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1930.
 • Św. Augustyn z Hippony, Pisma katechetyczne, z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzami opatrzył Władysław Budzik, Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka 1929.

Użytkownicy również szukali:

biblioteka ojców kościoła,

...
...
...