Poprzednia

ⓘ Efekt Rose’a
                                     

ⓘ Efekt Rose’a

Efekt Rose’a – zależność ekonomiczna opisująca pozytywny wpływ unii monetarnej na zwiększenie obrotów handlowych pomiędzy jej krajami członkowskimi.

W 2000 roku Andrew Rose opublikował badania prowadzone w oparciu o analizę gospodarek 186 krajów, z których wynikało, że obroty handlowe pomiędzy krajami znajdującymi się w unii walutowej są przeciętnie trzy razy wyższe niż między krajami, które pozostają poza unią walutową. Prace Rose’a zapoczątkowały dyskusję o handlowych skutkach przyjęcia wspólnej waluty w Unii Europejskiej, ale wyniki jego badań spotkały się z krytyką ekonomistów, która dotyczyła przede wszystkim wyboru grupy krajów wykorzystanych do analizy badane przez Rose’a przypadki unii monetarnych obejmowały gospodarki silniej zróżnicowane i słabiej powiązane gospodarczo niż kraje strefy euro. Kolejne badania doprowadziły do rewizji poglądu Rose’a i obniżenia skali oczekiwanej intensyfikacji handlu wewnątrz unii monetarnej szacunki wskazywały na wzrost handlu o około 10%. Odkrytą przez Rose’a zależność przyjęto jednak oznaczać jego nazwiskiem.

                                     
  • charakterystycznego sposobu śpiewania, zainspirowanego stylem Michaela Rose a Urodził się i dorastał w slumsowej dzielnicy Waterhouse District. W wieku
  • reaktywacji zespołu, zapraszając w ich miejsce Errola Jaya Wilsona i Michaela Rose a w roku 1975 przyjęli oni nazwę Black Sounds Uhro Wkrótce nawiązali współpracę
  • managementu Iron Maiden było obsceniczne zachowanie frontmana Gunsów Axla Rose a podżeganie publiczności do zamieszek, kpienie z muzyków Iron Maiden, niszczenie
  • przeprowadzone przez Amerykanów Nathaniela Lorda Brittona i Josepha Nelsona Rose a Zostały one opublikowane w roku 1924. W klasyfikacji tej nie uwzględniono
  • Przy ostatnim odbiciu Musiala piłka przeszła obok drugobazowego Pete a Rose a który w późniejszym okresie został liderem w tej klasyfikacji jako jedyny
  • Stevens, Bruce Beresford Sprawa Moranta na podstawie sztuki Kennetha Rose a Tom Rickman Córka górnika na podstawie autobiografii Loretty Lynn i George a
  • komediodramacie Room for One More reż. Norman Taurog wcielając się w rolę George a Rose a który wraz ze swoją żoną Betsy Drake adoptuje dwójkę dzieci z sierocińca
  • reż. Fred F. Sears Bazujący na przedstawieniu telewizyjnym Reginalda Rose a dramat sądowy 12 gniewnych ludzi umieszcza dwunastu nowojorskich przysięgłych

Użytkownicy również szukali:

...
...
...