Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
                                     

ⓘ Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – wydział Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Powstał 29 września 1992 pod nazwą Wydział Zarządzania i Administracji na bazie Instytutu Nauk Społecznych, który pozostawał wcześniej w strukturze Wydziału Humanistycznego. W 2008 Rada Wydziału uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. W 2015 uruchomiono studia na kierunku prawo i zmieniono nazwę jednostki na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania.

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania tworzą trzy instytuty: Instytut Nauk Politycznych z pięcioma zakładami, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji z trzynastoma zakładami oraz Instytut Zarządzania z siedmioma zakładami. Od 2010 w strukturze wydziału funkcjonuje Katedra Krajów Europy Północnej.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania istnieje pięć studenckich kół naukowych. Na wydziale powstają cztery czasopisma naukowe: "Rocznik Politologiczny”, "Studia Humanistyczno-Społeczne”, Studia i Materiały "Miscellana Oeconomicae” oraz "The Peculiarity of Man”.

                                     

1. Historia

Wydział Zarządzania i Administracji w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach został utworzony 29 września 1992. Powstał na bazie Instytutu Nauk Społecznych, powstałego w 1988 i pozostającego dotychczas w strukturze Wydziału Humanistycznego. Jego pierwszym dziekanem został dr hab. Ryszard Czarny, zaś siedziba mieściła się przy ul. Mielczarskiego. Początkowo WZiA prowadził studia zawodowe na kierunkach: nauki społeczne przekształcone następnie w nauki polityczne oraz zarządzanie i marketing od 2006 pod nazwą zarządzanie. W ramach wydziału działalność naukową i dydaktyczną prowadziło dziewięć katedr i cztery zakłady. W 1997 powołano trzy instytuty: Instytut Ekonomii, Instytut Nauk Politycznych oraz Instytut Zarządzania i Administracji w grudniu zmienił nazwę na Instytut Zarządzania. W tym samym roku utworzono na wydziale trzeci kierunek kształcenia – ekonomię.

W latach 90. władze Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ze względu na inicjatywę i postulaty władz samorządów lokalnych i samorządu regionalnego, utworzyły dwa zamiejscowe ośrodki kształcenia Wydziału Zarządzania i Administracji – w Pińczowie 1999–2004 i Staszowie 1997–2004. Razem wykształciły one ponad 1.8 tys. osób. W 2004 tygodnik "Newsweek Polska”, na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli, ujawnił, że ośrodki te służyły jako "maszynki do wyciskania pieniędzy”. Dr Robert Kowal miał przepracować w jednym roku akademickim 1957 godzin, tj. 11 godzin dziennie. Na ten proceder zwrócił również uwagę w 2001 dr Waldemar Korczyński, który uznał, że wykładowcy prowadzili w jednej sali zajęcia dla czterech grup i pobierali wynagrodzenie za cztery godziny. Dwa lata później został zwolniony z uczelni za nieuzyskanie habilitacji.

W 2003 Wydział Zarządzania i Administracji przeniósł się do budynków zlokalizowanych przy ul. Świętokrzyskiej. W 2008 Rada Wydziału uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. 1 marca 2010 na WZiA utworzono Katedrę Krajów Europy Północnej, która stała się pierwszym w Polsce ośrodkiem badawczym nauk społecznych poświęconym państwom nordyckim. W grudniu 2010 na wydziale gościła wiceminister spraw zagranicznych Niemiec Cornelia Pieper, która w języku polskim wygłosiła wykład na temat stosunków polsko-niemieckich.

W listopadzie 2010 władze uniwersytetu podpisały z marszałkiem województwa świętokrzyskiego umowę o realizację wartego 22.3 mln zł Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy ul. Świętokrzyskiej. Jego otwarcie nastąpiło w październiku 2013. W budynku znalazło się pięć sal wykładowych, w tym jedna na 252 osoby, a pozostałe cztery na 119. Ponadto utworzono salę konferencyjną mogącą pomieścić 30 gości i dwie sale komputerowe. Na najwyższej kondygnacji umieszczono Akademickie Biuro Karier i Akademicki Preinkubator Przedsiębiorczości. W 2015 uruchomiono na wydziale studia na kierunku prawo i zmieniono nazwę jednostki na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. W 2016 w Instytucie Zarządzania powstała Kielecka Szkoła Instytucjonalna w Zarządzaniu.

