Poprzednia

ⓘ Kategoria:Parafie w Goździe
                                               

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Goździe

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Goździe – mariawicka parafia diecezji lubelsko-podlaskiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Jest to jedna z najmniejszych parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Siedziba parafii oraz kościół parafialny znajduje się w Goździe, w gminie Kłoczew, powiecie ryckim, województwie lubelskim. Proboszczem parafii jest kapłan Zenon Maria Krzysztof Czyżewski, który dojeżdża z parafii Wniebowzięcia NMP w Żeliszewie Dużym. W pobliżu kościoła parafialnego znajduje się również kaplica parafii Kościoła Katolickiego Mariawitów. Cmentarz parafial ...

                                               

Parafia Kościoła Katolickiego Mariawitów w Goździe

Parafia Przenajświętszego Sakramentu w Goździe – mariawicka parafia kustodii warszawskiej, Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP. Parafia jest jednym z najprężniej działających ośrodków mariawityzmu felicjanowskiego. Siedzibą parafii jest kaplica domowa w miejscowości Gózd, w gminie Kłoczew, powiecie ryckim, województwie lubelskim. Kaplica Gózd 107 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiego kościółka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, będącego siedzibą parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Mszę świętą w parafii odprawiają kapłani ludowi, którzy opiekują się ...

                                               

Kustodia warszawska

Kustodia warszawska – jedna z 2 diecezji Kościoła Katolickiego Mariawitów, ze stolicą w Warszawie. Kustoszką diecezji jest biskupka Hanna Maria Rafaela Woińska.

                                               

Struktura Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP

Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP podzielony jest na 3 diecezje, które z kolei są podzielone na 36 parafii. Obecnie Kościół zrzesza około 30 tysięcy wiernych, w tym 23 355 wiernych przypisanych do konkretnych parafii. Na czele diecezji stoi biskup ordynariusz, natomiast na czele każdej parafii – proboszcz. Oprócz diecezji polskich pod jurysdykcją Kościoła Starokatolickiego Mariawitów znajduje się prowincja francuska.

                                               

Diecezja lubelsko-podlaska

Diecezja lubelsko-podlaska – jedna z trzech diecezji Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce, ze stolicą w Wiśniewie. Ordynariuszem diecezji jest bp Michał Maria Ludwik Jabłoński, rezydujący w Płocku. 18 sierpnia 2009 Kapituła Generalna mianowała biskupem-ordynariuszem diecezji lubelsko-podlaskiej kapłana Piotra Marię Bernarda Kubickiego, święcenia biskupie odbyły się 20 czerwca 2010 w Płocku. Decyzją II sesji Kapituły Generalnej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z 22 sierpnia 2011 bp Michał Maria Ludwik Jabłoński zwierzchnik Kościoła do 2015 pełni funkcję biskupa diecezji lubel ...

                                               

Parafia św. Jana Chrzciciela w Lesznie (starokatolicka)

Parafia św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Różańcowej w Lesznie – mariawicka parafia diecezji warszawsko-płockiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Siedziba parafii oraz kościół parafialny św. Jana Chrzciciela znajduje się w Lesznie, w powiecie warszawskim zachodnim, w województwie mazowieckim. Obecnie funkcję proboszcza sprawuje kapł. Paweł Maria Michał Wąsowski. Parafia liczy ok. 250 wyznawców i posiada własny cmentarz grzebalny.

                                               

Struktura Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP

Kościół Katolicki Mariawitów w RP podzielony jest na 2 kustodie, które z kolei są podzielone na 15 parafii i 1 filię. W 2017 r. Kościół liczył 12 duchownych i 1838 wiernych. Na czele diecezji stoi biskupka, natomiast na czele parafii – proboszcz.

                                               

Urzecze (mikroregion etnograficzny)

Urzecze – historyczny podwarszawski mikroregion etnograficzny, rozciągający się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą.