Poprzednia

ⓘ Applied Computer Science
Applied Computer Science
                                     

ⓘ Applied Computer Science

Applied Computer Science – międzynarodowe czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy, wcześniej w latach 2005–2016 przez Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych. Pozycja jest wydawana zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Do 2013 roku czasopismo było wydawane jako półrocznik, od 2014 roku jest kwartalnikiem. W roku 2017 zmianie uległa szata graficzna czasopisma.

                                     

1. Cel i zakres

Celem czasopisma jest prezentowanie wyników najnowszych badań naukowych, teorii, zaawansowanych projektów oraz nowatorskich rozwiązań w dziedzine technologii komputerowych. Tematyka skupia się przede wszystkim na zastosowaniu informatyki w inżynierii produkcji, zarządzaniu, ekonomii i technice, w szczególności w:

 • technologii,
 • wytwarzaniu,
 • ekonomii,
 • konkurencyjności,
 • jakości i analizie kosztów.
 • inżynierii,
 • innowacji,
 • projektowaniu,
 • zarządzaniu,
                                     

2. Komitet naukowy

 • Zastępca Przewodniczącego – prof. Zbigniew Banaszak, Politechnika Warszawska,
 • Zastępca Przewodniczącego – prof. Józef Matuszek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 • Przewodniczący – prof. Antoni Świć, Politechnika Lubelska,

CZŁONKOWIE:

 • Dariusz Plinta, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 • Alexandr Jakimovic, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś,
 • Carlota Lorenzo Romero, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, Hiszpania,
 • Egon Müller, Chemnitz University of Technology, Niemcy,
 • José Mondéjar Jiménez, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, Hiszpania,
 • Grzegorz Kłosowski, Politechnika Lubelska,
 • María Cordente Rodríguez, Universidad CEU-San Pablo, Hiszpania,
 • María del Carmen Alarcón del Amo, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie, Hiszpania,
 • Petr Hořejší, University of West Bohemia, Czechy,
 • Henning Heuer, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy,
 • María Reyes González, University of Alicante, Hiszpania,
 • Ali Türkyilmaz, Fatih University, Turcja,
 • Emil Manoach, Bułgarska Akademia Nauk, Bułgaria,
 • Martin Krajčovič, Uniwersytet Żyliński, Słowacja,
 • Walter Terkaj, National Research Council, Włochy.
 • Josef Basl, University of West Bohemia, Czechy,
 • Grzegorz Bocewicz, Politechnika Koszalińska,
 • Mikuláš Hajduk, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja,
 • Milan Gregor, Uniwersytet Żyliński, Słowacja,
 • Krzysztof Bzdyra, Politechnika Koszalińska,
 • Bogdan Palczevskij, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina,
 • Izabela Nielsen, Uniwersytet w Aalborgu, Dania,
 • Janusz Mleczko, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
 • Aleksander Moczała, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
                                     

3. Rada wydawnicza

 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • dr hab. inż. Marian Janczarek, prof. PL – Politechnika Lubelska,
 • prof. dr hab. inż. Bożena Skołud – Politechnika Śląska,
 • Redaktor naczelny: dr inż. Arkadiusz Gola Politechnika Lubelska,
 • Redaktorzy tematyczni
 • dr inż. Łukasz Sobaszek – Politechnika Lubelska,
 • Redaktor statystyczny: dr Paweł Zaprawa – Politechnika Lubelska,
 • Komitet redakcyjny
 • dr inż. Katarzyna Piotrowska – Politechnika Lubelska,
 • dr inż. Jakub Szabelski – Politechnika Lubelska,
 • mgr inż. Daniel Gąska – Politechnika Lubelska.
 • Redaktor językowy: Alex Bodnar – Uniwersytet Kiusiu, Japonia,
 • dr inż. Monika Kulisz – Politechnika Lubelska,

.

                                     

4. Indeksacja

 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • ERIH PLUS,
 • Index Copernicus,
 • BazTech,
 • CNKI – China National Knowledge Infrastructure,
 • TEMA Technik und Management,
 • J-Gate,
 • Cabell’s Directory,
 • Google Scholar,
                                     
 • Turing s morphogen hypothesis. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 14 3 s. 351 361, 2004. ISSN 2083 - 8492 ang. Włodzimierz
 • Instytut Informatyki im. Maxa Plancka ang. Max Planck Institute for Computer Science niem. Max - Planck - Institut für Informatik MPII lub MPI - INF to placówka
 • of Theoretical and Applied Computer Science Machine Graphics and Vision oraz Journal of Applied Mathematics and Computer Science Societas Humboldtiana
 • czasopismach jak m.in. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science oraz Archive of Applied Mechanics Krzysztof Roman Kozlowski ang
 • ICCA8 oraz AGACSE 2008 3rd International Conference on Applied Geometric Algebras In Computer Science and Engineering Autor monografii Quantum Fractals
 • redakcja czasopisma naukowego International Journal of Applied Mathematics and Computer Science AMCS indeksowanego od 2007 r. w bazie JCR. 30 pracowników
 • Swoje prace publikował m.in. w International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Journal of Vibration and Control oraz w Advances
 • i przetwarzanie obrazów Systemy wbudowane i rekonfigurowalne Computer Methods in Science and Technology w języku angielskim Studia III stopnia prowadzone
 • Rady Programowych Czasopism członek rady redakcyjnej czasopisma Applied Computer Science od 2005 członek rady redakcyjnej czasopisma Journal of Machine

Użytkownicy również szukali:

...
...
...