                                     

2. Kierunki studiów

Kierunki studiów dostępne na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania w roku akademickim 2016/2017:

 • stosunki międzynarodowe studia licencjackie
 • bezpieczeństwo narodowe studia licencjackie
 • logistyka studia licencjackie
 • administracja studia licencjackie i magisterskie
 • prawo studia jednolite magisterskie
 • ekonomia studia licencjackie i magisterskie
 • politologia studia licencjackie i magisterskie
 • zarządzanie studia licencjackie i magisterskie
 • finanse i rachunkowość studia licencjackie

W roku akademickim 2016/2017 najchętniej wybieranym w procesie rekrutacji kierunkiem z ofert wydziału była rachunkowość i finanse, gdzie o jedno miejsce ubiegały się 3.8 osoby.

                                     

3. Władze

Władze wydziału

Władze Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania w kadencji 2018–2022:

 • prodziekan ds. ogólnych i finansowych: dr Magdalena Molendowska
 • prodziekan ds. studenckich: dr Joanna Grzela
 • prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą: dr hab. Grzegorz Rdzanek, prof. UJK
 • dziekan: prof dr hab. Jerzy Jaskiernia

Dyrektorzy instytutów i katedry

 • Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa: dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK
 • Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytut Zarządzania: dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK
 • Katedra Krajów Europy Północnej: prof. dr hab. Ryszard Czarny

Poczet dziekanów

 • 1999–2002: dr Zdobysław Kuleszyński
 • 2018–2022: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • 1992–1996: dr hab. Ryszard Czarny, prof. WSP
 • 1996–1999: dr hab. Henryk Pałaszewski, prof. WSP
 • 2002–2004: dr hab. Antoni Malinowski, prof. AŚ
 • 2005–2012: dr hab. Zbigniew Gazda, prof. UJK
 • 2012–2017: dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK


                                     

4.1. Struktura organizacyjna Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa

 • Zakład Stosunków Międzynarodowych i Integracji Europejskiej kierownik: dr hab. Kazimierz Kik, prof. UJK
 • Zakład Bezpieczeństwa kierownik: dr hab. Paweł Soroka, prof. UJK
 • Zakład Historii i Administracji Bezpieczeństwa kierownik: dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK
 • Zakład Cywilizacji Europejskiej kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kaute
 • Zakład Teorii Polityki i Komunikacji Społecznej kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
                                     

4.2. Struktura organizacyjna Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

 • Zakład Samorządu Terytorialnego kierownik: dr hab. Piotr Bury, prof. UJK
 • Zakład Mikroekonomii kierownik: dr hab. Mieczysław Poborski, prof. UJK
 • Zakład Ekonomiki Bezpieczeństwa kierownik: dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK
 • Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej kierownik: prof. dr hab. Jerzy Szczepański
 • Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji kierownik: dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK
 • Zakład Historii, Filozofii i Teorii Prawa kierownik: dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK
 • Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji kierownik: dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK
 • Zakład Statystyki i Ekonometrii kierownik: prof. dr hab. Jarosław Jelejko
 • Zakład Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Finansowego kierownik: dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK
 • Zakład Ekonomii Międzynarodowej kierownik: dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK
 • Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki kierownik: dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK
 • Zakład Makroekonomii i Finansów kierownik: prof. dr hab. Tomasz Tokarski
                                     

4.3. Struktura organizacyjna Instytut Zarządzania

 • Zakład Rachunkowości kierownik: dr hab. inż Mirosław Wasilewski, prof. UJK
 • Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu kierownik: prof. dr hab. Wasyl Jelejko
 • Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem kierownik: dr hab. Anna Wójcik-Karpacz, prof. UJK
 • Zakład Zarządzania Finansami kierownik: dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK
 • Zakład Zarządzania Strategicznego kierownik: dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK
 • Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji kierownik: dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK
 • Zakład Zarządzania Regionem kierownik: dr hab. Jan Kaźmierski, prof. UJK