Poprzednia

ⓘ Historia Polski (1492–1795)
                                     

ⓘ Historia Polski (1492–1795)

Historia Polski 1492–1795 – synteza historii Polski autorstwa Mariusza Markiewicza.

Historia Polski 1492–1795 jest drugim tomem pięciotomowej syntezy dziejów Polski autorstwa historyków związanych z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorem publikacji jest krakowski nowożytnik Mariusz Markiewicz.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów historii i innych kierunków humanistycznych. Może służyć jako pomoc w przygotowaniach do matury.

Praca licząca 760 stron wyd. II – poprawione zawiera syntezę historii Polski od wstąpienia na tron Jana Olbrachta 1492 r. do upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów i abdykacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1795 r.

                                     

1. Struktura pracy

Synteza składa się z 2 głównych części:

 • Cywilizacja i kultura
 • Kultura 4 rozdziały
 • Gospodarka 4 rozdziały
 • Instytucje Rzeczypospolitej 7 rozdziałów
 • Społeczeństwo 3 rozdziały
 • Dzieje nowożytne. Kronika wydarzeń politycznych.
 • Czasy saskie 6 rozdziałów
 • Pierwsze bezkrólewia i pierwsi władcy elekcyjni 5 rozdziałów
 • Królowie rodacy 4 rozdziały
 • Ostatni król Rzeczypospolitej 2 rozdziały
 • Wazowie na tronie polskim 4 rozdziały
 • Panowanie Jagiellonów 4 rozdziały
                                     

2. Pisali o syntezie

 • prof. Bogdan Rok – Zajmująco przestawione sprawy kultury potocznej, mentalności mieszkańców Rzeczypospolitej, zwrócenie uwagi na zróżnicowanie etniczne struktur społecznych zachęcą nie tylko specjalistów historyków, studentów, ale także szersze kręgi czytelnicze.
 • prof. Józef Andrzej Gierowski – Autor wybiega poza ściśle podręcznikowy, skrótowy zarys dziejów. Pozwala to pełniej zrozumieć sens i przebieg wydarzeń niż w większości dotychczas ogłoszonych ujęć dziejów Polski.
 • dr Andrzej Link-Lenczowski – Ze szczególnym uznaniem podkreślam nowatorstwo pomysłów autora, który w oparciu o najnowszą literaturę, własne przemyślenia i badania daje dynamiczny obraz dziejów państwa polsko-litewskiego, obalając wiele mitów funkcjonujących dotychczas w historiografii.