Poprzednia

ⓘ Kategoria:Transport w Sokółce
                                               

Linia kolejowa nr 57

Linia kolejowa nr 57 – jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa łącząca przejście graniczne w Kuźnicy ze stacją Gieniusze. Linia jest szerokotorowa, na całej długości równoległa do linii kolejowej nr 6. Pierwotnie przebiegała na odcinku Kuźnica Białostocka – Machnacz. Kończyła się na terenie obecnego rezerwatu przyrody Jesionowe Góry. Prowadzony jest ruch towarowy, głównie przewozy węgla kamiennego i materiałów niebezpiecznych. Wzdłuż linii znajduje kilka terminali i placów przeładunkowych m.in. spółek Barter, Krex, Centrum Logistyczne w Łosośnej, Orlen. W 2014 roku marszałek wojewó ...

                                               

Kolej zaniemeńska

Zaniemeńska Kolej Żelazna, kolej zaniemeńska – historyczna linia kolejowa w Imperium Rosyjskim wybudowana w latach 1895–1899 łącząca: Grodno, Augustów, Suwałki, Olitę i Orany. Obecnie na terytorium Polski dawna kolej zaniemeńska stanowi odcinki linii kolejowej nr 40 i linii kolejowej nr 51 oraz jest odcinkiem europejskiego korytarza E 75 Rail Baltica.

                                               

5 Oddział Ochrony Pogranicza

5 Oddział Ochrony Pogranicza – jeden z oddziałów w strukturze organizacyjnej Wojsk Ochrony Pogranicza. Sformowany w grudniu 1945 z żołnierzy 1, 15 i 18 DP Warszawskiego Okręgu Wojskowego, na podstawie rozkazu NDWP nr 0245/org. z 13 września 1945 w składzie czterech komendantur odcinków i 16 strażnic o stanie 1856 wojskowych i 23 kontraktowych. Sztab oddziału stacjonował w Węgrzewie i Olsztynie. Na podstawie rozkazu Nr 0153/Org. Naczelnego Dowódcy WP z dnia 21 września 1946 roku jednostka została przeformowana. Na jej bazie powstał 5 Mazurski Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza.

                                               

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Budzisku

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Budzisku – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej wykonująca kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu bezpośrednio w przejściach granicznych na granicy państwowej z Republiką Litewską.

                                               

Lądowisko Zamość-Szpital

Lądowisko Zamość-Szpital – lądowisko sanitarne w Zamościu, w województwie lubelskim, położone przy ul. Aleje Jana Pawła II 10. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg. Zarządzającym lądowiskiem jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. W roku 2014 zostało wpisane do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 291 Koszt jego budowy wyniósł ok. 680 tys. zł.