Poprzednia

ⓘ Model 7S McKinseya
Model 7S McKinseya
                                     

ⓘ Model 7S McKinseya

Model bierze pod uwagę niematerialne cechy organizacji:

  • Elementy "twarde”
  • Struktura structure - formalna zależność pomiędzy częściami, z których składa się organizacja.
  • Strategia strategy - działania zamierzane oraz podejmowane w reakcji na zmiany zewnętrzne, cele ekonomiczne i społeczne organizacji, długoterminowa wizja działania organizacji: cele, sposoby działania i reguły zachowania się.
  • Procedury systems - sposoby postępowania wspierające strategię i wdrażające strukturę. Systemy finansowe, zasady zatrudnienia, oceny i awansu, systemy komunikowania.
  • Elementy "miękkie”
  • Pracownicy staff - podnoszenie świadomości kadry zarządzającej, zasady wprowadzania nowych pracowników, wsparcie kariery zawodowej pracowników.
  • Wspólne wartości shared values - podstawowe idee, wokół których rozwijana jest koncepcja biznesowa.
  • Styl style - sposób postępowania członków organizacji we wzajemnych kontaktach, styl zarządzania.
  • Umiejętności skills - umiejętności całej organizacji i poszczególnych jej pracowników w zakresie realizacji zadań na zewnątrz i wewnątrz firmy oraz działania wspierające rozwój tych umiejętności.