Poprzednia

ⓘ Gienierał
Gienierał
                                     

ⓘ Gienierał

Gienierał – rosyjski film wojenny z 1992 roku w reżyserii Igora Nikołajewa. Scenariusz filmu oparty został na biografii radzieckiego generała Aleksandra Gorbatowa i poświęcony został jego pamięci.

                                     

1. Opis fabuły

Marzec 1941 roku. Skazany na wieloletnie więzienie kombryg Gorbatow zostaje zwolniony z Łubianki i niedługo potem dowodzi jednostką na froncie. Jest zdolnym dowódcą i szybko awansuje – wkrótce jest już generałem-porucznikiem i dowodzi armią. Spośród innych radzieckich dowódców, z samym Żukowem łącznie, wyróżnia się zrozumieniem realiów nowoczesnego pola walki, niezależnością sądów i decyzji oraz umiejętością przekonywania do nich swoich zwierzchników. Wojna trwa, a Gorbatowowi nieustannie przychodzi mierzyć się nie tylko z niemieckimi najeźdźcami, ale również z wszechwładzą oficerów politycznych, ignorancją dowódców.

Film na przykładzie biografii Gorbatowa ukazuje obraz Armii Czerwonej jej ogólnie niski poziom bojowy, proces dowodzenia skrępowany wytycznymi Stawki i tow. Stalina w pierwszych miesiącach wojny ojczyźnianej. W tle jego głównej fabuły można zauważyć motyw czystek stalinowskich w armii lat 30. XX w., m.in. uwięzienie Gorbatowa i wielu jego przyjaciół – bohaterów wojny domowej.

                                     

2. Obsada aktorska

  • Aleksiej Żarkow – Mechlis
  • Aleksandr Choczinski – Boris Pasternak
  • Wasilij Popow – gen. Gurtjew
  • Władimir Mieńszow – marsz. Żukow
  • Władimir Romanowski – Chruszczow
  • Irina Akułowa – Nina Gorbatowa żona
  • Jewgienij Karielskich – marsz. Rokossowski
  • Władimir Gostiuchin – gen. Gorbatow
  • Swietłana Konowałowa – Tatjana Jurjewna wdowa po kombrygu Uszakowie
  • Igor Szapowałow – marsz. Timoszenko

i inni.