Poprzednia

ⓘ Dumping walutowy
                                     

ⓘ Dumping walutowy

Dumping walutowy – polityka państwa polegająca na świadomej deprecjacji kursu waluty krajowej w relacji do walut zagranicznych. Celem takiej polityki jest poprawa konkurencyjności cenowej towarów, produktów i usług z danego kraju na rynkach międzynarodowych. Zaniżony kurs walutowy powoduje, że ceny dóbr wytworzonych w danym kraju wyrażone w walucie obcej są niższe, natomiast ceny dóbr importowanych wyrażone w walucie krajowej są wyższe niż przed deprecjacją kursu.